Faktúry a objednávky

Verejné informácie - Faktúry a objednávky

Zákon č. 382/2011 – novela zákona č. 211/2000 Z.z. (info zákona), ktorá upravila podmienky povinného zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr.

2016
Dátum zverejnenia Obdobie
02. 02. 2016 Objednávky - Január 2016 (PDF)
15. 02. 2016 Faktúry - Január 2016 (PDF)
01. 03. 2016 Objednávky - Február 2016 (PDF)
14. 03. 2016 Faktúry - Február 2016 (PDF)
01. 04. 2016 Objednávky - Marec 2016 (PDF)
15. 04. 2016 Faktúry - Marec 2016 (PDF)
03. 05. 2016 Objednávky - Apríl 2016 (PDF)
16. 05. 2016 Faktúry - Apríl 2016 (PDF)
03. 06. 2016 Objednávky - Máj 2016 (PDF)
15. 06. 2016 Faktúry - Máj 2016 (PDF)
01. 07. 2016 Objednávky - Jún 2016 (PDF)
01. 07. 2016 Faktúry - Jún 2016 (PDF)
12. 08. 2016 Objednávky - Júl 2016 (PDF)
12. 08. 2016 Faktúry - Júl 2016 (PDF)
02. 09. 2016 Objednávky - August 2016 (PDF)
14. 09. 2016 Faktúry - August 2016 (PDF)
04. 10. 2016 Objednávky - September 2016 (PDF)
17. 10. 2016 Faktúry - September 2016 (PDF)
31. 10. 2016 Objednávky - Október 2016 (PDF)
11. 11. 2016 Faktúry - Október 2016 (PDF)
30. 11. 2016 Objednávky - November 2016 (PDF)
16.12.2016 Faktúry - November 2016 (PDF)
09.01.2017 Objednávky - December 2016 (PDF)
23. 01. 2017 Faktúry - December 2016  (PDF)
2017
Dátum zverejnenia Obdobie
31.01.2017 Objednávky - Január 2017  (PDF)
13.02.2017 Faktúry - Január 2017 (PDF)
01.03.2017 Objednávky - Február 2017  (PDF)
13.03.2017 Faktúry - Február 2017    (PDF)
14.04.2017 Objednávky - Marec 2017 (PDF)
14.04.2017 Faktúry - Marec 2017 (PDF)
24.05.2017 Objednávky - Apríl 2017 (PDF)
24.05.2017 Faktúry - Apríl 2017 (PDF)
16.06.2017 Faktúry - Máj 2017 (PDF)
16.06.2017 Objednávky - Máj 2017 (PDF)
19.07.2017 Faktúry - Jún 2017 (PDF)
19.07.2017 Objednávky - Jún 2017 (PDF)
25.08. 2017 Faktúry - Júl 2017 (PDF)
28.08. 2017 Objednávky - Júl 2017 (PDF)
28.09. 2017 Faktúry - August 2017 (PDF)
28.09. 2017 Objednávky - August 2017 (PDF)
20.10. 2017 Faktúry-September 2017  (PDF)
20.10. 2017 Objednávky-September 2017 (PDF)
27.10. 2017 Faktúry-Október 2017 (PDF)
21.12. 2017 Faktúry - November 2017  (PDF)
27.10. 2017 Objednávky-Október 2017 (PDF)
21.12. 2017 Objednávky - November 2017 (PDF)
26.01. 2017 Faktúry - December 2017 (PDF)
26.01. 2017 Objednávky - December 2017 (PDF)
2018
Dátum zverejnenia Obdobie
28.02. 2018 Faktúry - Január 2018 (PDF)
28.02. 2018 Objednávky - Január 2018 (PDF)
26.03. 2018 Faktúry - Február 2018 (PDF)
26.03. 2018 Objedávky - Február 2018 (PDF)
05.04.2018 Faktúry - Marec 2018 (PDF)
05.04.2018 Objednávky - Marec 2018 (PDF)
14.05.2018 Faktúry - Apríl (PDF)
14.05.2018 Objednávky - Apríl (PDF)
27.06.2018 Faktúry - Máj (PDF)
27.06.2018 Objednávky - Máj (PDF)
27.07.2018 Faktúry - jún (PDF)
27.07.2018 Objednávky - jún (PDF)
30.08.2018 Faktúry - júl (PDF)
30.08.2018 Objednávky - júl (PDF)
28.09.2018 Faktúry - august (PDF)
28.09.2018 Objednávky - august (PDF)
30.10.2018 Faktúry - september (PDF)
30.10.2018 Objednávky - september (PDF)
30.11.2018 Faktúry - október (PDF)
30.11.2018 Objednávky - október (PDF)
28.12.2018 Faktúry - november (PDF)
28.12.2018 Objednávky - november (PDF)
31.1.2019 Faktúry - december (PDF)
31.1.2019 Objednávky - december (PDF)
2019
Dátum zverejnenia Obdobie
28.2.2019 Faktúry - január (PDF)
28.2.2019 Objednávky - január (PDF)
29.3.2019 Faktúry - február (PDF)
29.3.2019 Objednávky - február (PDF)
30.4.2019 Faktúry - marec (PDF)
30.4.2019 Objednávky - marec (PDF)
30.5.2019 Faktúry - apríl (PDF)
30.5.2019 Objednávky - apríl (PDF)
28.6.2019 Faktúry - máj (PDF)
28.6.2019 Objednávky - máj (PDF)
30.7.2019 Faktúry - jún (PDF)
30.7.2019 Objednávky - jún (PDF)
30.8.2019 Faktúry - júl (PDF)
30.8.2019 Objednávky - júl (PDF)
27.9.2019 Faktúry - august (PDF)
27.9.2019 Objednávky - august (PDF)
30.10.2019 Faktúry - september (PDF)
30.10.2019 Objednávky - september (PDF)
28.11.2019 Faktúry - október (PDF)
28.11.2019 Objednávky - október (PDF)
31.12.2019 Faktúry - november (PDF)
31.12.2019 Objednávky - november (PDF)
30.01.2020 Faktúry - december (PDF)
30.01.2020 Objednávky - december (PDF)
2020
Dátum zverejnenia Obdobie
28.02.2020 Faktúry - január (PDF)
28.02.2020 Objednávky - január (PDF)
31.03.2020 Faktúry - február (PDF)
31.03.2020 Objednávky - február (PDF)
30.04.2020 Faktúry - marec (PDF)
24.04.2020 Objednávky - marec (PDF)
29.05.2020 Faktúry - apríl (PDF)
29.05.2020 Objednávky - apríl (PDF)
30.06.2020 Faktúry - máj (PDF)
30.06.2020 Objednávky - máj (PDF)
27.07.2020 Faktúry - jún (PDF)
27.07.2020 Objednávky - jún (PDF)
31.08.2020 Faktúry - júl (PDF)
31.08.2020 Objednávky - júl (PDF)
30.09.2020 Faktúry - august (PDF)
30.09.2020 Objednávky - august (PDF)
27.10.2020 Faktúry - september (PDF)
27.10.2020 Objednávky - september (PDF)
30.11.2020 Faktúry - október (PDF)
30.11.2020 Objednávky - október (PDF)
30.12.2020 Faktúry - november (PDF)
30.12.2020 Objednávky - november (PDF)
25.01.2021 Faktúry - december (PDF)
25.01.2021 Objednávky december (PDF)
2021
25.02.2021 Faktúry - január (PDF)
25.02.2021 Objednávky - január (PDF)
31.03.2021 Faktúry - február (PDF)
31.03.2021 Objednávky - február (PDF)
27.04.2021 Faktúry - marec (PDF)
27.04.2021 Objednávky - marec (PDF)
31.05.2021 Faktúry - apríl (PDF)
31.05.2021 Objednávky - apríl (PDF)
30.06.2021 Faktúry - máj (PDF)
30.06.2021 Objednávky - máj (PDF)
29.07.2021 Faktúry - jún (PDF)
29.07.2021 Objednávky - jún (PDF)
31.08.2021 Faktúry - júl (PDF)
31.08.2021 Objednávky - júl (PDF)
30.09.2021 Faktúry - august (PDF)
30.09.2021 Objednávky - august (PDF)
29.10.2021 Faktúry - september (PDF)
29.10.2021 Objednávky - september (PDF)
30.11.2021 Faktúry - október (PDF)
30.11.2021 Objednávky - október (PDF)
31.12.2021 Faktúry - november (PDF)
31.12.2021 Objednávky - november (PDF)
14.01.2022 Faktúry - december (PDF)
14.01.2022 Objednávky - december (PDF)
2022  
12.01.2022 Objednávky od 01.01.2022 do 09.01.2022 (PDF)
19.01.2022 Objednávky od 10.01.2022 do 16.01.2022 (PDF)
26.01.2022 Objednávky od 17.01.2022 do 23.01.2022 (PDF)
28.01.2022 Faktúry od 01.01.2022 do 15.01.2022 (PDF)
03.02.2022 Objednávky od 24.01.2022 do 30.01.2022 (PDF)
09.02.2022 Objednávky od 31.01.2022 do 06.02.2022 (PDF)
16.02.2022 Faktúry od 16.01.2022 do 31.01.2022 (PDF)
16.02.2022 Objednávky od 07.02.2022 do 13.02.2022 (PDF)
24.02.2022 Objednávky od 14.02.2022 do 20.02.2022 (PDF)
28.02.2022 Faktúry od 01.02.2022 do 15.02.2022 (PDF)
02.03.2022 Objednávky od 21.02.2022 do 27.02.2022 (PDF)
02.03.2022 Faktúra (PDF)
10.03.2022 Objednávky od 28.02.2022 do 06.03.2022 (PDF)
16.03.2022 Objednávky od 07.03.2022 do 13.03.2022 (PDF)
16.03.2022 Faktúry od 16.02.2022 do 28.02.2022 (PDF)
24.03.2022 Objednávky od 14.03.2022 do 20.03.2022 (PDF) 
30.03.2022 Objednávky od 21.03.2022 do 27.03.2022 (PDF)
31.03.2022 Faktúry od 01.03.2022 do 15.03.2022 (PDF)
06.04.2022 Objednávky od 28.03.2022 do 03.04.2022 (PDF)
13.04.2022 Objednávky od 4.4.2022 do 10.04.2022 (PDF)
14.04.2022 Faktúry od 16.03.2022 do 31.03.2022 (PDF)
20.04.2022 Objednávky od 11.04.2022 do 17.04.2022 (PDF) 
27.04.2022 Objednávky od 18.04.2022 do 24.04.2022 (PDF)
29.04.2022 Faktúry od 01.04.2022 do 15.04.2022 (PDF)
05.05.2022 Objednávky od 25.04.2022 do 01.05.2022 (PDF)
11.05.2022 Objednávky od 02.05.2022 do 08.05.2022 (PDF)
16.05.2022 Faktúry od 16.04.2022 do 30.04.2022 (PDF)