Ošetrovanie drevín

V 32. týždni (3.8.2020 - 9.8.2020) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
ĽŠ Umenia - Kapitulská orez pagaštanu
Na Uhlisku 16-18 orez stromov
ul. 9. mája výrub suchého stromu
MŠ 9. mája orez krov
Stredisko 422  Plánovaný výkon
Sládkovičova rez živých plotov
Švermova 1-17 orez krov
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Krivánska rez živých plotov
Satrohorská výrub suchého stromu
Tatranská výrub suchého stromu

 
Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev  mesta Banská Bystrica

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh!