Harmonogram kosenia

V 39. týždni (21.9.2020 - 27.9.2020) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Mlynská kosenie trávnikov
Buková kosenie trávnikov
Na Čiertolí kosenie trávnikov
Na úbočí kosenie trávnikov
Lipová dokosenie a hrabanie trávnikov
Limbová dokosenie a hrabanie trávnikov
Gaštanová dokosenie a hrabanie trávnikov
Povstalecká dokosenie a hrabanie trávnikov
ul. 9. mája hrabanie pokosenej trávy
Viestova hrabanie pokosenej trávy
Mestský park hrabanie pokosenej trávy
Stredisko 422  Plánovaný výkon
Tulská kosenie trávnikov
THK kosenie trávnikov
Spojová hrabanie pokosenej trávy
Slnečná hrabanie pokosenej trávy
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Javornícka kosenie trávnikov
Karpatská kosenie trávnikov

 
Likvidáciu komunálneho odpadu po ošetrení zelene a po orezoch krov rieši Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev  mesta Banská Bystrica

Upozorňujeme, že k zmene prác uvedených v harmonograme môže dôjsť z dôvodov nepriaznivého počasia a daných nečakaných, prioritných úloh!