Ošetrovanie drevín

V 16. týždni (19.4.2021 - 25.4.2021) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Graniar presvetľovacie a zmladzovacie rezy krov
lokalita Mesto údržba mobiliáru
Stredisko 422  Plánovaný výkon
Podháj ošetrovanie drevín pre Pedersen
Jazmínova presvetľovacie a zmladzovacie rezy krov
Wolkerova ošetrenie stromov rezom
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Jelšová hájik ošetrovanie drevín
Magurská ošetrovanie drevín
Sitnianska 23 ošetrenie stromu rezom

 
Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev  mesta Banská Bystrica.

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh!