Zmluvy

Verejné informácie - Zmluvy

2011
Dátum zverejnenia Predmet zmluvy Číslo zmluvy
01.03.2011 AMICOMP BB s.r.o. - Servisná a materiálová zmluva  1/2011 (PDF)
2012
 
Dátum zverejnenia Predmet zmluvy Číslo zmluvy
02.01.2012 KRUP s.r.o. - Prenájom nebytových priestorov 1/2012 (PDF)
29. 03. 2012 Zabezpečenie ochrany majetku – ALTYS, spol. s r.o. 212011 (PDF)
01. 06. 2012 KRUP s.r.o. - Dodatok č. 1 k zmluve Dodatok (PDF)
2013 
02. 01. 2013 Prenájom nebytových priestorov Žltý piesok. Amax k č 1 2013 (PDF)
02. 01. 2013 Prenájom nebytových priestorov - sklad Chalupková ul. k 2 2013 (PDF)
02. 01. 2013 Prenájom plochy za účelom reklamy firmy BAPS s.r.o. 3 2013 (PDF)
01. 03.2013 Nájom nebztových priestorov - Rímskokatolícka cirkev zmluva (PDF)
07.08.2013 Výmena kotla v ad. budove Kremnička60 GAMONT zmluva (PDF)
16.08.2013 Oprava strešnej krytiny. Kavčák- Izolácie a stavby Zm č. 09/2013/Kk (PDF)
25.09.2013 Dodanie nákladného motorového vozidla – IVECO Kz č. 10000006244/2013 (PDF)
07.10.2013 Doplnkové dôchodkové sporenie ING zmluva (PDF)
10.10.2013 Mediatel. Tlačová inzercia zmluva (PDF)
11.10.2013 Nádrž na naftu zmluva (PDF)
18.12.2013 Zmluva o nájme NP a HV – nájom a podnájom nebytových priestorov, Švermova 45 Zmluva o nájme NP a HV (PDF)
18.12.2013 Zmluva č. 1 2013 o dodávke tepla a TÚV – dodávka tepla a teplej úžitkovej vody, Švermova 45 Zmluva č. 1 2013 (PDF)
19.12.2013 SALESIANER MIETTEX servisný prenájom čistiacich a/alebo servis reklamných rohoží zmluva (PDF)
2014 
02.01.2014 Dodatok č. 1 k ZM 1 2013 – AMAX BB s.r.o. Dodatok (PDF)
13.01.2014 Estima prenájom chladiaceho zariadenia v Dome rozlúčky v BB Zm č. 1/NZ - K/2014 (PDF)
13.01.2014 LK company plus, prenájom chladiaceho zariadenia v Dome rozlúčky Kremnička BB Zm č. 2/NZ - K/2014 (PDF)
13.01.2014 NANTE prenájom chladiaceho zariadenia v Dome rozlúčky Kremnička BB Zm č. 3/NZ - K/2014 (PDF)
19.02.2014 Oprava živičnej krytiny na objekte spalovňa Kremnička Zm č. 1/2014 (PDF)
24.02.2014 LK company plus prenájom chladiaceho zariadenia v Dome rozlúčky Kremnička BB Zm č. 4/NZ - k/2014 (PDF)
03.03.2014 S+ M servisná a materiálová zmluva č. 1 2011 – dodatok 2014 Dodatok 2014 (PDF)
13.03.2014 Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu č.zm. 6300142066 Dodatok (PDF)
13.03.2014 Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu č.zm. 6300142061 Dodatok (PDF)
15.03.2014 ZM o distribúcii elektriny SSE zmluva (PDF)
28.03.2014 Nákup – osievacia lopata – prídavné zariadenie na UNC 060 - Energreen Projekt s.r.o. zmluva (PDF)
01.04.2014 Kúpa hlavy valcov Multikára M25 zmluva (PDF)
04.04.2014 Zmluva č. 482/2014/OVS – PP predmet činnosti: zverenie do správy organizácie ZAaRES nehnuteľnosti zmluva (PDF)
09. 04. 2014 Nákup ND – BIELOSTAV Zmluvy o dielo č. 4 2014 (PDF)
10. 04. 2014 Nákup ND – M. Môcik – MM – MARKET Zmluvy o dielo č. 3 2014 (PDF)
22. 04. 2014 Nákup ND – AUTOTECHNA BARÁNEK s.r.o. Zmluva č. 2 2014 (PDF)
24. 04. 2014 Revitalizácia zelene v mestskom parku – B. Bystrica Zmluva o dielo (PDF)
29. 04. 2014 Prenájom plochy za účelom reklamy – BAPS s.r.o. Zmluva č. 5 2014 (PDF)
19. 05. 2014 Dohoda o zrušení Zmluvy o dielo zo dňa 24. 04. 2014 Dohoda (PDF)
09. 06. 2014 Vybudovanie kanalizačnej prípojky – Malachovská cesta č.34 Zmluva o dielo č. 6 2014 (PDF)
14. 08. 2014 Oprava strešnej krytiny "Dom Rozlúčky – Kremnička" – M- Kavčák Zmluva o dielo 072014Kk (PDF)
18. 08. 2014 Údržba zelene a služby – BA Zmluva o budúcej zmluve (PDF)
25. 08. 2014 Kúpa samozberacieho voza HORAL Kúpna zmluva č. 7/2014 (PDF)
25. 08. 2014 Pomoc v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe – UPSVaR Dohoda (PDF)
18. 09. 2014 Dodávka vody a odvádzanie odpadových vôd – Malachovská cesta 34 Zmluva č.106201542 (PDF)
24.09.2014 Dodatok č. 1/2014 SSE Dodatok č 1/2014 (PDF)
26.09.2014 Nájom nebytových priestorov ProEM Zm č. 2014001 (PDF)
19. 11. 2014 Kúpa drevených hrablí a metiel Kúpna zmluva č.8/2014 (PDF)
28. 11. 2014 Predaj Traktora Z 7245 Kúpna zmluva č.9/2014 (PDF)
03. 12. 2014 Zabezpečenie ochrany majetku – ALTYS, spol. s r.o. Dodatok č. 1 k ZM 206029 (PDF)
03. 12. 2014 Nájom nebytových priestorov - AMAX BB s.r.o. Dodatok č. 2 k ZM o nájme č. 1 2013(PDF)
10. 12. 2014 Prenájom plochy za účelom reklamy – BAPS s.r.o. Zmluva č. 1 2015 (PDF)
10. 12. 2014 Distribúcia elektriny SSE - zmluva o dodávke (PDF)
22. 12. 2014 Výkon strážnej služby Zmluva č. 9 2014 (PDF)
2015 
12. 01. 2015 Prenájom nebytových priestorov v Dome Rozlúčky- Kremnička Zmluva č. 2 2015 (PDF)
03. 02. 2015 Nákup náhradných dielov na nákladné mot. vozidlo MAN Kúpna zmluva č. 1 2015 (PDF)
16. 02. 2015 Prenájom zariadenia – chladič vody – podnik Zmluva č. 15101 (PDF)
16. 02. 2015 Prenájom zariadenia – chladič vody – prevádzka Krematória Zmluva č. 15102 (PDF)
24. 02. 2015 Nákup motorovej nafty KZ č. 012015 (PDF)
06. 03. 2015 Dodávka oleja a náhradných dielov – PREDOS –BB Zmluva č. 3/2015 (PDF)
09. 03. 2015 Dodávka plynu Dodatok č. 03 k ZM č. 6300142061(PDF)
09. 03. 2015 Dodávka plynu Dodatok č. 03 k ZM č. 6300142066(PDF)
13. 03. 2015 Dodávka ochranných pracovných pomôcok – BOMS, spol. s r.o. Zmluva č. 4/2015 (PDF)
16. 03. 2015 Dodanie tovaru – AGRO CS, a.s. Kúpna zmluva č. 010252015 (PDF)
16. 03. 2015 MVS  Zmluva (PDF)
17. 03. 2015 Zmluva o dielo. STAVONAS s.r.o. ZM č. 5 2015 (PDF)
17. 03. 2015 Zmluva o dielo. STAVONAS s.r.o. ZM č. 6 2015 (PDF)
23. 03. 2015 Vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby Mandátna zmluva 103/2015 (PDF)
23. 03. 2015 Spracovávanie osobných údajov  – PZS Zmluva (PDF)
23. 03. 2015 Pripojenie chráneného objektu na pult PZ Zmluva 9601001415 (PDF)
27. 03. 2015 Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr Zmluva (PDF)
30. 03. 2015 Poskytnutie licencie programu URBIS - MADE spol. s r.o. Urbis (PDF)
31. 03. 2015 Ekonomické a účtovné poradenstvo Zmluva o ek. poradenstve (PDF)
01. 04. 2015 Zabezpečenie elektronických dát , dokumentov a databáz - podnik ZM č. 35/2015 (PDF)
01. 04. 2015 Zabezpečenie elektronických dát, dokumentov a databáz – prevádzka Krematórium a cintorínske služby ZM č. 36/2015 (PDF)
01. 04. 2015 Poskytovanie revíznych kontrol komínov a opráv z nich vyplývajúcich Zmluva č. 7/2015 (PDF)
13. 04. 2015 Nákup materiálu – PRILLINGER Slovensko s.r.o. Zmluva č. 8/2015 (PDF)
21. 04. 2015 Kúpa drevených hrablí Kúpna zmluva č. 2 2015 (PDF)
30. 04. 2015 Stravné lístky – LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Dodatok č. 2 (PDF)
26. 05. 2015 Dodávka vody z verejného vodovodu - Robotnícka 3, B.B. ZM č. 115018328 (PDF)
26. 05. 2015 Postúpenie práv a povinností na odber vody z verejného vodovodu – Robotnícka 3, B.B. ZM č. 92568665 (PDF)
29. 05. 2015 Kúpa cisterny na vozidlo Multicar Kúpna zmluva č. 4 2015 (PDF)
11. 06. 2015 Kúpa motorového vozidla Multicar 25 na náhradné diely Kúpna zmluva č. 5 2015 (PDF)
26. 06. 2015 Realizácia pracovnej činnosti na poskytnutie dávok v hmotnej núdzi – UPSVaR Dohoda (PDF)
26. 06. 2015 Výber dodávateľa na uzatvorenie Rámcovej dohody o dodávke elektriny Zmluva č. 8342015PS UMK (PDF)
26. 06. 2015 Predaj sortimentu kupujúcemu COLORLAK- SK s.r.o. Zmluva č. 901012015 (PDF)
13. 07. 2015 Dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu – VKP STEEL, s.r.o., B.B. KZ č.2015062727 (PDF)
16. 07. 2015 Využívanie pozemkov na rekreačné účely Kováčová. Zmluva č. 6 2015 (PDF)
19. 08. 2015 Kúpa drevených hrablí Zmluva č. 10 2015 (PDF)
25. 09. 2015 Dodávka plynu - maloodber – Malachov, Horná 24, skleníky Dodatok 04 k ZM 6300142066 (PDF)
25. 09. 2015 Dodávka plynu - maloodber – Dom smútku, AB Kremnička Dodatok 04 k ZM 6300142061 (PDF)
30. 09. 2015 Doplnkové dôchodkové sporenie – STABILITA, d.s.s.,a.s ZM č. 100010572 (PDF)
03. 11. 2015 Výmena okien v AB Krematória v Kremničke ZM o dielo 17 2015 (PDF)
05. 11. 2015 Kúpa náhradných dielov -motor na MULTICAR KZ 11/2015 (PDF)
12. 11. 2015 PD – Oprava HB pri skleníkoch – INGPOS, s.r.o. ZM o dielo (PDF)
19. 11. 2015 Kúpa Multicar M24 KZ č. 12 2015 (PDF)
30. 11. 2015 Dodávka vody z VV a odvádzaní odpadových vôd z VK - Robotnícky dom ZM č. 115018328 (PDF)
04. 12. 2015 Prenájom nebytových priestorov Žltý piesok Dodatok č. 3 k ZM č. 1 2013 (PDF)
10. 12. 2015 Dohoda o zlúčení dohoda (PDF)
14. 12. 2015 Zabezpečenie strážnej služby Švermova 45 Dodatok č. 1 k ZM č. 9 2014 (PDF)
16. 12. 2015 Koncert Advent 2015 ZM 2009501 (PDF)
22. 12. 2015 Prenájom nebytového priestoru v Dome rozlúčky Kremnička 60 ZM č. 1 2016 (PDF)
22. 12. 2015 Prenájom chladiaceho zariadenia v Dome rozlúčky Kremnička 60 ZM č. 2 2016 (PDF)
22. 12. 2015 Oprava rozvodov vody AB Kremnička 60 Gamont ZM o dielo (PDF)
22. 12. 2015 Kúpa motorového vozidla KZ 13 2015 (PDF)
22. 12. 2015 Kúpa motorového vozidla KZ 14 2015 (PDF)
28. 12. 2015 Prevod práv a povinností pri využívaní elektronických komunikačných služieb – Orange Slovensko Dohoda (PDF)
30. 12. 2015 Prenájom chladiaceho zariadenia v Dome rozláčky Kremnička 60 ZM č. 4 2016 (PDF)
2016
04. 01. 2016 Prechod práv a povinností OPaBOZP – JPJ-POBOZ s.r.o. Dodatok č.1 k ZM 092012 (PDF)
04. 01. 2016 Prechod práv a povinností OPP – JPJ –POBOZ s.r.o. Dodatok č.2 k ZM 012012 (PDF)
08. 01. 2016 Pomoc v hmotnej núdzi ÚPSVR Dodatok č. 1 (PDF)
11. 01. 2016 Prenájom plochy za účelom reklamy Zmluva č. 5 2016 (PDF)
12. 01. 2016 Amicomp, servisná a materiálova zmluva  S+M 11 2016 (PDF)
13. 01. 2016 Dodávka plynu - Sladkovičová ZM č. 9105915167 (PDF)
13. 01. 2016 Osobitné dojednania k dodávke plynu Dodatok č. 01 (PDF)
18. 01. 2016 Prenájom chladiaceho zariadenia v Dome rozlúčky – Kremnička Zmluva č. 3 2016 (PDF)
20. 01. 2016 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou – Robotnícka 3 - StVPS ZM č.116018974 (PDF)
20. 01. 2016 Postúpenie práv a povinností odberateľa – dodávky vody OZ New Faces – StVPS ZM č.92572684 (PDF)
20. 01. 2016 Postúpenie práv a povinností odberateľa - dodávky vody JUPIE Podlavice Badí - StVPS ZM č.92572690 (PDF)
20. 01. 2016 Dodávka vody z verejného vodovodu – Hurbanova B.B. - StVPS ZM č.116018954 (PDF)
20. 01. 2016 Dodávka vody z verejného vodovou – Rudlovská cesta B.B. – StVPS ZM č.116018955 (PDF)
20. 01. 2016 Dodávka vody z verejného vodovou – Jaseňová 48,B.B. – StVPS ZM č.116018957 (PDF)
22. 01. 2016 Zabezpečenie lekárskej pomoci a monitoringu bežeckých tratí HS KV ZM o poskytnutí služieb (PDF)
01.02. 2016 Umiestnenie reklamného panelu ZM č. 6 2016 (PDF)
01.02. 2016 Nájomná zmluva (technická služba) ZM 09/2016/pco (PDF)
01.02. 2016 Zmluva o poskytovaní služby ochrany objektu ZM 10/2016/pco (PDF)
04.02. 2016 Postúpenie práv a povinností odberateľa – Okružná 2, B.B ZM č. 213521 (PDF)
15.02. 2016 Amicomp dodatok 1 k zmluve 1-2012 (PDF)
23.02. 2016 Dodávka hygienických potrieb do Robotníckeho domu ZM č. 9 2016 (PDF)
24.02. 2016 Zabezpečenie a realizácia konferencie ZM č 7 2016 (PDF)
26.02. 2016 Pevný internet DSL, Krematórium Zmluva Orange A9685163 (PDF)
03.03. 2016 Výkon prác – záhradnícke práce ZM č. 1-734-2016 (PDF)
11.03. 2016 Dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu – VKP STEEL s.r.o. KZ č.99 (PDF)
11.03.2016 Predaj bežného sortimentu, kolorovaných farieb, omietok a zatepľovacieho systému RKZ č. 901022016 (PDF)
18. 03. 2016 Dodávka plastových urien so štítkom a vekom ZM č 12/2016 (PDF)
21.03. 2016 Koncert – Ženy nemožno ignorovať – Slovak Tango ZM č. 11042016 (PDF)
22.03. 2016 Stavebné práce v administratívnej budove Švermova 45,B.B. ZM č. 8 2016 (PDF)
23.03. 2016 Krovinorez HUSQVARNA 545 RXT s príslušenstvom KZ č. Z20166559 Z. (PDF)
24.03. 2016 Traktorová kosačka KUBOTA GZD 15-II LD KZ č. Z20166566 Z. (PDF)
31.03. 2016 Predaj kancelárskych potrieb – ŠEVT a.s. RKZ č. VZ 6 2016 (PDF)
01 04. 2016 Združená dodávka elektriny – Rakytovská cesta, B.B. ZM č. 91000299060 (PDF)
05.04. 2016 Dodávky oleja, ND, servisu a opráv strojov a zariadení ZM č. 11 2016 (PDF)
06.04. 2016 Stavebné práce na oprave a údržbe fasády a výmena vstupných dverí na Adm. budove ZAaRES ZM č. 8/2016 (PDF)
06.04. 2016 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu ZM č. 116019188 (PDF)
08.04. 2016 Prenájom parkovacieho miesta ZM č. 10 2016 (PDF)
15.04. 2016 Workshop a kurzy žiakov Konzervatória v rámci kultúrno-výchovnej činnosti – RD ZM o spolupráci (PDF)
27.04. 2016 Výstava propagačných materiálov vo formáte plagátov Dohoda o reklame (PDF)
02.05. 2016 Nájom športového ihriska v k.ú. Sásová ZM č. 14 2016 (PDF)
09.05. 2016 Kúpa nákladného kontajnerového vozidla MAN LE 2000 ZM č. 13 2016 (PDF)
18.05. 2016 Vybudovanie závlahového systému v parčíku pred MsÚ ZM o dielo (PDF)
23.05. 2016 Sadovnícke úpravy a výsadbu loga „BB kandidát Európske mesto športu“ ZM o dielo (PDF)
27 05. 2016 Zmluva o partnerstve a spolupráci ZM č. 1274/2016/OPM-KU (PDF)
30.05. 2016 Poskytnutie finančnej dotácie na rok 2016 „Visegrad Cup“ ZM č. 2092016ODDF (PDF)
06. 06. 2016 Dodatok č. 1 k ZM o dielo- závlahový systém v parčíku pred MsÚ Dodatok č. 1 (PDF)
06. 06. 2016 Stavebné práce a výmenu vstupných dverí v areáli ZAaRES ZM 16 2016 (PDF)
07. 06. 2016 Nákup pohonných hmôt – SLOVNAFT, a.s. KZ č.2000637800 (PDF)
08. 06. 2016 Kúpa kontajnera pre hákové nosiče CTS 5038 ZM č. 15 2016 (PDF)
13. 06. 2016 Dodávka tlačiarenských zariadení a tonerov ZM č. 17 2016 (PDF)
13. 06. 2016 Servis tlačiarní a multifunkčných zariadení. ZM č. 18 2016 (PDF)
16. 06. 2016 Spracovanie webových stránok ZM č. 20 2016 (PDF)
17. 06. 2016 Kultúrno- výchovná činnosť – Robotnícky dom ZM č. 21 2016 (PDF)
17. 06. 2016 Stavebné práce – vestibul Dodatok č. 1 2016 k ZM 16 2016 (PDF)
20. 06. 2016 Dodávka čistiacich a ochranných prostriedkov ZM č. 19 2016 (PDF)
06. 07. 2016 PD pre stavebné povolenie- park pod SNP – podpovrchový závlahový systém ZM o dielo 072016 (PDF)
18. 07. 2016 Zmena parkujúceho vozidla Dodatok č. 1 k ZM 10 2016 (PDF)
18. 07. 2016 Realizácia podujatia v rámci kultúrnej činnosti – Robotnícky dom ZM č. 22 2016 (PDF)
28. 07. 2016 Servis a opravy osobných automobilov ZM č. 24 2016 (PDF)
28. 07. 2016 Servis a opravy nákladných automobilov ZM č. 25 2016 (PDF)
28. 07. 2016 Servis a opravy pracovných strojov ZM č. 26 2016 (PDF)
28. 07. 2016 Prenájom pracovných strojov ZM č. 27 2016 (PDF)
29. 07. 2016 Krup – parkovacie služby Dodatok č. 2 2016 (PDF)
30. 07. 2016 SUZN - Nájomná zmluva Dodatok č. 3 2016 (PDF)
03. 08. 2016 Realizácia podujatia „Ľudia z rodu Rómov –XV. Ročník“ ZM č. 23 2016 (PDF)
12. 08. 2016 Poskytovanie verejných služieb Orange Slovensko Dohoda A3598534 (PDF)
12. 08. 2016 Poskytovanie verejných služieb Orange Slovensko Dohoda A3598745 (PDF)
12. 08. 2016 Poskytovanie verejných služieb Orange Slovensko ZMA10153611 (PDF)
18. 08. 2016 Využívanie prenajatého majetku ZM č. 29 2016 (PDF)
19. 08. 2016 Gumová dlažba, rohože, povrchy – FUN TIME s.r.o. KZ č. Z201621136 Z (PDF)
22. 08. 2016 Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok KZ č. Z201621471 Z (PDF)
22. 08. 2016 Zabezpečenie správy a vykonávanie činností ZM č. 28 2016 (PDF)
23. 08. 2016 Poskytnutie finančných prostriedkov – 36. Festival zborového spevu V.F. Bystrého ZM č. 16-430-0089 (PDF)
25. 08. 2016 Realizácia podujatia - Festival Babkárska Bystrica, Tour 2016 ZM č. 30 2016 (PDF)
25. 08. 2016 Zabezpečenie podujatia – Zlaté krídla, Národná cena letectva SR ZM č. 31 2016 (PDF)
26. 08. 2016 Prenájom priestorov telocvične ZŠ Okružná 2, B.B. ZM č. 37 2016 (PDF)
26. 08. 2016 Prenájom priestorov telocvične ZŠ Okružná 2 B.B. ZM č. 34 2016 (PDF)
01. 09. 2016 Prenájom priestorov telocvične ZŠ Okružná 2 B.B. ZM č. 36 2016 (PDF)
05. 09. 2016 Uskutočnenie kremácie ZM č. 32 2016 (PDF)
05. 09. 2016 Zabezpečenie dovozu nebožtíkov do Krematória v B. Bystrici ZM č. 33 2016 (PDF)
05. 09. 2016 Prenájom priestorov telocvične v areáli ZŠ Okružná 2 ZM č. 38 2016 (PDF)
05. 09. 2016 Prenájom futbalového ihriska na Sladkovičovej ulici č. 34 , B. Bystrica ZM č. 42 2016 (PDF)
09. 09. 2016 Prenájom priestorov telocvične v areáli ZŠ Okružná 2 ZM č. 35 2016 (PDF)
15. 09. 2016 Podujatie Pohár Robotníckeho domu – súťaž v spoločenských tancoch ZM č. 39 2016 (PDF)
19. 09. 2016 Upravenie kategórií na webovej stránke ZM č. 40 2016 (PDF)
26. 09. 2016 Vykonávanie technickej služby zabezpečovacieho a kamerového systém ZM č. 03092016 (PDF)
27. 09. 2016 Nákup gumovej dlažby PIN-HOLE ZM č.Z201627610 (PDF)
30. 09. 2016 Poskytnutie čistiacich a upratovacích služieb ZM č. 41 2016 (PDF)
03. 10. 2016 Zabezpečenie správy a nájmu VŠC Dukla B. Bystrica ZM č. 43 2016 (PDF)
11. 10. 2016 Zabezpečenie prvej pomoci na bežeckých tratiach ZM o poskytnutí služieb (PDF)
12. 10. 2016 Realizácie podujatia Vystúpenie Detského folklórneho súboru Otrada z Ruskej republiky ZM č. 44 2016 (PDF)
20. 10. 2016 Prenájom fliaš ZM č. 361853227 (PDF)
01. 11. 2016 SK SPIN postúpenie práv a povinností Zmluva (PDF)
09. 11. 2016 Prenájom priestorov telocvične Okružná 2 B.B. ZM č. 47 2016 (PDF)
09. 11. 2016 Prenájom telocvične ZŠ Tatranská, B.B. ZM č. 48 2016 (PDF)
09. 11. 2016 Predmet – kúpa gumovej dlažby, gumové povrchy – PIN-HOLE KZ č. Z201637377Z (PDF)
24. 11. 2016 Kúpa mobilnej čerpacej stanice so snežným kanónom KZ č. Z201641351Z (PDF)
30. 11. 2016 Poskytovanie čistiacich a upratovacích služieb Magurská 16, B.B. ZM č. 51 2016 (PDF)
30. 11. 2016 Užívanie PK za účelom vytvorenia a prevádzkovania bežeckej dráhy s umelým zasnežovaním pre verejnosť Dohoda o spolupráci (PDF)
02. 12. 2016 Prenájom veľkej telocvične v pavilóne „E“ areálu ZŠ Magurská, B.B. ZM č. 50 2016 (PDF)
05. 12. 2016 Servisná zmluva - Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN Zmluva (PDF)
08. 12. 2016 Kúpa vysokozdvižnej plošiny KZ č. Z201645368 (PDF)
09. 12. 2016 Výkon strážnej služby ZM č. 1 2017  (PDF)
09. 12. 2016 Prenájom plochy za účelom reklamy - Mediax ZM č. 2 2017  (PDF)
09. 12. 2016 Prenájom plochy  za účelom reklamy - BAPS s.r.o. ZM č. 3 2017  (PDF)
12. 12. 2016 Dodatok k mluve č. 10/2016/pco ZM č. 10/2016/pco dodatok 1 (PDF)
14. 12. 2016 Kontroly hasiacich pristrojov - JOMA SEPO  Zmluva (PDF)
28. 12. 2016 Prenájom priestorov - AMAX BB Dodatok c. 4 k ZM 1 2013 (PDF)
30. 12. 2016 Zabezpečenie kultúrnej aktivity – Tvorivé ateliéry ZM č. 49 2016 (PDF)
30. 12. 2016 zabezpečenie finančného sprostredkovania ZM -sluzby fin. sprostredkovania (PDF)
30. 12. 2016 Zabezpečenie poriadkovej služby ZM o ZPS  (PDF)
30. 12. 2016 Zabezpečenie správy a nájmu VŠC Dukla B. Bystrica ZM č. 52 2016  (PDF)
30. 12. 2016 Prevzatie tiel nebožtíkov a ich kremácia Dodatok č. 1 k ZM 32 2016  (PDF)
30. 12. 2016 Zabezpečenie dovozu nebožtíkov do Krematória Dodatok č. 1 k ZM 33 2016  (PDF)
30. 12. 2016 Prenájom parkovacieho miesta Dodatok č. 2 k ZM 10 2016 (PDF)
30.12.2016 Prenájom parkovacieho miesta  Dodatok č 3 k 10/2016 (PDF)
2017
02. 01. 2017 Prenájom časti nehnutelnosti za účelom umiestnenia nástenných billboardov - ISPA ZM č. 10 2017   (PDF)
02. 01. 2017 Prenájom nebytových  priestorov v Dome rozlúčky ZM č. 6 2017   (PDF)
02. 01. 2017 Prenájom na poskytnutie krátkodobého uloženie chladiaceho zariadenia v Dome rozlúčky ZM č. 7 2017  (PDF)
02. 01. 2017 Prenájom  na poskytnutie krátkodobého uloženia chladiaceho zariadenia v Dome rozlúčky  ZM č. 8 2017   (PDF)
02. 01. 2017 Prenájom  na poskytnutie krátkodobého uloženia chladiaceho zariadenia v Dome rozlúčky  ZM č. 9 2017  (PDF)
09. 01. 2017 Prenájom športových a telovýchovných zariadení ZM č. 16 2017  (PDF)
11. 01. 2017 Prevod telefónneho čísla Dohoda o prevode tel. čísla (PDF)
12. 01. 2017 Prenájom priestorov ZŠ Okružná 2, B.B. ZMč. 5 2017  (PDF)
18. 01. 2017 Zabezpečenie podujatia v RD - Občianske združenie ZMč. 4 2017  (PDF)
19. 01. 2017 Odber a preprava odpadov Dodatok č.1 k ZM 201044253 (PDF)
30. 01. 2017 Prenájom parkovacej plochy Pod Hôrkou ZM č. 12 2017 (PDF)
31. 01. 2017 Dodávka plynu - Sladkovičová ulica Dodatok č 02 k ZM 9105915167  (PDF)
31. 01. 2017 Dodávka plynu - ZAaRES - skleníky, Malachov, Horná 24 Dodatok č. 05 k ZM 6300142066  (PDF)
31. 01. 2017 Dodávka plynu - Kremnička Dodatok č. 05 k ZM 6300142061  (PDF)
01. 02. 2017 Spolupráca pri zabezpečení kultúrnej činnosti ZM č. 11 2017   (PDF)
01.02. 2017 Divadelné predstavenie -Irská kliatba RD ZM o umeleckom vystúpení (PDF)
07. 02. 2017 Dodávka kolorovaných farieb, omietok a zatepľovacieho systému ZM č. 15 2017   (PDF)
09. 02. 2017 Kúpa profesionálnej kosačky KZ č. Z20175194Z   (PDF)
09. 02. 2017 Kúpa profesionálnej kosačky KZ č. Z20175190Z   (PDF)
09. 02. 2017 Kúpa motorového vozidla - valník s plachtou KZ č. Z20175173     (PDF)
09. 02. 2017 Kúpa motorového vozidla - valník KZ č. Z20175167     (PDF)
09. 02. 2017 Kúpa motorového vozidla - sklápač KZ č. Z20175176     (PDF)
10. 02. 2017 Dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu ZM č. 14 2017 (PDF)
14. 02. 2017 Zabezpečenie kultúrneho podujatia - St - TŠC v Robotníckom dome ZM č.13 2017  (PDF)
15. 02. 2017 Telekomunikačné služby Dodatok č 3 k ZM o tel. službách  (PDF)
20. 02. 2017 Zabezpečenie kultúrneho podujatia ZM č. 17 2017  (PDF)
01. 03. 2017 Dodávka náhradných dielov na krovinorezy ZM č. 21 2017   (PDF)
01.03.2017 Dodávka náhradných dielov  na traktorové kosačky ZM č. 22 2017   (PDF)
01.03.2017 Servis a dodávka záhradných strojov ZM č. 23 2017   (PDF)
01.03.2017 Dodávka piesku homok ZM č.24 2017 (PDF)
01.03.2017   Riečny premývaný štrk ZM č.25 2017 (PDF)
07.03.2017 ZM o poskytovaní verejných služieb ZM o poskytovaní verej.služieb (PDF)
08.03.2017 Inzercia ZM inzercia (PDF)
16.03.2017 Zabezpečenie podujatia - koncert Jozef Holly Band - Robotnícky dom ZM č. 18 2017   (PDF)
17.03.2017 Ochrana objektu Pod Horkou 20 ZM č. 201707    (PDF)
20.03.2017 Podujatie MS SR Rapid šachu RD ZM č. 26 2017   (PDF)
22.03.2017 Realizácia podujatia - Majstrovstvá SR 2017 v DCC - Robotnícky dom ZM č. 19 2017   (PDF)
22.03.2017 Dodanie HOBBY a PROFI produktov KZ č. 010572017  (PDF)
29.03.2017 Zmluva o vykonaní prác-UVT BB ZM č. 11/34/-2017  (PDF)
29.03.2017 Predpredaj vstupeniek RD ZM č. 742/2017/OPM-IC(PDF)
10.04.2017 Dodatok k ZM  o poskytovaní verejných služieb Dodatok k ZM o poskytovaní verejných služieb (PDF)
12.04.2017 Zmluva o spolupráci ZM č. 30/2017 (PDF)
13.04.2017 S.B.A. ZM č. 29/2017 (PDF)
28.04.2017 Zmluva o nájme nehnuteľností  ZM č. 31/2017 (PDF)
03.05.2017 Baroková opera - Dido a Aeneas ZM č.32/2017 (PDF)
09.05.2017 Zmluva o akceptacii platobnych kariet ZM platobne karty (PDF)
22.05.2017 Zmluva o spolupráci  ZM č. 36/2017 (PDF)
25.05.2017 Zmluva o spolupráci ZM č. 34/2017 (PDF)
30.05.2017 ZM o spolupráci s Občianským združení v RD ZM č.36/2017-b (PDF)
30.05.2017 ZM č.33 spolupráca zmluvných strán ZM č. 33/2017 (PDF)
06.06. 2017 ZM č.37 spolupráca s SOPK Bratislava ZM č. 37/2017 (PDF)
28.06. 2017 Mandátna zmluva s Duklou BB ZM č. 38/2017 (PDF)
29.06. 2017 Chladiace zariadenie Krematórium BB ZM č. 43/2017 (PDF)
30.06. 2017 Zmluva o partnerstve a spolupráci ZM o partnerstve a spolupráci (PDF)
30.06. 2017 Kolesový nakladač KZ č. Z201728499_Z (PDF)
30.06. 2017 Zmluva o prenájme športovísk ZM o prenájme športovísk (PDF)
30.06. 2017 Kúpna zmluva na čistiace prostriedky  ZM č. 39/2017  (PDF)
15.07. 2017 Sevt - Kancelárske potreby a tlačivá Rámcova ZM č.VZ 12/2017 (PDF)
18.07. 2017 ZM výmena okien telocvičňa Magurská 16 BB ZM č. 218/2017 (PDF)
20.07. 2017 Koncert Jozefa Maka 23.7. 2017 ZM č. 35/2017 (PDF)
27.07.2017 Dodatok č.1 k ZM č.36 ZM č.36/2017 dodatok č.1  (PDF)
27.07.2017 Slovenská letecká agentúra ZM č. 40/2017 (PDF)
28.07. 2017 Tanečná súťaž o pohár Robotníckeho domu ZM č.45/2017 (PDF)
31.07. 2017 Upratovacie služby stredisko Podnik a Krematórium ZM č. 44/2017  (PDF)
17.08. 2017 Spolupráca v rámci výchovno-vzdelávacej,osvetovej a kultúrnej činnosti ZM č. 41/2017  (PDF)
17.08. 2017 Gumová dlažba PIN-HOLE Kúpna ZMč. Z201740442-Z  (PDF)
18.08. 2017 Dodávka pneumatík a pneuservis ZM č.47/2017 (PDF)
18.08.2017 Zmluva o dielo telocvičňa Magurská Zmluva o dielo (PDF)
21.08. 2017 Dodávka OOPP ZM č.46/2017  (PDF)
31.08. 2017 Prenájom telocvične ZŠ Okružná BB ZM č. 53/2017  (PDF)
31.08 2017 Prenájom telocvične ZŠ Okružná BB ZM č.58/2017 (PDF)
31.08. 2017 Prenájom telocvične ZŠ Okružná BB ZM č.59/2017 (PDF)
31.08. 2017 Prenájom telocvične ZŠ Okružná BB ZM č. 60/2017 (PDF)
31.08. 2017 Prenájom telocvične ZŠ Okružná BB ZM č.62/2017 (PDF)
31.08. 2017 Prenájom telocvične ZŠ Okružná BB ZM č.82/2017  (PDF)
04.09. 2017 Dodávka ND,opravy a servis traktorove kosačky ZM č.49/2017  (PDF)
04.09. 2017 Dodávka ND na krovinorezy,motorové píly,kosy,servis a oprava ZM č.50/2017  (PDF)
12.09. 2017 ZM o dielo - oplotenie cintorína Podlavice  Zmluva o dielo (PDF)
12.09. 2017 Prenájom ihriska a telocvične ZČ Magurská 16 BB ZM č.51/2017 (PDF)
25.09. 2017 Koncert a krst nového CD Slovak Tango ZM č. 42/2017 (PDF)
26.09. 2017 Vedenie tvorivých dielní pre deti a dospelých ZM č.52/2017 (PDF)
28.09. 2017 Koncert skipiny KORBEN DALLAS ZM č.48/2017 (PDF)
02.10. 2017 Mandátna zmluva č.54/2017 ZM č.54/2017 (PDF)
05.10. 2017 Koncert skupiny La Giova ZM č.56/2017  (PDF)
06.10. 2017 Krst knihy Svedectvo veliteľa k čitateľovi. ZM č. 55/2017 (PDF)
16.10. 2017 Harmonia centrum OZ -Tvoríme srdcom ZM č.61/2017  (PDF)
25.10. 2017 Dodatok č.1 k ZM o platobných kartách Dodatok č.1 (PDF)
27.10. 2017 Prenájom telocvične  ZŠ Magurská ZM č.64/2017 (PDF)
30.10. 2017 Diskotéka Čaj o piatej Śktváň ZN č.72/2017 (PDF)
30.10. 2017 Diskotéka Čaj o piatej Fákova ZM č.73/2017 (PDF)
30.10. 2017 Fotoreportáž kultúrnych podujatí ZM č.74/2017 (PDF)
31.10. 2017 Rámcová zmluva servis a revízie plynových a tlakových zariadení RZ č.63/2017  (PDF)
03.11. 2017 Rámcová zmluva o dodávke krabíc na urny RZ č.65/2017 (PDF)
05.11. 2017 Mladosť Bystričanom ZM č.66/2017 (PDF)
12.11. 2017 Fotoreportáž Môj muzikálový svet ZM č.80/2017 (PDF)
15.11. 2017 Fotoreportáč kultúrnych podujatí ZM č.77/2017 (PDF)
15.11. 2017 Dielo umelca-spev ZM č.67/2017 (PDF)
15.11. 2017 Hra na kontrabase ZM č.68/2017  (PDF)
15.11. 2017 Hra na klavír ZM č.69/2017  (PDF)
15.11. 2017 Hra na akordeón ZM č.70/2017  (PDF)
20.11. 2017 Koncert  Chantal Poullain ZM č. 57/2017 (PDF)
21.11. 2017 Môj muzikálový svet ZM č,75/2017 (PDF)
24.11. 2017 Vianočná akadémia ZŠ Spojová ZM č.78/2017 (PDF)
30.11. 2017 Dohoda o spolupráci AQUALAND Dohoda (PDF)
01.12. 2017 Servis a opravy osobných automobilov ZM č. 71/2017 (PDF)
02.12. 2017 Zabezpečenie hudobnej produkcie Zm č. 84/2017 (PDF)
07.12. 2017 Koncert  Vianočná Janais ZM č.76/2017 (PDF)
11.12. 2017 ZMLUVA o bežnom účte ZMLUVA o bežnom účte (PDF)
13.12. 2017 ČSOB dodatok č.2 ČSOB dodatok č.2 (PDF)
23.11. 2017 Vianoce s Alliance Francaise Zm č.81/2017 (PDF)
28. 11. 2017 LINOVEC dodatok k zmluve o poskytovaní služieb dodatok 1 (PDF)
30.11. 2017 Prenájom telocvične ZŠ Okružná BB ZM č.83/2017 (PDF)
18.12.2017 S.B.A. spol. s r.o - Dodatok č. 1 k zmluve č. 29/2017 dodatok 1 (PDF)
28.12. 2017 Celoročná zmluva na rok 2018 Tvorivé ateliery ZM č.79/2017  (PDF)
28.12. 2017 Prestavba garáže ZM č.85/2017 (PDF)
28.12. 2017 Oprava skleníka ZM č.86/2017  (PDF)
29.12. 2017 Nákup PHM na palivové karty Rámcová ZM č. 20013837 (PDF)
2018
02.01.2018 Dodávka plastových urien  ZM č. 1/2018 (PDF)
02.01.2018 Starostlivosť o technickú základňu Králiky ZM č. 2/2018 (PDF)
02.01.2018 Prenájom chladiaceho zariadenia v Dome rozlúčky ZM č.8/2018 (PDF)
02.01.2018 Prenájom nebytoveho priestoru v Dome rozlúčky ZM č.9/2018 (PDF)
02.01.2018 Prenájom chladiaceho zariadenia v Dome rozlúťky ZM č.7/2018 (PDF)
02.01. 2018 Nájom nebytových priestorov AMAX BB Dodatok č.5 k ZM č.1/2013 (PDF)
02.01. 2018 Nájom nebytových priestorov BAPS Dodatok č.1 k ZM č.3/2017 (PDF)
02.01.2018 Prenájom parkovacieho miesta EMM Dodatok č. 3 k ZM č.10/2016 (PDF)
03.01.2018 Zabezpečenie diskotéky v Robotníckom dome ZM č.4/2018  (PDF)
02.01.2018 Úprava bežeckých a lyžiarských tratí ZM č.3/2018 (PDF)
09.01.2018 Novoročný koncert Dychová hudba Selčianka ZM č.5/2018 (PDF)
24.01.2018 Nákup kolorovaných farieb a lakov ZM č. 13/2018 (PDF)
26.01.2018 Nákup spojovacieho a kotviaceho materiálu ZM č. 14/2018 (PDF)
29.01.2018 Pow-en 2293/2017/PS-UMK (PDF)
02.02.2018 Slovak Parcel Servis - vyzdvihnutie, preprava a doručenie vnútnoštátnych zásielok Servisná ZM (PDF)
02.02.2018 Čaj o piatej 28.1. 2018 ZM č.6/2018 (PDF)
02.02.2018 Zabezpečenie programu v Robotníckom dome 28.1. 2018 ZM č.10/2018 (PDF)
02.02.2018 Dodatky k plynu SPP Dodatky k zmluve SPP (PDF)
02.02.2018 Soiree Franco-Espagnole Vol.3 ZM č.16/2018 (PDF)
05.02.2018 Večer súčasného tanca 3 Zm č.11/2018 (PDF)
05.02.2018 Oslava sviatku sv.Tifona Zarezana ZM č.15/2018  (PDF)
11.02.2018 Balalajka Tour- Volnij Don ZM č.12/2018  (PDF)
12.02.2018 Kúpna zmluva - traktor Kubota, kosačka G860 Kúpna zmluva (PDF)
15.02.2018 Zmluva o učinkovaní-Mgr.Igor Gašpar,PhD-husle ZM č. 17/2018 (PDF)
15.02.2018 Zmluva o učinkovaní-Mgr,Rudolf Veselovský-1.violova kontra ZM č.18/2018  (PDF)
15.02.2018 Zmluva o učinkovaní -Mgr,Jana Ambrozová,PhD.- husle ZM č.19/2018 (PDF)
15.02.2018 Zmluva o učinkovaní Mgr.Rastislav Miklošík - kontrabas ZM č.20/2018 (PDF)
15.02.2018 Zmluva o učinkovaní Ing.Michal Škriečka - cimbal ZM č.21/2018 (PDF)
15.02.2018 Zmluva o učinkovaní Ing.Martin Šúr ZM č.22/2018 (PDF)
15.02.2018 Autorsky zákon Doc.Mgr.art.Juraj Sarvaš ZM č.23/2018 (PDF)
15.02.2018 Umluva o učinkovaní Marcela Čížová ZM č.24/2018 (PDF)
15.02.2018 Autorsky zákon Veronika Bodnáriková ZM č.25/2018 (PDF)
28.02.2018 Orange dohoda ohromadnom uzatvorení Dodatkov k ZM ZM č.A4427069 (PDF)
01.03.2018 RTVS - Realizácia a šírenie zvukovehé záznamu folkór. konceru "Keď si ja zaspievam" Zmluva č. ZM1004199 (PDF)
01.03.2018 Dodávka náhradných dielov na nákladné automobily ZM č. 26/2018 (PDF)
01.03.2018 Dodávka náhradných dielov na osobné automobily a motocykle ZM č. 27/2018 (PDF)
01.03.2018 Nákup traktorovej kosačky ETESIA HYDRO 124 DN Kúpna zmluva č. Z20189618_Z (PDF)
01.03.2018 Nákup traktorovej kosačky ETESIA HYDRO 124 HVHP - 2 ks Kúpna zmluva č. Z20189622_Z (PDF)
02.03.2018 Zmluva o servisnej starostlivosti kopírovacieho stroja  Zmluva č. 0402032018 (PDF)
05.03.2018 Zmluva o dodávke GPS systému MRI MOTION RECORD Kúpna zmluva č. 20180212 (PDF)
12.03.2018 Zmluva o zaistení predpredaja vstupeniek Zmluva č. 782/2018/OPM-IC (PDF)
16.03.2018 Zmluva o vykonaní prác s ÚVTOS - Kráľová 9/34-2018 (PDF)
19.03.2018 20.výročie LIONS CLUBu ZM č.29/2018 (PDF)
28.03.2018 Zmluva o prenájme kopírovacieho stroja so servisom ZM č. 0628032018 (PDF)
28.03.2018 Zmluva o spolupráci Vokálny koncert Mária Porubčinová a Štefan Kocán ZM č. 30/2018 (PDF)
29.03.2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 86/2017: Oprava sklenníka, zmena termínu dokončenia diela Dodatok č. 1 k ZM č. 86/2017 (PDF)
29.03.2018 Zmluva o poskytnutí služieb starostlivosti o športový areál Rakytovce ZM č. 31/2018 (PDF)
30.03.2018 Dispečing - CSM monitoring Zm č. 20180212 (PDF)
03.04.2018 Rámcová zmluva o výkopových prácach a úprave terénu ihrísk Zm č. 32/2018 (PDF)
05.04.2018 Zmluva o spolupráci Slávnostné vyhodnotenie medzinárodných súťaží  ZM č. 33/2018 (PDF)
16.04.2018 Zmluva o spolupráci, predstavenie Peter Pan ZM č. 34/2018 (PDF)
16.04.2018 Zmluva o spolupráci, podujatie: Hudaj me, rodinko  Zm č. 35/2018 (PDF)
17.04.2018 Zmluva o dielo - Oprava strechy telocvičňa Magurská ZM č. 36/2018 (PDF)
17.04.2018 Zmluva o spjolupráci. Vokálny koncert Ľubica Vargicová a Gustáv Beláček v RD. ZM č. 37/2018 (PDF)
17.04.2018 Zmluva o spolupráci. FMÚ Figarova svadba ZM č. 38/2018 (PDF)
17.04.2018 Zmluva o spolupráci. ZŠ Ďumbierska Besiedka ku dňu matiek Zm č. 39/2018 (PDF)
17.04.2018 Zmluva o spolupráci. Pro-Konzervatórium Predstavenie dokonalá svadba Zm č. 40/2018 (PDF)
17.04.2018 Zmluva o spolurpáci. Pro-Konzervatórium - Absolventský koncert Martin Vetrák Zm č. 41/2018 (PDF)
17.04.2018 Zmluva o spolupráci. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. 20 výročie ÚNSS Zm č. 42/2018 (PDF)
19.04.2018 Zmluva o nájme fliaš na technické plyny ZM č. 362165616 (PDF)
19.04.2018 Zmluva o nájme fliaš na technické plyny Zm č. 362165617 (PDF)
30.04.2018 Zmluva č. 44/2018 o kremácii nebožtíkov Zm č. 44/2018 (PDF)
14.05.2018 Technika na likvidáciu invazívnych rastlín AGROMEPA Zm č. Z201820998_Z (PDF)
24.05.2018 Zmluva o spolupráci. Súkromné centrum voľného času. Majstrovstvá SR vo video dancing Zm č. 45/2018 (PDF)
24.05.2018 Zmluva o spolupráci. Stredoslovenské tanečno-športové centrum. Výchovné koncerty Zm č. 46/2018 (PDF)
24.05.2018 Zmluva o spolupráci. E D U media. Tanec bohýň IV Zm č. 47/2018 (PDF)
25.05.2018 PZS - zmluva o spracúvaní osobných údajov zmluva (PDF)
12.06.2018 Zmluva o spolupráci. Pro-Konzervatórium. Brishka Zm č. 48/2018 (PDF)
12.06.2018 Zmluva o spolupráci. OZ Konvergencie. Koncert More Chassidic Songs Zm č. 49/2018 (PDF)
15.06.2018 Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov Zm č. 50/2018 (PDF)
20.06.2018  BB EXPO podnájom nebytových priestorov- strechy montovaných garáží Pod hôrkou č. 20 Zm č. 51/2018 (PDF)
20.06.2018 Podnik medzitrhu práce. Dodatok č. 2 k 26/2017 Dodatok č. 2 k 36/2017 (PDF)
22.06.2018 EG Trade. Kosenie trávnikov vo svahu Zm č. 52/2018 (PDF)
22.06.2018 SLOB-real. Oprava telocvične Magurská 2-etapa Zm č. 53/2018 (PDF)
02.07.2018 SSE prípojka do elektrickej distribučnej siete 4300092152(PDF)
02.07.2018 SSE distribúcia elektrickej energie 4560813 (PDF)
17.07.2018 Mandátna zmluva. Mesto Banská Bystrica Zm č. 62/2018 (PDF)
18.07.2018 Zmluva o dielo Rekonštrukcia krematória - 1. etapa Zm č. 54/2018 (PDF)
18.07.2018 Prenájom priestorov telocvične ZŠ Okružná 2. Klub priateľov Stredoškolského domova ml. Zm č. 55/2018 (PDF)
18.07.2018 Rámcová zmluva  Zm č. 56/2018 (PDF)
18.07.2018 Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru Zm č. 57/2018 (PDF)
20.07.2018 NANTE. Kremačné služby Zm č. 58/2018 (PDF)
20.07.2018 SMUTA. Zmluva o kremácii. Zm č. 59/2018 (PDF)
27.07.2018 Stredoslovenské tanečno-športové centrum. Tanečné sústredenie Rob. dom Zm č. 60/2018 (PDF)
31.07.2018 Koncert Ján Ambróz v RD. Zm č. 61/2018 (PDF)
31.07.2018 RTVS. Výroba zvukového záznamu z koncertu Jána Ambróza v RD. ZM1004606 (PDF)
07.08.2018 Hudobné vystúpenie Mužskej speváckej skupiny z Heľpy v RD. Zm 63/2018 (PDF)
08.08.2018 Mesto Banská Bystrica. Nájomná zmluva - prenájom nehnuteľnosti Zm č. 1879/2018/PS ESM (PDF)
17.08.2018 BPP. Detský domček ZM č. 18MD000062 (PDF)
21.08.2018 Orange - Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb zmluva (PDF)
21.08.2018 Orange hromadne dodatky zmluva (PDF)
21.08.2018 Orange dodatok poskytovanie verejnych sluzieb zmluva (PDF)
22.08.2018 Orange hromadne dodatky zmluva (PDF)
24.08.2018 Cech hostinských BB - OZ. Podujatie Slovak Bar Show 2018 Zm č. 64/2018 (PDF)
24.08.2018 Alliance Francaise. Podujatie v RD Zm č. 65/2018 (PDF)
31.08.2018 ZŠ Narnia. Prenájom telocvične ZŠ Okružná 2 Zm č. 66/2018 (PDF)
31.08.2018  BK ŠKP 08 Banská Bystrica. Prenájom telocvične ZŠ Okružná 2 Zm č. 67/2018 (PDF)
31.08.2018 Športový klub UMB. Prenájom telocvične ZŠ Okružná 2 Zm č. 68/2018 (PDF)
31.08.2018 Prenájom telocvične ZŠ Okružná 2  Zm č. 69/2018 (PDF)
11.09.2018 Linde. Prenájom fliaš na technické plyny Zm č. 362243396 (PDF)
11.09.2018 Linde. Prenájom fliaš na technické plyny Zm č. 362243397 (PDF)
18.09.2018 Prenájom RD. Bábkové divadlo na Rázcestí Zm č. 70/2018 (PDF)
18.09.2018 Prenájom RD. P.L.U.S., OZ ZM č. 71/2018 (PDF)
18.09.2018 Prenájom RD. Spoločenstvo detí Zeme, OZ Zm č. 72/2018 (PDF)
18.09.2018 Oprava telocvične Magurská 2 etapa dodatok Zm č. 53/2018 Dodatok 1
21.09.2018 Prenájom telocvične ZŠ Okružná 2 Zm č. 73/2018 (PDF)
21.09.2018 Prenájom futbalového ihriska na Sládkovičovej ulici a telocvične ZŠ Magurská Zm č. 74/2018 (PDF)
27.09.2018 Predstavenie CLOSE HARMONY FRIENDS 2018 RD. zmluva (PDF)
4.10.2018 Tenisový klub TENNis Fun Banská Bystrica. Prenájom telocvične ZŠ Magurská Zm č. 75/2018 (PDF)
8.10.2018 Mandátna zmluva s mestom Banská Bystrica Zm č. 76/2018 (PDF)
9.10.2018 Selčianka. Koncert Dychová hudba Selčianka Zm č. 77/2018 (PDF)
6.11.2018 10. benefičný koncert Michala Červienku a jeho hostia Zm č. 78/2018 (PDF)
6.11.2018 10. benefičný koncert Michala Červienku a jeho hostia Zm č. 79/2018 (PDF)
6.11.2018 10. benefičný koncert Michala Červienku a jeho hostia Zm č. 80/2018 (PDF)
6.11.2018 10. benefičný koncert Michala Červienku a jeho hostia Zm č. 81/2018 (PDF)
6.11.2018 10. benefičný koncert Michala Červienku a jeho hostia Zm č. 82/2018 (PDF)
6.11.2018 Čaj o piatej Zm č. 83/2018 (PDF)
6.11.2018 Cyklistický klub. Oceňovanie - cyklokros v Robotníckom dome Zm č. 84/2018 (PDF)
6.11.2018 Stredoslovenské tanečno-športové centrum. Tanečná súťaž v RD. Zm č. 85/2018 (PDF)
26.11.2018 Marcel Šály. Mikuláš v RD Zm č. 86/2018 (PDF)
14.11.2018 Čaj o piatej - moderovanie Zm č. 88/2018 (PDF)
26.11.2018 Ateliér 3G Zm č. 87/2018 (PDF)
26.11.2018 OZ Slovak Freerun Family. Prenájom telocvične ZŠ Okružná 2 Zm č. 89/2018 (PDF)
07.11.2018 Nante. Kremácia Zm č. 90/2018 (PDF)
07.11.2018 SMUTA. Prenájom chladiaceho zariadenia Zm č. 91/2018 (PDF)
07.12.2018 LK Silencia. Prenájom chladiaceho zariadenia Zm č. 92/2018 (PDF)
07.12.2018 LK Silenica. Prenájom nebytového priestoru v RD Zm č. 93/2018 (PDF)
07.12.2018 Nante. Prenájom chladiaceho zariadenia Zm č. 94/2018 (PDF)
07.12.2018 Aqualand. Prenájom pozemkov Zmluva (PDF)
10.12.2018 Služby kremácie Zm č. 95/2018 (PDF)
17.12.2018 UVTOS - vykonanie prác Zm č. 96/2018 (PDF)
19.12.2018 Charon services. Kremácia Zm č. 97/2018 (PDF)
27.12.2018 Orange zmluva (PDF)
31.12.2018 Strážna služba Zm č. 98/2018 (PDF)
31.12.2018 BAPS dodatok č. 2 d2 zm (PDF)
31.12.2018 EMM dodatok č.4  d4 (PDF)
31.12.2018 AMAX dodatok č. 6 d6 (PDF)
2019
2.1.2019 Mandátna zmluva Zm. č. 1 (PDF)
3.1.2019 MBM - reklama Zmluva (PDF)
3.1.2019 Dodatok č. 6/2015 - Pozemkové spoločenstvo-Urbárska spoločnosť  Kováčová Zmluva (PDF)
9.1.2019 Katarína Vránska - upratovacie služby Zm. č. 2 (PDF)
15.1.2019 Pro-Konzervatórium. Podujatie v RD Zm. č. 3 (PDF)
15.1.2019 Paripa. Podujatie v RD Zm. č. 4 (PDF)
15.1.2019 Kari. Podujatie v RD Zm. č. 5 (PDF)
15.1.2019 Pro-Konzervatórium v RD Zm. č. 6 (PDF)
15.1.2019 P.L.U.S. Podujatie v RD Zm. č. 7 (PDF)
15.1.2019 František Reiner. Podujatie v RD Zm. č. 8 (PDF)
25.1.2019 Up Slovensko. Stravné lístky. Z20192387_Z (PDF)
31.1.2019 Krematórium Molnár.  Zm. č. 9 (PDF)
31.1.2019 SPP. Dodávka plynu D4 9105915167 (PDF)
31.1.2019 SPP. Dodávka plynu D7 6300142061 (PDF)
31.1.2019 SPP. Dodávka plynu D7 6300142066 (PDF)
11.2.2019 KoHa pro. Kúpa Elektromobilu - čistiaceho stroja. Zm č. 10(PDF)
15.2.2019 AGRO CS Slovakia 01/018/2019 (PDF)
16.2.2019 SOPK. Podujatie v RD Zm. č. 11 (PDF)
16.2.2019 Krajská organizácia cestovného ruchu Banskobystrický kraj. Podujatie v RD Zm. č. 12 (PDF)
18.2.2019 Mária B. Prenájom telocvične Okružná Zm. č. 13 (PDF)
28.2.2019 Lindstrom. Zmluva o servisnom prenájme rohoží. Zmluva (PDF)
28.2.2019 Urbárske pozemkové spoločenstvo Podlavice Zmluva (PDF)
5.3.2019 OZ ARS VOCALIS. Podujatie v RD. Zm. č. 14 (PDF)
5.3.2019 Alliance Française. Podujatie v RD. Zm. č. 15 (PDF)
5.3.2019 Pekné cesty. Podujatie v RD. Zm. č. 16 (PDF)
5.3.2019 OZ Umenie na Hornej. Podujatie v RD. Zm. č. 17 (PDF)
5.3.2019 Alliance Francaise. Podujatie v RD. Zm. č. 18 (PDF)
5.3.2019 B.H.S. OZ. Podujatie v RD.  Zm. č. 19 (PDF)
11.3.2019 JML Dodatok č.1 D1 (PDF)
13.3.2019 Mediatel Zmluva (PDF)
12.3.2019 Slovenský futsal. Podujatie v RD Zm č. 20 (PDF)
13.3.2019 Lavuta. Podujatie v RD Zm č. 21 (PDF)
25.3.2019 OZ Slovak Freerun Family Zm č. 22 (PDF)
28.3.2019 Soňa Svoráková. Podujatie v RD. Zm č. 23 (PDF)
29.3.2019 Zabezpečenie ochrany majetku – ALTYS, spol. s r.o. Dodatok č. 1 k ZM 201707 (PDF)
29.3.2019 Zabezpečenie ochrany majetku – ALTYS, spol. s r.o. Dodatok č. 2 k ZM 207017 (PDF)
29.3.2019 Zabezpečenie ochrany majetku – ALTYS, spol. s r.o. Dodatok č. 2 k ZM 212011 (PDF)
29.3.2019 Zabezpečenie ochrany majetku – ALTYS, spol. s r.o. Dodatok č. 2 k ZM 206029 (PDF)
5.4.2019 Mesto Banská Bystrica. Zmluva o spolupráci Zm č. 24 (PDF)
10.4.2019 CWS-boco - Abonentná zmluva Zmluva (PDF)
12.4.2019 Krematórium Nitra. Zabezpečenie kremačných služieb. Zm č. 25 (PDF)
12.4.2019 ERM-STAV s.r.o. Výkopové práce, pomocné práce a úpravy terénu v ihriskách a ďalších objektoch  Zm č. 26 (PDF)
12.4.2019 Zabezpečenie stráženia - S.B.A. spol s r. o.  Dodatok č. 2 k ZM č. 29/2017 (PDF)
18.4.2019 Úsmev ako dar. Podujatie v RD. Zm. č. 27 (PDF)
18.4.2019 Alliance Française. Podujatie v RD. Zm. č. 28 (PDF)
18.4.2019 AP PREFEX. Podujatie v RD. Zm. č. 29 (PDF)
26.4.2019 osobnyudaj.sk - Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti ochrany osobných údajov Zmluva (PDF)
29.4.2019 Dodatok k zmluve o vykonaní prác - Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dodatok č. 1 k ZM 16-2-/34-2019
30.4.2019 Podnik medzitrhu práce - Vykonávanie verejnoprospešných prác Zm. č 30 (PDF)
30.4.2019 Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Podujatie v RD. Zm. č. 31 (PDF)
30.4.2019 Pro-Konzervatórium. Podujatie v RD Zm. č. 32 (PDF)
30.4.2019 Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Podujatie v RD. Zm. č. 33 (PDF)
30.4.2019 Súkromné centrum voľného času. Podujatie v RD. Zm. č. 34 (PDF)
3.5.2019 Zmluva o poskytovaní služieb - Tomáš Gondžár  Zmluva (PDF)
6.5.2019 Dohoda o odstúpení od Zmluvy o poskytovaní služieb. Tomáš Gondžár Zmluva (PDF)
9.5.2019 Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny - Linde Gas Zmluva (PDF)
9.5.2019 Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny - Linde Gas Zmluva (PDF)
13.5.2019 Zmluva o pripojení - Stredoslovenská distribučná a.s. Zmluva (PDF)
16.5.2019 Zmluva o poskytovaní služieb - EG Trade s.r.o.  Zm. č. 35 (PDF)
22.5.2019 Zmluva na zabezpečenie konzultačných služieb v procesoch verejného obstarávania - Ing. Martina Babicová Projektové poradenstvo Zm. č. 36 (PDF)
24.5.2019 Slovenský zväz biatlonu, o.z.  Podujatie v RD. Zm. č. 37 (PDF)
1.6.2019 Rámcová zmluva o poskytovaní servisných služieb - LION CAR s.r.o. Zmluva (PDF)
5.6.2019 Pro-Konzervatórium, n.f. Podujatie v RD. Zm. č. 39 (PDF)
5.6.2019 Mgr.art. Jana Magicová - BRISHKA tanečné štúdio. Podujatie v RD.  Zm. č. 40 (PDF)
7.6.2019 Športový klub Univerzita Mateja Bela. Prenájom telocvične Okružná. Zm. č. 41 (PDF)
7.6.2019 Kúpna zmluva - LION CAR s.r.o. Zm. č. 42 (PDF)
11.6.2019 Zmulva o prenájme kopírovacieho stroja - Milan Burgan Zmluva (PDF)
25.6.2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní kremačných služieb - Krematórium Nitra s.r.o. Zmluva (PDF)
26.6.2019 Dohoda o ukončení - Nové tváre, OZ Zmluva (PDF)
26.6.2019 Darovacia zmluva - Nové tváre, OZ Zm. č. 38 (PDF)
28.6.2019 Zmluva o zabezpečení strážnej služby - S.B.A. spol. s r.o. Zm. č. 43 (PDF)
15.7.2019 Dodatok č. 1 k zmluve č. 35/2019 - EG Trade s.r.o. Dodatok č. 1 (PDF)
25.7.2019 Dodatok č. 1 k zmluve č. 43/2019 - zabezpečenie strážnej služby, S.B.A spol. s r.o. Dodatok č. 1 (PDF)
13.8.2019 Zmluva o poskytovaní služieb údržby verejnej zelene - EG Trade s.r.o. Zm. č. 46 (PDF)
16.8.2019 AXA d.d.s., a.s. Doplnkové dôchodkové sporenie Zmluva (PDF)
20.8.2019 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní kremačných služieb - Krematórium Nitra s.r.o. Zmluva (PDF)
20.8.2019 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - Orange.  Zmluva (PDF)
21.8.2019 Zmluva o prenájme telocvične ZŠ Okružná - Klub priateľov stredoškolského domova mládeže Zm. č. 48 (PDF)
22.8.2019 Kúpna zmluva IVECO Daily - AGROTEC Slovensko s.r.o. Zmluva (PDF)
26.8.2019 StArt, občianske združenie. Podujatie v RD.  Zm. č. 47 (PDF)
4.9.2019 Zmluva o prenájme telocvične ZŠ Okružná - Bratská jednota baptistov Zm. č. 49 (PDF)
6.9.2019 Základná škola Narnia - Prenájom telocvične ZŠ Okružná. Zm. č. 51 (PDF)
10.9.2019 OZ Slovak Double Bass Club. Podujatie v RD.  Zm. č. 50 (PDF)
11.9.2019 Mandátna zmluva - Rudolf Neshoda – ERNEST s.r.o. Zm. č. 52 (PDF)
13.9.2019 Alliance Francaise. Podujatie v RD Zm. č. 53 (PDF)
13.9.2019 Dohoda o ukončení spolupráce - Podnik medzitrhu práce - Šanca pre všetkých, n.o. Zmluva (PDF)
25.9.2019 Dohoda o ukončení zmluvy o poskytnutí kremačných služieb Dohoda o ukončení (PDF)
25.9.2019 Zmluva o poskytovaní služieb - Krematórium Nitra. Zmluva (PDF)
25.9.2019 Zmluva o prenájme telocvične ZŠ Okružná - Tenisový klub TENNis FUN Banská Bystrica Zm. č. 55 (PDF)
30.9.2019 Dohoda o ukončení zmluvy. JUPIE Futbalová škola Mareka Hamšíka Dohoda o ukončení (PDF)
2.10.2019 Hlavný stan nádeje n.o. Podujatie v RD. Zm. č. 56 (PDF)
2.10.2019 Linde Gas - Zmluva o nájme fliaš na technické plyny Zmluva (PDF)
2.10.2019 Linde Gas - Zmluva o nájme fliaš na technické plyny Zmluva (PDF)
15.10.2019 PBQ, s.r.o. - Demontáž osvetlenia Štadión SNP.  Zm. č. 57 (PDF)
18.10.2019 Matoušová Valéria. Podujatie v RD. Zm. č. 58 (PDF)
18.10.2019 Súkromné centrum voľného času, Radvanská. Prenájom futbalového štadióna a telocvičňa Magurská. Zm. č. 59 (PDF)
21.10.2019 Dodatok k zmluve č. U1964/2015 - MADE spol. s r.o. Dodatok k zmluve (PDF)
23.10.2019 Ing. Martin Štefík - Prenájom telocvične ZŠ Okružná. Zm. č. 59/2 (PDF)
24.10.2019 Občianske združenie ETHNO. Podujatie v RD. Zm. č. 60 (PDF)
24.10.2019 Občianske združenie ETHNO. Podujatie v RD. Zm. č. 61 (PDF)
28.10.2019 Team s.r.o. - Oprava a údržba telocvične ZŠ Tatranská. Zm. č. 62 (PDF)
30.10.2019 Michal Červienka. Podujatie v RD. Zm. č. 63 (PDF)
30.10.2019 Dodatok č. 1 k zmluve č. 26/2019 - ERM STAV s.r.o. Dodatok k zmluve (PDF)
30.10.2019 Roman Chmelík - Dohoda o ukončení zmluvy.  Dohoda o ukončení (PDF)
31.10.2019 EG Trade s.r.o. - Dodatok č. 1 k zmluve č. 46/2019 Dodatok (PDF)
7.11.2019 SLOVENKA, občianske združenie. Podujatie v RD. Zm. č. 64 (PDF)
15.11.2019 Roman Chmelík - Príprava a údržba bežeckých lyžiarských tratí Zm. č. 65 (PDF)
25.11.2019 GIENGER spol. s r.o. Nákup plynového ohrievača Zmluva (PDF)
27.11.2019 MgA. Alena Vigašová. Podujatie v RD.  Zm. č. 66 (PDF)
28.11.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. - Kúpna zmluva  Zmluva (PDF)
29.11.2019 Mgr.art. Jana Magicová - BRISHKA tanečné štúdio. Podujatie v RD Zm. č. 67 (PDF)
29.11.2019 AP PREFEX s.r.o. - Podujatie v RD. Zm. č. 68 (PDF)
2.12.2019 AQUALAND Slovakia s.r.o. - Dohoda o spolupráci Zmluva (PDF)
4.12.2019 Horská služba Kremnické vrchy. Zmluva o poskytnutí a zabezpečení služieb Zmluva (PDF)
4.12.2019 OMNIS SECURITY SERVICE s.r.o. - Prenájom priestorov telocvične ZŠ Okružná Zm. č. 69 (PDF)
5.12.2019 Múzeum Slovenského národného povstania. Zmluva o nájme nehnuteľnosti – pozemkov Zm. č. 75 (PDF)
10.12.2019 LK Silencia s.r.o. - Zmluva o nájme nebytových priestorov. Zm. č. 70 (PDF)
10.12.2019 NANTE s.r.o. - Kremačné služby Zm. č. 71 (PDF)
10.12.2019 Danica Klesniaková SMUTA - Kremačné služby Zm. č. 72 (PDF)
10.12.2019 NANTE, s.r.o. - Zmluva o prenájme chladiaceho zariadenia a priestoru na úpravu ľudských pozostatkov Zm. č. 73 (PDF)
10.12.2019 Danica Klesniaková SMUTA - Zmluva o prenájme chladiaceho zariadenia a priestoru na úpravu ľudských pozostatkov Zm. č. 74 (PDF)
11.12.2019 Pro-Konzervatórium, n.f. - Podujatie v RD.  Zm. č. 76 (PDF)
11.12.2019 Súkromné centrum voľného času. Podujatie v RD. Zm. č. 77 (PDF)
12.12.2019 Orange Slovensko, a.s. - Zmluva o poskytovaní verejných služieb Zmluva (PDF)
12.12.2019 STABILITA, d.d.s., a.s. - Dodatok č. 1 k zmluve č. 1000010572 Zmluva (PDF)
12.12.2019 S.B.A. spol. s r.o. - Dodatok k zmluve č. 98/2018 Dodatok (PDF)
12.12.2019 SUZN s.r.o. - Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve č. 01/TT/2013 Dodatok (PDF)
12.12.2019 CHARON SERVICES s.r.o. - Kremačné služby Zm. č. 79 (PDF)
12.12.2019 JPJ POBOZ s.r.o. - Dohoda o ukončení zmluvy č. 09/2012  Dohoda (PDF)
16.12.2019 Bytové Hospodárstvo s.r.o. - Kremačné služby Zm. č. 78 (PDF)
16.12.2019 Pohrebné služby ESTIMA - Kremačné služby Zm. č. 80 (PDF)
16.12.2019 StArt, občianske združenie. Podujatie v RD. Zm. č. 82 (PDF)
17.12.2019 Alexander Botev. Kremačné služby Zm. č. 81 (PDF)
18.12.2019 LK Silencia s.r.o. - Kremačné služby Zm. č. 83 (PDF)
18.12.2019 Pekné cesty o. z. - Podujatie v RD Zm. č. 84 (PDF)
18.12.2019 Peter Vančo - Prenájom telocvične ZŠ Okružná Zm. č. 85 (PDF)
19.12.2019 ROVAL Group s.r.o. - Zmluva o poskytovaní služieb Zmluva (PDF)
20.12.2019 Jozef Adámek - Prenájom telocvične ZŠ Magurská Zm. č. 86 (PDF)
30.12.2019 Dohoda o ukončení zmluvy č. 5/2019 Zmluva (PDF)
30.12.2019 Dohoda o ukončení zmluvy č. 6/2019 Zmluva (PDF)
31.12.2019 Základná odborová organizácia zamestnancov ZAaRES-u - Kolektívna zmluva Zmluva (PDF)

2020

09.01.2020 Kultur.fm o.z. - Podujatie v Robotníckom dome Zmluva č. 1/2020 (PDF)
10.01.2020 Ateliér 3G - Zmluva o spolupráci Zmluva č. 2/2020 (PDF)
10.01.2020 František Kubiš - Podujatie v Robotníckom dome Zmluva č. 3/2020 (PDF)
10.01.2020 Soňa Svoráková - Účinkovanie v rámci podujatia v Robotníckom dome Zmluva č. 4/2020 (PDF)
10.01.2020 P.L.U.S., občianske združenie - Podujatie v Robotníckom dome Zmluva č. 5/2020 (PDF)
14.01.2020 NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. - Dodatok č. 1 Dodatok (PDF)
22.01.2020 Dagmar Rostandt - Zmluva o verejnom vykonaní umeleckého výkonu Zmluva č. 6/2020 (PDF)
23.01.2020 TOP liga, o.z. - Prenájom telocvične ZŠ Magurská Zmluva č. 7/2020 (PDF)
24.01.2020 František Reiner. Podujatie v Robotníckom dome Zmluva č. 8/2020 (PDF)
27.01.2020 Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Podujatie v Robotníckom dome Zmluva č. 9/2020 (PDF)
27.01.2020 Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Podujatie v Robotníckom dome Zmluva č. 10/2020 (PDF)
27.01.2020 Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Podujatie v Robotníckom dome Zmluva č. 11/2020 (PDF)
27.01.2020 LK Silencia, s.r.o. - Zmluva o prenájme chladiaceho zariadenia Zmluva č. 12/2020 (PDF)
29.01.2020 Bohuš Bínovský. Podujatie v Robotníckom dome Zmluva č. 13/2020 (PDF)
29.01.2020 Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. - Zamestnanecká zmluva Zmluva (PDF)
29.01.2020 Mgr. Jiří Potůček. Nákup snežného skútra Zmluva č. 14/2020 (PDF)
29.01.2020 Ing. Martina Babicová PROJEKTOVÉ PORADENSTVO - Mandátna zmluva Zmluva č. 15/2020 (PDF)
04.02.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - Dodatok č. 8 k zmluve č. 6300142061 s prílohami Dodatok (PDF)
04.02.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - Dodatok č. 8 k zmluve č. 6300142066 s prílohami Dodatok (PDF)
04.02.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - Dodatok č. 5 k zmluve č. 9105915167 s prílohami Dodatok (PDF)
12.02.2020 CWS-boco Slovensko, s.r.o. - Zmluva o servisnej služby rohoží Zmluva (PDF)
14.02.2020 RANDA + R s.r.o. - Zmluva o dielo Zmluva č. 16/2020 (PDF)
18.02.2020 ROVAL Group, s.r.o. - Dodatok č. 1 k zmluve č. Z201938093_Z Dodatok (PDF) 
18.02.2020 ŠK BORIEVKA In Line Team. Prenájom telocvične v areáli ZŠ Tatranská Zmluva č. 17/2020 (PDF)
19.02.2020 Umenie na Hornej.  Podujatie v Robotníckom dome Zmluva č. 18/2020 (PDF)
20.02.2020 Občianske združenie LAVUTA. Podujatie v Robotníckom dome. Zmluva č. 19/2020 (PDF)
24.02.2020 Dodatok č. 2 k zmluve č. 43/2019 - zabezpečenie strážnej služby, S.B.A spol. s r.o. Dodatok č. 2 (PDF)
24.02.2020 Dodatok č. 1 k zmluve č. 2/2019 - upratovacie služby, Katarína Vránska Dodatok č. 1 (PDF)
28.02.2020 Finančné riaditeľstvo SR - Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1-T-2020-BB Zmluva (PDF)
09.03.2020 Športový klub zrakovo postihnutých športovcov Urpín - Podujatie v Robotníckom dome Zmluva č. 20/2020 (PDF)
19.03.2020 Orange Slovensko, a.s. - Žiadosť o prenesenie čísla M135877039OSK Zmluva (PDF)
19.03.2020 Orange Slovensko, a.s. - Žiadosť o prenesenie čísla M135877042OSK Zmluva (PDF)
19.03.2020 Orange Slovensko, a.s. - Zmluva o poskytovaní verejných služieb Zmluva (PDF)
19.03.2020 Orange Slovensko, a.s. - Zmluva o poskytovaní verejných služieb Zmluva (PDF)
23.03.2020 Orange Slovensko, a.s. - Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Dodatok (PDF) 
23.03.2020 Orange Slovensko, a.s. - Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb A4427069 Dodatok (PDF)
24.03.2020 Orange Slovensko, a.s. - Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb A14619855 Dodatok (PDF)
24.03.2020 Orange Slovensko, a.s. - Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb A14619875 Dodatok (PDF)
30.03.2020 CSM monitoring s.r.o. - Zmluva o spolupráci Zmluva (PDF)
15.04.2020 Orange Slovensko, a.s. - Zmluva o poskytovaní verejných služieb Zmluva (PDF)
20.04.2020 AGRO CS Slovakia, a.s. - Kúpna zmluva Zmluva (PDF)
30.04.2020 Slovak Telekom, a.s. - Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb 0484137991 Výpoveď (PDF)
30.04.2020 Slovak Telekom, a.s. - Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb 0484138734 Výpoveď (PDF)
30.04.2020 Slovak Telekom, a.s. - Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb 0484138917 Výpoveď (PDF)
06.05.2020 Linde Gas s.r.o. - Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny č. 362755504 Zmluva (PDF)
06.05.2020 Linde Gas s.r.o. - Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny č. 362755505 Zmluva (PDF)
12.05.2020 Ústav na výkon trestu odňatia slobody - Zmluva o vykonaní prác Zmluva (PDF) 
29.05.2020 Krematórium Nitra s.r.o. - Zmluva o poskytovaní služieb č. Z20209642_Z Zmluva (PDF)
01.06.2020 LION CAR, s.r.o. - Rámcová zmluva o poskytovaní servisných služieb č. 511/2020 Zmluva (PDF)
15.06.2020 BPP s.r.o. - Kúpna zmluva č. 20MD000043 Zmluva (PDF)
15.06.2020 Mgr. Jana Kozáková - Zvukové skúšky v Robotníckom dome Zmluva č. 21/2020 (PDF)
15.06.2020 EG Trade s.r.o. - Zmluva o poskytovaní služieb Zmluva č. 22/2020 (PDF)
22.06.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - Zmluva o pripojení č. 8007981019 Zmluva (PDF)
22.06.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - Dodatok č. 1 k zmluve č. 8007981019 Dodatok (PDF)
22.06.2020 StVPS - Zmluva o dodávke vody  č. 120023792 Zmluva (PDF)
23.06.2020 Stredoslovenská energetika, a.s. - Zmluva o združenej dodávke elektriny Zmluva (PDF)
24.06.2020 Občianske združenie Rossija - Obrazy ruskej duše, vernisáž a výstava obrazov v Robotníckom dome Zmluva č. 23/2020 (PDF)
30.06.2020 Múzeum Slovenského národného povstania - Zmluva o nájme nebytových priestorov Zmluva č. 24/2020 (PDF)
30.06.2020 DETOX s.r.o. - Zmluva o poskytovaní služieb Zmluva (PDF)
28.07.2020 B.H.S., občianske združenie - Koncert Bratislava Hot Serenaders Zmluva č. 25/2020 (PDF)
28.07.2020 Karol Ujházy - Prenájom telocvične Na Zábave 3 Zmluva č. 26/2020 (PDF)
31.07.2020 STEFE Banská Bystrica, a.s. - Objednávka tepla na rok 2021 (príloha č. 1/2021 k Zmluva o dodávke a odbere tepla) Objednávka (PDF)
31.07.2020 Lion Law Partners s.r.o. - Dohoda o skončení zmluvy o poskytovaní právnej pomoci Dohoda o skončení (PDF)
31.07.2020 Lion Law Partners s.r.o. - Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služieb Zmluva č. 27/2020 (PDF)
30.08.2020 Športový klub Univerzita Mateja Bela - Zmluva o prenájme telocvične ZŠ Okružná Zmluva č. 30/2020 (PDF)
21.09.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - Dodatok č. 6 k zmluve č. 9105915167 Dodatok (PDF)
21.09.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - Dodatok č. 9 k zmluve č. 6300142066 Dodatok (PDF)
21.09.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - Dodatok č. 9 k zmluve č. 6300142061 Dodatok (PDF)
24.09.2020 Pekné cesty o. z. - Podujatie v Robotníckom dome Zmluva č. 33/2020 (PDF)
29.09.2020 Zmluva o vystavení zálohových faktúr za substráty, kvetináče - T-TAKÁCS, s.r.o. Zmluva (PDF)
07.10.2020 Konvergencie – spoločnosť pre komorné umenie, o.z. - Podujatie v Robotníckom dome Zmluva č. 34/2020 (PDF)
08.10.2020 3 Energy s.r.o. - Prenájom priestorov šatní na Sládkovičovej ulici Zmluva č. 32/2020 (PDF)
09.10.2020 Základná škola Narnia - Prenájom telocvične ZŠ Okružná Zmluva č. 29/2020 (PDF)
13.10.2020 Linde Gas - Zmluva o nájme fliaš na technické plyny č. 362861025 Zmluva (PDF)
13.10.2020 Linde Gas - Zmluva o nájme fliaš na technické plyny č. 362861026 Zmluva (PDF)
16.10.2020 Tenisový klub TENNis FUN Banská Bystrica - Zmluva o prenájme telocvične ZŠ Okružná Zmluva č. 31/2020 (PDF)
16.10.2020 Orange Slovensko, a.s. - Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb A3598745 Dodatok (PDF)
16.10.2020 Orange Slovensko, a.s. - Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve č. A3598745
Dohoda (PDF)
16.10.2020 Orange Slovensko, a.s. - Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb A4338005 Dodatok (PDF)
16.10.2020 Orange Slovensko, a.s. - Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb A3598745 Dodatok (PDF)
16.10.2020 Orange Slovensko, a.s. - Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve č. A3598745 Dohoda (PDF)
23.10.2020 Daniel Schmidtmayer - Prenájom telocvične Na Zábave 3 Zmluva č. 28/2020 (PDF)
04.11.2020 Stredoslovenská vodárenská prevázdsková spoločnosť, a.s. - Dohoda o cene č. 2020/20009458 Dohoda o cene (PDF)
23.11.2020 Múzeum SNP - Výpoveď zmluvy o nájme č. 75/2019 Výpoveď zmluvy (PDF)
27.11.2020 Stredoslovenská vodárenská prevázdsková spoločnosť, a.s. - Zmluva č. 120024248 o dodávke vody  Zmluva (PDF)
30.11.2020 AQUALAND Slovakia s.r.o. - Dohoda o spolupráci Dohoda (PDF)
01.12.2020 POLLUX BB, s.r.o. - Zmluva o dielo č. 02/2020 Zmluva (PDF)
04.12.2020 Základná odborová organizácia zamestnancov ZAaRESu - Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na roky 2020-2021 Dodatok (PDF)
07.12.2020 LK Silencia s.r.o. - Kremačné služby Zmluva č. 35/2020 (PDF)
07.12.2020 Danica Klesniaková SMUTA - Kremačné služby Zmluva č. 36/2020 (PDF)
07.12.2020 NANTE, s.r.o. - Kremačné služby Zmluva č. 37/2020 (PDF)
08.12.2020 Alexander Botev - Kremačné služby Zmluva č. 38/2020 (PDF)
08.12.2020 Pohrebná služba ESTIMA, s.r.o. - Kremačné služby Zmluva č. 39/2020 (PDF)
08.12.2020 Bytové hospodárstvo, s.r.o. - Kremačné služby Zmluva č. 40/2020 (PDF)
08.12.2020 LK Silencia - Prenájom v Dome rozlúčky Zmluva č. 41/2020 (PDF)
08.12.2020 Danica Klesniaková SMUTA - Prenájom v Dome rozlúčky Zmluva č. 43/2020 (PDF)
08.12.2020 Mestské hudobné divadlo - Vianočná hudobná glosa v Robotníckom dome Zmluva č. 44/2020 (PDF)
10.12.2020 3 ENERGY SK, s.r.o. - Zmluva č. 92603103 o postúpení práv a povinností odberateľa Zmluva (PDF)
15.12.2020 Horská služba Kremnické vrchy, o.z. - Zmluva o poskytnutí a zabezpečení služieb Zmluva (PDF)
16.12.2020 Banskobystrický kraj Turizmus - Zmluva o spolupráci  Zmluva (PDF)
16.12.2020 NANTE s.r.o. - Prenájom v Dome rozlúčky Zmluva č. 42/2020 (PDF)
16.12.2020 INTEGRA - chránené dielne, n.o. - Dohoda  Dohoda (PDF)
28.12.2020 Roval Group, s.r.o. - Zmluva o poskytovaní služieb č. Z202033599_Z Zmluva (PDF)
28.12.2020 S.B.A. plus, spol. s r.o. - Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení strážnej služby č. 98/2018 Dodatok (PDF)
29.12.2020 BB EXPO spo. s r.o. - Dodatok č. 1 k zmluve č. 51/2018 Dodatok (PDF)
30.12.2020 BAPS s.r.o. - Dodatok č. 3 k zmluve č. 3/2017 Dodatok (PDF)
31.12.2020 SLOVNAFT, a.s. - Zmluva o predaji palív a iných tovarov Zmluva (PDF)
31.12.2020 Slovak Parcel Service s.r.o. - Dodatok č. 2020/1 k Servisnej zmluve  Zmluva (PDF)

2021

04.01.2021 STABILITA. d.d.s, a.s. - Dodatok č. 2 k zamestnávateľskej zmluve č. 100010572 Dodatok (PDF)
07.01.2021 NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. - Dodatok č. 2 k zamestnávateľskej zmluve č. 00183075-IBB038 Dodatok (PDF)
07.01.2021 MADAS s.r.o. - Kúpna zmluva Zmluva (PDF)
11.01.2021 DETOX s.r.o. - Dodatok č. 1 k zmluve č. ZOD-2020-22-000286 Dodatok (PDF)
25.01.2021 SK PROFI, s.r.o. - Mandátna zmluva č. 03/2021 Zmluva č. 3/2021 (PDF)
01.02.2021 Marius Pedersen a.s. - Dodatok č. 2 k zmluve č. 040047 o ukladaní odpadu na RSO BB Dodatok (PDF)
15.02.2021 TSM SLOVAKIA s.r.o. - Kúpna zmluva č. 4/2021 o dodaní 2 ks úžitkových sklápačov Zmluva č. 4/2021 (PDF)
17.02.2021 3 Energy, s.r.o. - Prenájom nebytových priestorov na Sládkovičovej 34 Zmluva č. 2/2021 (PDF)
22.02.2021 AGRO CS - Rámcová zmluva č. 01/V01/P20/028/2021 Zmluva (PDF)
15.03.2021 Banskobystrický samosprávny kraj - Zmluva o spolupráci Zmluva (PDF)
23.03.2021 StArt - Podujatie v Robotníckom dome - Odchody vlakov - zrušené Zmluva č. 1/2021 (PDF)
24.03.2021 tanC - Podujatie v Robotníckom dome - IZOLÁCIA Zmluva č. 5/2021 (PDF)
31.03.2021 CSM monitoring s.r.o. - Zmluva o spolupráci č. 20210408 Zmluva (PDF)
14.04.2021 Slovenský plynárenský priemysel a.s. - Zmluva o dodávke plynu č. 9106748952 Zmluva (PDF)
14.04.2021 Slovenský plynárenský priemysel a.s. - Dodatok č. 1 k zmluve č. 9106748952 Dodatok (PDF)
29.04.2021 BK ŠKP 08 Banská Bystrica - Prenájom telocvične v areáli ZŠ Okružná Zmluva č. 6/2021 (PDF)
14.05.2021 Ústav na výkon trestu odňatia slobody - Zmluva o vykonávaní prác Zmluva (PDF)
14.05.2021 Podnik medzitrhu práce, n.o., r.s.p. - Zmluva o spolupráci Zmluva č. 7/2021 (PDF)
20.05.2021 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Dohoda o cene č. 2021/21004147 Dohoda (PDF)
27.05.2021 REZIDENCIE SERVIS, s.r.o. - Zmluva o poskytovaní služieb Zmluva č. 8/2021 (PDF)
31.05.2021 LION CAR, s.r.o. - Rámcová zmluva o poskytovaní servisných služieb 19729/2021 Zmluva (PDF)
10.06.2021 Jana Benická, samostatne hospodáriaci roľník (SHR) - Zmluva o nájme nehnuteľnosti Zmluva č. 9/2021 (PDF)
29.06.2021 Fončorda development - Zmluva o nájme nehnuteľnosti Zmluva (PDF)
29.06.2021 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb č. Z202033599_Z - RR Krematórium N.Z., s.r.o. Dodatok č. 1 (PDF)
16.07.2021 Ján Strečok - Zmluva o dielo Zmluva (PDF)
19.07.2021 Zmluva o poskytovaní služieb údržby verejnej zelene - UNICARBACK, s.r.o. Zmluva č. 10/2021 (PDF)
22.07.2021 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Dohoda o cene č. 2021/21006741 Dohoda (PDF)
17.08.2021 Zeppelin SK s.r.o. - Zmluva o prenájme č. ZBB21000776 Zmluva (PDF)
26.08.2021 STEFE Banská Bystrica a.s. - Objednávka tepla Okružná 2 pre rok 2022 Objednávka - príloha k zmluve (PDF)
30.08.2021 B.H.S., občianske združenie - Podujatie v RD - Hot Serenaders Zmluva č. 11/2021 (PDF)
30.08.2021 Športový klub Univerzita Mateja Bela - Zmluva o nájme telocvične v areáli ZŠ Okružná Zmluva č. 13/2021 (PDF)
03.09.2021 Základná škola Narnia - Zmluva o nájme telocvične v areáli ZŠ Okružná Zmluva č. 15/2021 (PDF)
03.09.2021 LAMPER Vladimír - Zmluva o dielo Zmluva č. 16/2021 (PDF)
06.09.2021 LK Silencia - Dodatok č. 1 k zmluve č. 35/2020 Dodatok (PDF)
13.09.2021 Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko - Zmluva o spolupráci Zmluva (PDF)
13.09.2021 Klub priateľov stredoškolského domova mládeže - Prenájom telocvične v areáli ZŠ Okružná Zmluva č. 17/2021 (PDF)
13.09.2021 Vojenská podporná nadácia - Nahrávanie projektu Military art v Robotníckom dome Zmluva č. 18/2021 (PDF)
16.09.2021 EURO-MONT SK s.r.o. - Zmluva o dielo Zmluva č. 19/2021 (PDF)
20.09.2021 ROMA SK - Ústredný zväz Rómov Slovenska - Podujatie v Robotníckom dome Zmluva č. 20/2021 (PDF)
22.09.2021 Nera S, s.r.o. - Zmluva o nájme hnuteľnej veci - predajný automat na sviečky Zmluva č. 21/2021 (PDF)
28.09.2021 Ján Žabka - strechár BB - Zmluva o dielo Zmluva č. 24/2021 (PDF)
29.09.2021 c/LAP - Predstavenie EU.GENUS v Robotníckom dome Zmluva č. 22/2021 (PDF)
30.09.2021 Stredoslovenské osvetové stredisko - Bystrická folklórna HARAVARA v Robotníckom dome  Zmluva č. 23/2021 (PDF)
04.10.2021 Tenisový klub TENNis FUN Banská Bystrica - Zmluva o prenájem telocvične Okružná Zmluva č. 14/2021 (PDF)
06.10.2021 REZIDENCIE SERVIS, s.r.o. - Dodatok č. 1 k zmluve č. 8/2021 Dodatok (PDF)
07.10.2021 Linde Gas s.r.o. - Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny č. 363151750 Zmluva (PDF)
07.10.2021 Linde Gas s.r.o. - Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny č. 363151751 Zmluva (PDF)
25.10.2021 Vojenská podporná nadácia - Nahrávanie projektu Military art - Vladimír Strmeň v Robotníckom dome Zmluva č. 25/2021 (PDF)
12.11.2021 3 Energy, s.r.o. - Prenájom priestorov futbalových šatní na Sládkovičovej ulici Zmluva č. 26/2021 (PDF)
12.11.2021 AVANT Slovakia, s.r.o. - Kúpna zmluva Zmluva č. 27/2021 (PDF)
12.11.2021 Lindström, s.r.o. - Oznámenie o zvýšení cien Oznámenie (PDF)
15.11.2021 Rímskokatolícka cirkev - Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke Dodatok (PDF)
23.11.2021 AQUALAND Slovakia s.r.o. - Dohoda o spolupráci Zmluva č. 29/2021 (PDF)
24.11.2021 Marius Pedersen - Dohoda o ukončení zmluvy č. 040047 Dohoda (PDF)
30.11.2021 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica - Dohoda  Dohoda (PDF)
02.12.2021 NOVOSEV spol. s r.o. - Zmluva o vystavení zálohových faktúr Zmluva (PDF)
02.12.2021 Rímskokatolícka farnosť Uľanka - Zmluva o nájme Zmluva (PDF)
03.12.2021 ASO VENDING s.r.o. - Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb Zmluva č. 28/2021 (PDF)
10.12.2021 GARTENSTA PLUS - Zmluva o dodaní herného prvku a odbornej montáže Zmluva (PDF)
10.12.2021 Danica Klesniaková SMUTA - Kremačné služby Zmluva č. 30/2021 (PDF)
10.12.2021 Bytové hospodárstvo, s.r.o. - Kremačné služby Zmluva č. 31/2021 (PDF)
10.12.2021 LK Silencia, s.r.o. - Kremačné služby Zmluva č. 32/2021 (PDF)
10.12.2021 CWS-boco Slovensko, s.r.o. - Žiadosť o ukončenie zmluvy Žiadosť (PDF)
13.12.2021 JOMA SEPO spol. s r.o. - Dohoda o ukončeni Dohoda (PDF)
13.12.2021 Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN - Dohoda o ukončeni Dohoda (PDF)
14.12.2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - Zmluva o dodávke plynu č.  Zmluva (PDF)
14.12.2021 Dohoda o prevode telefónneho čísla - L. Demjan Dohoda (PDF)
14.12.2021 Základná odborová organizácia zamestnancov ZAaRESu - Kolektívna zmluva  Zmluva (PDF)
15.12.2021 RR Krematórium N.Z. - Zmluva o poskytovaní služieb č. Z202123849_Z Zmluva (PDF)
20.12.2021 Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok - DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Zmluva (PDF)
22.12.2021 BÚDA s.r.o. - Zmluva o prenájme nadstavby na prepravu osôb Zmluva č. 36/2021 (PDF)
27.12.2021 LK Silencia, s.r.o. - Kremačné služby Zmluva č. 33/2021 (PDF)
27.12.2021 Danica Klesniaková SMUTA - Kremačné služby Zmluva č. 34/2021 (PDF)
27.12.2021 NANTE, s.r.o. - Kremačné služby Zmluva č. 35/2021 (PDF)
30.12.2021 Marius Pedersen a.s. - Zmluva o ukladaní odpadu Zmluva (PDF)
30.12.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. - Dohoda o ukončení Dohoda (PDF)
30.12.2021 Mesto Banská Bystrica - Dohoda o ukončení zmluvy Dohoda (PDF)
30.12.2021 Mesto Banská Bystrica - Zmluva o prevode správy Zmluva (PDF)
30.12.2021 Pow-en a.s. - Zmluva o dodávke elektriny  Zmluva (PDF)
31.12.2021 SOFTIP - Ceny platné od 1.1.2022 Cenník (PDF)
31.12.2021 SPIN - SK s.r.o. - Žiadosť o ukončenie zmluvy Žiadosť (PDF)
31.12.2021 SLOVNAFT, a.s. - Zmluva o predaji motorových palív a iných tovarov a služieb Zmluva (PDF)
31.12.2021 Finančné riaditeľstvo - Zmluva o nájme Zmluva (PDF)

2022

   
03.01.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. - Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti ochrany osobných údajov Zmluva (PDF)
11.01.2022 STEFE - Oznámenie o cene tepla na rok 2022 Oznámenie (PDF)
12.01.2022 SK PROFI s.r.o. - Mandátna zmluva na zabezpečenie konzultačných služieb v procesoch ver. obstarávania Zmluva č. 1/2022 (PDF)
21.01.2022 Svet pohybu Slovensko o.z. - Prenájom telocvične ZŠ Okružná Zmluva č. 2/2022 (PDF)
24.01.2022 Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko - Zmluva o spolupráci Zmluva (PDF)
26.01.2022 ODIS s.r.o. - Zmluva o používateľských licencii  Zmluva (PDF)
08.02.2022 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. - Dohoda o cene č. 2022/22001069 Dohoda (PDF)
01.03.2022 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. - Zmluva o dodávke vody č. 120024248 Zmluva (PDF)
07.03.2022 UNICARBACK, s.r.o. - Rámcová zmluva  Zmluva č. 3/2022 (PDF)
10.03.2022 AGRO CS Slovakia, a.s. - Rámcová zmluva Zmluva (PDF)
24.03.2022 Zeppelin SK s.r.o. - Zmluva o prenájme č. ZBB22000198 Zmluva (PDF)
24.03.2022 Banskobystrický samosprávny kraj - Zmluva č. 163/2022/OCIUP o odvádzaní vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou Zmluva (PDF)
25.03.2022 Zeppelin SK s.r.o. - Dodatok č. 1 k zmluve o prenájme č. ZBB22000198 Dodatok (PDF)
30.03.2022 Podnik medzitrhu práce - Zmluva o spolupráci Zmluva č. 4/2022 (PDF)
30.03.2022 Zmluva o spolupráci č.20222903 - CSM monitoring s.r.o. Zmluva (PDF)
30.03.2022 Ústav na výkon trestu odňatia slobody - Zmluva o vykonaní prác Zmluva (PDF)
Od 31.03.2022 Zverejňované zmluvy sú na stránke Centrálneho registra zmlúv  
     
03.06.2022 TOI TOI & DIXI, s.r.o. - Oznámenie o zvýšení cien Oznámenie (PDF)
01.08.2022 Lindstöm, s.r.o. - Zvýšenie cien Zvýšenie cien (PDF)
06.09.2022 STEFE Banská Bystrica a.s. - Oznámenie o zmene fakturovanej ceny tepla v roku 2022 Oznámenie (PDF)
26.09.2022 STEFE Banská Bystrica a.s. - Objednávka tepla na vykurovanie a ohrev TÚV pre rok 2023 - Okružná 2 Objednávka tepla (PDF)
14.12.2022 SOFTIP a.s. - Cenník na rok 2023  Cenník (PDF)
09.02.2023 STEFE Banská Bystrica a.s. - Oznámenie o cene tepla na rok 2023 Oznámenie (PDF)
04.04.2023 MADE spol. s r.o. - Oznámenie o zvýšení Systémovej podpory o infláciu Oznámenie (PDF)
12.06.2023 Orange Slovensko, a.s. - Informácia o zmene názvu a ceny paušálu  Oznámenie Orange (PDF)
21.08.2023 STEFE Banská Bystrica a.s. - Objednávka tepla a regulačný príkon pre rok 2024 - Okružná 2 Objednávka tepla (PDF)
13.10.2023 PRIMA INVEST, spol. s r.o. - Objednávka dodávky tepla pre rok 2024 Objednávka tepla (PDF)
28.12.2023 SOFTIP a.s. - Cenník na rok 2024 Cenník (PDF)
09.01.2024 Marius Pedersen a.s. - Cena za uloženie odpadu na skládku odpadov Oznámenie (PDF)

 

 

Správa športových a telovýchovných zariadení mesta

Zmluvy

Dátum zverejnenia Predmet zmluvy Zmluva

2012

   
28.2.2012 OZ New Faces - Zmluva o nájme nehnuteľnosti č. 01/NP/2012 Zmluva (PDF)
29.2.2012 FK JUPIE Banská Bystrica - Zmluva o nájme nehnuteľnosti č. 02/NP/2012 Zmluva (PDF) 
1.9.2012 JPJ POBOZ s.r.o. - Zmluva o službách ochrany pred požiarmi Zmluva (PDF)
28.9.2012 OZ New Faces - Dodatok k zmluve č. 01/NP/2012 Dodatok (PDF)
28.9.2012 JPJ-POBOZ s.r.o. - Zmluva o službách ochrany pred požiarmi a BOZP Zmluva (PDF)
     

2013

   
1.3.2013 LIVONEC s.r.o. - Mandátna zmluva Zmluva (PDF)
2.7.2013 SUZN s.r.o. - Nájomná zmluva č. 01/TT/2013 Zmluva (PDF)
7.10.2013 Arton, s.r.o. - Nájomná zmluva č. 02/OP/2013 Zmluva (PDF)
11.10.2013 FC JUPIE BB BADÍN spol. s r.o. - Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 04/TM/2013 Zmluva (PDF)
11.10.2013 FC JUPIE BB BADÍN spol. s r.o. - Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 02/TT/2013 Zmluva (PDF)
23.10.2013 SUZN s.r.o. - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 01/TT/2013  Dodatok (PDF)
     

2014

   
29.5.2014 JPJ POBOZ s.r.o. - Dodatok k zmluve o Službách ochrany pred požiarmi Dodatok (PDF)
21.7.2014 Rímskokatolícka cirkev - Nájomná zmluva č. 01/NZ/2014 Zmluva (PDF)
24.9.2014 STEFE - Zmluva o dodávke a odbere tepla Zmluva (PDF)
1.10.2014 STEFE - Dodatok č. 1 Dodatok (PDF)
30.10.2014 SUZN s.r.o. - Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 01/TT/2013  Dodatok (PDF) 
30.10.2014 JUPIE FŠMH - Zmena obchodného názvu  Dodatok (PDF)
30.10.2014 JUPIE FŠMH - Zmena obchodného názvu  Dodatok (PDF)
10.12.2014 JUPIE FŠMH - Dohoda o prenájme č. 02/FI/2014  Dohoda (PDF) 
31.12.2014 JUPIE Podlavice Badín - Zmena obchodného názvu Dodatok (PDF)
     

2015

   
12.1.2015 STEFE - Dodatok č. 2 Dodatok (PDF)
28.8.2015 ERAWAN GYM - Prenájom telocvične ZŠ Magurská Zmluva (PDF)
1.10.2015 LIVONEC SK, s.r.o. - Dohoda o postúpení a prevzatí prvá a povinností Dohoda (PDF)
29.10.2015 Banskobystrická hokejbalová únia - Zmluva o nájme nehnuteľnosti č. 02/NP/2015 Zmluva (PDF)
30.10.2015 Súkromné centrum voľného času Rossija - Prenájom telocvične ZŠ Magurská Zmluva (PDF)
30.11.2015 Slovak Aikido Central Region - Prenájom priestorov malej telocvične ZŠ Tatranská Zmluva (PDF)
     

2019

   
1.2.2019 PAMI, s.r.o. - Dodatok č. 2 k zmluve NP 2010 Dodatok (PDF)

 

Partneri

 Mesto Banská Bystrica