Harmonogram kosenia

 

K ZMENE PRÁC UVEDENÝCH V HARMONOGRAME MÔŽE DÔJSŤ Z DÔVODOV NEPRIAZNIVÉHO POČASIA A DANÝCH, NEČAKANÝCH, PRIORITNÝCH ÚLOH !

V 48. týždni (27.11.2023 - 03.12.2023) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Mestský park kosenie a zber lístia
Stredisko 422 Plánovaný výkon
Stredisko 423   Plánovaný výkon