ZAaRES

Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES) sú príspevkovou organizáciou spravujúcou majetok mesta Banská Bystrica.

ZaARES Banská Bystrica

Bleskovky


Z dôvodu nových opatrení prijatých Krízovým štábom mesta Banská Bystrica proti šíreniu koronavírusu, je vstup do areálu detských ihrísk zakázaný až do odvolania!

 

V sobotu 6. marca boli upravené trasy Králiky - Kordícka zvážnica - Kordíky, Králiky - Hostinec a Králiky - Skalka. 

 

 

Najnovšie aktuality