Ošetrovanie drevín

V 44. týždni (26.10.2020 - 1.11.2020) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Mlynská orez stromov pomocou HP 14
ČSA 26 orez javora pomocou HP 14
garáže Smrečina orez stromov pomocou HP 27
Stredisko 422  Plánovaný výkon
Mládežnícka 7 orez stromov pomocou HP 14
Nová 1-3 orez stromov pomocou HP 14
Jilemnického 9 orez krov
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Jelšový hájik ošetrenie stromu rezom
Tatranská 109 výrub suchého stromu
Karpatská 5 orez stromu pomocou HP 14

 
Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev  mesta Banská Bystrica

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh!