Stredisko Mesto

Stredisko Mesto má svoju základňu na Hornej ulici.

 

Vedúcim strediska je Jana Končoková.