Kvetinové záhony

V 6. týždni (06.02.2022 - 12.02.2023) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Stredisko 422 Plánovaný výkon
Stredisko 423   Plánovaný výkon