Kvetinové záhony

 

V 25. týždni (17.06.2024 - 23.06.2024) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Lokalita mesto preplievanie kvetinových záhonov
Lokalita mesto hnojenie kvetinových záhonov
Stredisko 422 Plánovaný výkon
Lokalita Fončorda, Radvaň preplievanie kvetinových záhonov
Lokalita Fončorda, Radvaň hnojenie kvetinových záhonov
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Lokalita Sásová preplievanie kvetinových záhonov
Lokalita Sásová hnojenie kvetinových záhonov