Aktuality a novinky

Bleskovky:

 Nový mailový kontakt: sekretariat@zaaresbb.sk

Informácia o vykonaných prácach počas 41. týždňa

Informácia o vykonaných prácach počas 41. týždňa

V 41. týždni (8.10. -14.10.2018) sme pokosili ulice Jesenského, Golianova, 29. augusta, Internátna, Nové Kalište, Tulská pravá strana, Tatranská ľavá strana, Strážovská, časť ulíc Mládežnícka, Družby, Okružná, Rímskokatolícky cintorín - cintorín Námestie Š. Moysesa a Parčík pred Mestkým úradom. Taktiež sme pracovali na záhonoch na Námestí SNP, Národná ulica, Parčík pred MÚ, Sládkovičova, Socha - kruhy, Kremnička, Krematórium a Rudohorská.

15.10.2018 20:44

Informácia o priebehu kosieb počas 36. a 37. týždňa

Informácia o priebehu kosieb počas 36. a 37. týždňa

V 36. a 37. týždni (03.09. - 16.09.2018) sme pokosili ulice Národná, Námestie SNP, Námestie Štefana Moysesa, Mičinská cesta, Jesenského, Belušova, Hronské predmestie, Cesta k Smrečine, Komenského, Kollárova, Horné záhrady, Karlovo, Slnečná, Moskovská, Oremburská, Kalinčiakova, Sládkovičova, Tichá, Cintorínska Jazmínova, Zelená, Rudohorská, Kráľovohoľská, Starohorská kosodrevina, Mateja Bella, Hlboká, časť ulíc Poľná, Nová a Haškova. Pokosili sme tiež Mestský park a vysadili sme kvetinový záhon na ulici Horná.

17.09.2018 13:55

Oznam k zrealizovanému zrezaniu stromu v Mestskom parku

Oznam k zrealizovanému zrezaniu stromu v Mestskom parku

Vplyvom víkendového dažďa a vetra sa z javora (Acer pseudoplatanus) odlomila asi 1/3 koruny a spadla na trávnikové plochy Mestského parku. Odlomenîm značnej časti koruny stromu došlo k výraznej destabilizácii predmetnej dreviny! Na drevinu je platné výrubové rozhodnutie - avšak na výrubovom rozhodnutí je na žiadosť tretieho sektora zakomponovaná podmienka ponechania torza dreviny a aj konkrétne u predmetnej dreviny č 447. Na  základe poškodenia dreviny a potenciálneho ohrozenia ľuďí prechádzajúcich Mestským parkom, ZAaRES zrealizoval zrezanie dreviny na torzo.

30.08.2018 22:02

Harmonogram kosenia cintorínov - 3. kosba

Harmonogram kosenia cintorínov - 3. kosba

Prehľad plánovaného uskutočnenia 3. kosby cintorínov:

Cintorín Námestie Š. Moysesa - bude sa kosiť v 32. týždni (6.8. - 12.8.2018) - už štvrtá kosba

Centrálny cintorín v Kremničke sekcia "A" a sekcia "B" -  bude sa kosiť v 31. týždni (30.7. - 5.8.2018)

Urnový háj v Kremničke -  bude sa kosiť v 31. týždni (30.7. - 5.8.2018)

Cintorín Kremnička obec - bude sa kosiť v 32. týždni (6.8. - 12.8.2018) - už štvrtá kosba

Cintorín Iliaš -  bude sa kosiť v 33. týždni (13.8. - 19.8.2018)

Cintorín Rakytovce - bude sa kosiť v 32. týždni (6.8. - 12.8.2018) 

Cintoríny Podlavice - bude sa kosiť v 35. týždni (27.8. - 2.9.2018) 

Cintorín Skubín - - bude sa kosiť v 35. týždni (27.8. - 2.9.2018) 

Cintorín Sásová, - bude sa kosiť v 34. týždni (20.8. - 26.8.2018)

Cintorín Majer - bude sa kosiť v 31. týždni (30.7. - 5.8.2018)

Cintorín Šalková - bude sa kosiť v 32. týždni (6.8. - 12.8.2018) 

Cintorín Jakub - bude sa kosiť v 31. týždni (30.7. - 5.8.2018)

Cintorín Kostiviarska - bude sa kosiť v 31. týždni (30.7. - 5.8.2018)

Cintoríny Senica - bude sa kosiť v 33. týždni (13.7. - 19.8.2018)

Cintorín Uľanka - bude sa kosiť v 32. týždni (6.8. - 12.8.2018)

 

Harmonogram kosenia cintorínov sa posunul pri niektorých cintorínoch o týždeň oproti plánovanému koseniu z dôvodu plnenia iných prioritných úloh.

Ďakujeme za pochopenie.

25.07.2018 09:12

Sásovan cup 2017

Sásovan cup 2017

V piatok 17.11.2017 sme na najväčšom Banskobystrickom sídlisku v Sásovej uskutočnili v poradí 8. ročník miniligového turnaju Sásovan cup. Od minulého roku sme prevzali tradíciu organizovania turnaju po zaniknutej Správe športových a telovýchovných zariadení mesta, ktorá tento turnaj založila v roku 2010 pre Sásovské miniligové družstvá z nižších súťaží. Na turnaji sa predstavilo šesť mužstiev, ktoré si zmerali sily v novozrekonštruovanej telocvični na Magurskej ulici systémomjednej skupiny (hry "každý s každým"). 

20.11.2017 07:34

Otvorenie telocvične Magurskej 28.10.2017

Otvorenie telocvične Magurskej 28.10.2017

V sobotu 28.10.2017 sa oficiálne otvorila zrekonštruovaná telocvičňa Magurská. Pri tejto príležitosti sme v spolupráci s Oblastným futbalových zväzom Banská Bystrica zorganizovali turnaj prípraviek za účasti viacerých významných osobností. Zahájenie turnaja spolu so slávnostným prestrihnutím pásky sa uskutočnilo za účasti primátora Mesta Banská Bystrica Jána Noska, prednostu Mestského úradu Martina Adamca a riaditeľa ZaRESu Ivana Šaba. 

30.10.2017 11:25