ZAaRES

Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES) sú príspevkovou organizáciou spravujúcou majetok mesta Banská Bystrica.

ZaARES Banská Bystrica

Bleskovky


Odstránenie následkov kalamity - popadaných, vyvrátených a nalomených stromov a konárov, bude trvať zhruba 6 až 8 týždňov.

Najnovšie aktuality