Ošetrovanie drevín

V 23. týždni (1.6.2020 - 7.6.2020) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
M. Rázusa - II. časť ošetrenie okrasných čerešní
Parčík OÚNZ rez živých plotov
Parčík Hungária rez živých plotov
Stredisko 422  Plánovaný výkon
Jilemnického rez živých plotov
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Rudohorská rez živých plotov

 
Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev  mesta Banská Bystrica

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh!