ZAaRES

Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES) sú príspevkovou organizáciou spravujúcou majetok mesta Banská Bystrica.

ZaARES Banská Bystrica

Bleskovky


V nedeľu 23. januára boli upravené trate Králiky - Skalka, Králiky - Hostinec a Tajovská zvážnica po chatu na Bandoške.

Ľadová plocha na jazere je otvorená!

Bežkársky okruh na plážovom kúpalisku je upravovaný denne, podmienky sú veľmi dobré.


Najnovšie aktuality