ZAaRES

Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES) sú príspevkovou organizáciou spravujúcou majetok mesta Banská Bystrica.

ZaARES Banská Bystrica

Najnovšie aktuality

Pri mladých stromčekoch pribudla stovka zavlažovacích vakov

08.07.2024 11:15

Pri mladých stromčekoch pribudla stovka zavlažovacích vakov

Medzi najlepšie adaptačné a zároveň i mitigačné opatrenie ku zmene klímy, okrem iných, patrí aj výsadba drevín. Aby sa najmä novým stromom a krom vysadeným v mestských častiach darilo pravidelne sa o ne staráme. Súčasťou údržby drevín je aj ich zavlažovanie. Najmä v prvých približne troch rokoch je pre novovysadené stromy dôležité, aby mali dostatok živín a vody. Napriek tomu, že tento rok majú zatiaľ dosť vlahy zo zrážok, pristúpili sme k ich zalievaniu, nakoľko horúce letné dni sa očakávajú už s príchodom najbližšieho víkendu.

Partneri

 Mesto Banská Bystrica