ZAaRES

Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES) sú príspevkovou organizáciou spravujúcou majetok mesta Banská Bystrica.

ZaARES Banská Bystrica

Bleskovky


V piatok 28. januára boli upravené trate Králiky - Skalka, Králiky - Hostinec, Králiky - Kordícka zvážnica - Kordíky, Tajovská zvážnica po chaty na Bandoške a trasa na Malom Šturci.

Ľadová plocha na jazere je do odvolania uzatvorená!

Bežkársky okruh na plážovom kúpalisku je upravovaný denne, podmienky sú veľmi dobré.


Najnovšie aktuality