Živé vs. umelé kvety na cintorínoch

Každý rok bojujeme s odpadom umelých kvetov

• Umelé kvety na hroboch vydržia vo vyhovujúcom estetickom stave dva roky.
• Vzhľadom na kombináciu materiálov z ktorých sa vyrábajú, je nemožné ich triediť do separovaného zberu. Vysýpajú sa do zmesového odpadu, ktorého zneškodnenie je finančne náročné pre rozpočty obcí, miest.
• Preto je vhodné sa vracať k tradičným hodnotám predchádzajúcich generácií a zamerať sa na prírodné materiály, ktoré nie sú finančne náročné, dajú sa ľahko získať v prírode. Sú to najmä suché kvety – slamienky, plody lesných druhov stromov či čečina.
• Prírodné materiály vydržia kratšiu dobu, ale dajú sa vynikajúco zhodnotiť kompostovaním a nezaťažujú životné prostredie.
• Na výzdobu hrobových miest sa môžu použiť aj živé kvety (zasadené v kvetináči), ktoré keď sa zalievajú vydržia aj v slabších mrazoch. Po prezimovaní sa môžu použiť na dekorácie aj nasledujúci rok, alebo skrášliť záhrady okolia domov.