Faktúry a objednávky

Verejné informácie - Faktúry a objednávky

Zákon č. 382/2011 – novela zákona č. 211/2000 Z.z. (info zákona), ktorá upravila podmienky povinného zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr.

2013
Dátum zverejnenia Obdobie
15. 05. 2013 Faktúry - Apríl 2013 (PDF)
19. 06. 2013 Faktúry - Máj 2013 (PDF)
29. 07. 2013 Faktúry - Jún 2013 (PDF)
20. 08. 2013 Faktúry - Júl 2013 (PDF)
13. 09. 2013 Faktúry - August 2013 (PDF)
09. 10. 2013 Faktúry - September 2013 (PDF)
14. 11. 2013 Faktúry - Október 2013 (PDF)
12. 12. 2013 Faktúry - November 2013 (PDF)
22. 01. 2014 Faktúry - December 2013 (PDF)
2014
Dátum zverejnenia Obdobie
31. 01. 2014 Objednávky - Január 2014 (ZIP)
06. 02. 2014 Faktúry - Január 2014 (PDF)
28. 02. 2014 Objednávky - Február 2014 (ZIP)
20. 03. 2014 Faktúry - Február 2014 (PDF)
31. 03. 2014 Objednávky - Marec 2014 (ZIP)
23. 04. 2014 Faktúry - Marec 2014 (PDF)
30. 04. 2014 Objednávky - Apríl 2014 (ZIP)
26. 05. 2014 Faktúry - Apríl 2014 (PDF)
30. 05. 2014 Objednávky - Máj 2014 (ZIP)
30. 06. 2014 Faktúry - Máj 2014 (PDF)
30. 06. 2014 Objednávky - Jún 2014 (ZIP)
28. 07. 2014 Faktúry - Jún 2014 (PDF)
31. 07. 2014 Objednávky - Júl 2014 (ZIP)
20. 08. 2014 Faktúry - Júl 2014 (PDF)
28. 08. 2014 Objednávky - August 2014 (ZIP)
24. 09. 2014 Faktúry - August 2014 (PDF)
30. 09. 2014 Objednávky - September 2014 (ZIP)
24. 10. 2014 Faktúry - September 2014 (PDF)
31. 10. 2014 Objednávky - Október 2014 (ZIP)
27. 11. 2014 Faktúry - Október 2014 (PDF)
28. 11. 2014 Objednávky - November 2014 (PDF)
16. 12. 2014 Faktúry - November 2014 (PDF)
31. 12. 2014 Objednávky - December 2014 (PDF)
26. 01. 2015 Faktúry - December 2014 (PDF)
2015
Dátum zverejnenia Obdobie
30. 01. 2015 Objednávky - Január 2015 (PDF)
16. 02. 2015 Faktúry - Január 2015 (PDF)
27. 02. 2015 Objednávky - Február 2015 (PDF)
23. 03. 2015 Faktúry - Február 2015 (PDF)
31. 03. 2015 Objednávky - Marec 2015 (PDF)
28. 04. 2015 Faktúry - Marec 2015 (PDF)
30. 04. 2015 Objednávky - Apríl 2015 (PDF)
07. 05. 2015 Faktúry - Apríl 2015 (PDF)
29. 05. 2015 Objednávky - Máj 2015 (PDF)
12. 06. 2015 Faktúry - Máj 2015 (PDF)
02. 07. 2015 Objednávky - Jún 2015 (PDF)
14. 07. 2015 Faktúry - Jún 2015 (PDF)
03. 08. 2015 Objednávky - Júl 2015 (PDF)
17. 08. 2015 Faktúry - Júl 2015 (PDF)
07. 09. 2015 Objednávky - August 2015 (PDF)
17. 09. 2015 Faktúry - August 2015 (PDF)
01. 10. 2015 Objednávky - September 2015 (PDF)
15. 10. 2015 Faktúry - September 2015 (PDF)
03. 11. 2015 Objednávky - Október 2015 (PDF)
13. 11. 2015 Faktúry - Október 2015 (PDF)
02. 12. 2015 Objednávky - November 2015 (PDF)
14. 12. 2015 Faktúry - November 2015 (PDF)
07. 01. 2016 Objednávky - December 2015 (PDF)
26. 01. 2016 Faktúry - December 2015 (PDF)
2016
Dátum zverejnenia Obdobie
02. 02. 2016 Objednávky - Január 2016 (PDF)
15. 02. 2016 Faktúry - Január 2016 (PDF)
01. 03. 2016 Objednávky - Február 2016 (PDF)
14. 03. 2016 Faktúry - Február 2016 (PDF)
01. 04. 2016 Objednávky - Marec 2016 (PDF)
15. 04. 2016 Faktúry - Marec 2016 (PDF)
03. 05. 2016 Objednávky - Apríl 2016 (PDF)
16. 05. 2016 Faktúry - Apríl 2016 (PDF)
03. 06. 2016 Objednávky - Máj 2016 (PDF)
15. 06. 2016 Faktúry - Máj 2016 (PDF)
01. 07. 2016 Objednávky - Jún 2016 (PDF)
01. 07. 2016 Faktúry - Jún 2016 (PDF)
12. 08. 2016 Objednávky - Júl 2016 (PDF)
12. 08. 2016 Faktúry - Júl 2016 (PDF)
02. 09. 2016 Objednávky - August 2016 (PDF)
14. 09. 2016 Faktúry - August 2016 (PDF)
04. 10. 2016 Objednávky - September 2016 (PDF)
17. 10. 2016 Faktúry - September 2016 (PDF)
31. 10. 2016 Objednávky - Október 2016 (PDF)
11. 11. 2016 Faktúry - Október 2016 (PDF)
30. 11. 2016 Objednávky - November 2016 (PDF)
16.12.2016 Faktúry - November 2016 (PDF)
09.01.2017 Objednávky - December 2016 (PDF)
23. 01. 2017 Faktúry - December 2016  (PDF)
2017
Dátum zverejnenia Obdobie
31.01.2017 Objednávky - Január 2017  (PDF)
13.02.2017 Faktúry - Január 2017 (PDF)
01.03.2017 Objednávky - Február 2017  (PDF)
13.03.2017 Faktúry - Február 2017    (PDF)
14.04.2017 Objednávky - Marec 2017 (PDF)
14.04.2017 Faktúry - Marec 2017 (PDF)
24.05.2017 Objednávky - Apríl 2017 (PDF)
24.05.2017 Faktúry - Apríl 2017 (PDF)
16.06.2017 Faktúry - Máj 2017 (PDF)
16.06.2017 Objednávky - Máj 2017 (PDF)
19.07.2017 Faktúry - Jún 2017 (PDF)
19.07.2017 Objednávky - Jún 2017 (PDF)
25.08. 2017 Faktúry - Júl 2017 (PDF)
28.08. 2017 Objednávky - Júl 2017 (PDF)
28.09. 2017 Faktúry - August 2017 (PDF)
28.09. 2017 Objednávky - August 2017 (PDF)
20.10. 2017 Faktúry-September 2017  (PDF)
20.10. 2017 Objednávky-September 2017 (PDF)
27.10. 2017 Faktúry-Október 2017 (PDF)
21.12. 2017 Faktúry - November 2017  (PDF)
27.10. 2017 Objednávky-Október 2017 (PDF)
21.12. 2017 Objednávky - November 2017 (PDF)
26.01. 2017 Faktúry - December 2017 (PDF)
26.01. 2017 Objednávky - December 2017 (PDF)
2018
Dátum zverejnenia Obdobie
28.02. 2018 Faktúry - Január 2018 (PDF)
28.02. 2018 Objednávky - Január 2018 (PDF)
26.03. 2018 Faktúry - Február 2018 (PDF)
26.03. 2018 Objedávky - Február 2018 (PDF)
05.04.2018 Faktúry - Marec 2018 (PDF)
05.04.2018 Objednávky - Marec 2018 (PDF)
14.05.2018 Faktúry - Apríl (PDF)
14.05.2018 Objednávky - Apríl (PDF)
27.06.2018 Faktúry - Máj (PDF)
27.06.2018 Objednávky - Máj (PDF)
27.07.2018 Faktúry - jún (PDF)
27.07.2018 Objednávky - jún (PDF)
30.08.2018 Faktúry - júl (PDF)
30.08.2018 Objednávky - júl (PDF)
28.09.2018 Faktúry - august (PDF)
28.09.2018 Objednávky - august (PDF)
30.10.2018 Faktúry - september (PDF)
30.10.2018 Objednávky - september (PDF)
30.11.2018 Faktúry - október (PDF)
30.11.2018 Objednávky - október (PDF)
28.12.2018 Faktúry - november (PDF)
28.12.2018 Objednávky - november (PDF)
31.1.2019 Faktúry - december (PDF)
31.1.2019 Objednávky - december (PDF)
2019
Dátum zverejnenia Obdobie
28.2.2019 Faktúry - január (PDF)
28.2.2019 Objednávky - január (PDF)
29.3.2019 Faktúry - február (PDF)
29.3.2019 Objednávky - február (PDF)
30.4.2019 Faktúry - marec (PDF)
30.4.2019 Objednávky - marec (PDF)
30.5.2019 Faktúry - apríl (PDF)
30.5.2019 Objednávky - apríl (PDF)
28.6.2019 Faktúry - máj (PDF)
28.6.2019 Objednávky - máj (PDF)
30.7.2019 Faktúry - jún (PDF)
30.7.2019 Objednávky - jún (PDF)
30.8.2019 Faktúry - júl (PDF)
30.8.2019 Objednávky - júl (PDF)
27.9.2019 Faktúry - august (PDF)
27.9.2019 Objednávky - august (PDF)
30.10.2019 Faktúry - september (PDF)
30.10.2019 Objednávky - september (PDF)
28.11.2019 Faktúry - október (PDF)
28.11.2019 Objednávky - október (PDF)
31.12.2019 Faktúry - november (PDF)
31.12.2019 Objednávky - november (PDF)
30.01.2020 Faktúry - december (PDF)
30.01.2020 Objednávky - december (PDF)
2020
Dátum zverejnenia Obdobie
28.02.2020 Faktúry - január (PDF)
28.02.2020 Objednávky - január (PDF)
31.03.2020 Faktúry - február (PDF)
31.03.2020 Objednávky - február (PDF)
30.04.2020 Faktúry - marec (PDF)
24.04.2020 Objednávky - marec (PDF)
29.05.2020 Faktúry - apríl (PDF)
29.05.2020 Objednávky - apríl (PDF)
30.06.2020 Faktúry - máj (PDF)
30.06.2020 Objednávky - máj (PDF)
27.07.2020 Faktúry - jún (PDF)
27.07.2020 Objednávky - jún (PDF)
31.08.2020 Faktúry - júl (PDF)
31.08.2020 Objednávky - júl (PDF)
30.09.2020 Faktúry - august (PDF)
30.09.2020 Objednávky - august (PDF)
27.10.2020 Faktúry - september (PDF)
27.10.2020 Objednávky - september (PDF)
30.11.2020 Faktúry - október (PDF)
30.11.2020 Objednávky - október (PDF)
30.12.2020 Faktúry - november (PDF)
30.12.2020 Objednávky - november (PDF)
25.01.2021 Faktúry - december (PDF)
25.01.2021 Objednávky december (PDF)
2021
25.02.2021 Faktúry - január (PDF)
25.02.2021 Objednávky - január (PDF)
31.03.2021 Faktúry - február (PDF)
31.03.2021 Objednávky - február (PDF)
27.04.2021 Faktúry - marec (PDF)
27.04.2021 Objednávky - marec (PDF)
31.05.2021 Faktúry - apríl (PDF)
31.05.2021 Objednávky - apríl (PDF)
30.06.2021 Faktúry - máj (PDF)
30.06.2021 Objednávky - máj (PDF)
29.07.2021 Faktúry - jún (PDF)
29.07.2021 Objednávky - jún (PDF)
31.08.2021 Faktúry - júl (PDF)
31.08.2021 Objednávky - júl (PDF)
30.09.2021 Faktúry - august (PDF)
30.09.2021 Objednávky - august (PDF)