Harmonogram kosenia

K ZMENE PRÁC UVEDENÝCH V HARMONOGRAME MÔŽE DÔJSŤ Z DÔVODOV NEPRIAZNIVÉHO POČASIA A DANÝCH, NEČAKANÝCH, PRIORITNÝCH ÚLOH !

V 17. týždni (22.04.2024 - 28.04.2024) sa v meste Banská Bystrica budú realizovať nasledovné práce:

Stredisko 421 Plánovaný výkon
Golianova kosenie a hrabanie trávnikov 
Jessenského kosenie a hrabanie trávnikov 
9. mája kosenie a hrabanie trávnikov 
Hviezdoslavova kosenie a hrabanie trávnikov 
Viestova kosenie a hrabanie trávnikov 
Na starej tehelni kosenie a hrabanie trávnikov 
Trieda SNP kosenie a hrabanie trávnikov 
Jegorovova kosenie a hrabanie trávnikov 
kruhový objazd Európa kosenie a hrabanie trávnikov 
kruhový objazd Rudlová kosenie a hrabanie trávnikov 
MŠ Na Lúčkach kosenie a hrabanie trávnikov 
MŠ Buková kosenie a hrabanie trávnikov 
MŠ 9. mája kosenie a hrabanie trávnikov 
MŠ Na starej tehelni kosenie a hrabanie trávnikov 
MŠ 29. augusta kosenie a hrabanie trávnikov 
Stredisko 422 Plánovaný výkon
Moskovská kosenie a hrabanie trávnikov 
Kalinčiakova kosenie a hrabanie trávnikov 
Sládkovičova kosenie a hrabanie trávnikov 
Podháj kosenie a hrabanie trávnikov 
Bernolákova kosenie a hrabanie trávnikov 
Radvanská kosenie a hrabanie trávnikov 
Nám. Ľ. Štúra kosenie a hrabanie trávnikov 
Spojová kosenie a hrabanie trávnikov 
Trieda Hradca Králové kosenie a hrabanie trávnikov 
Stredisko 423   Plánovaný výkon
Sitnianska kosenie a hrabanie trávnikov 
Starohorská kosenie a hrabanie trávnikov 
Strážovská kosenie a hrabanie trávnikov 
Tatranská kosenie a hrabanie trávnikov