ZAaRES

Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES) sú príspevkovou organizáciou spravujúcou majetok mesta Banská Bystrica.

ZaARES Banská Bystrica

Bleskovky

V nedeľu 5. decembra boli upravené trate Králiky - Hostinec a Malachovská zvážnica po prepadlisko.


Najnovšie aktuality