ZAaRES

Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES) sú príspevkovou organizáciou spravujúcou majetok mesta Banská Bystrica.

ZaARES Banská Bystrica

Bleskovky

Telocvičňa Tatranská bude z technických príčin uzatvorená od piatku 22. apríla 2022 až do odvolania.