Kvetinové záhony

V 23. týždni (1.6.2020 - 7.6.2020) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Parčík OÚNZ odstraňovanie dvojročiek a príprava záhona a vysadenie letničiek
Nám. Slobody odstraňovanie dvojročiek a príprava záhona
Stredisko 422  Plánovaný výkon
Kremnička príprava záhona a vysadenie letničiek

 
Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev  mesta Banská Bystrica

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh!