Ošetrovanie drevín

K ZMENE PRÁC UVEDENÝCH V HARMONOGRAME MÔŽE DÔJSŤ Z DÔVODOV NEPRIAZNIVÉHO POČASIA A DANÝCH, NEČAKANÝCH, PRIORITNÝCH ÚLOH !

V 49. týždni (04.12.2023 - 10.12.2023) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Severná výrub podľa právoplatného povolenia
Kuzmányho výrub podľa právoplatného povolenia
Tr. SNP ošetrenie krov rezom
Severná výrub podľa právoplatného povolenia
Stredisko 422 Plánovaný výkon
Kalinčiakova výrub podľa právoplatného povolenia
Jilemnického výrub podľa právoplatného povolenia
Spojová zmladzovacie a presvetlovacie rezy krov
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Starohorská výsadba drevín
Na Skalici ošetrenie drevín rezom
Královoholská výrub a ošetrenie drevín podľa právoplatného povolanie