Nájomné zmluvy - Krematórium a cintorínske služby

 Verejné informácie - Nájomné zmluvy za hrobové a urnové miesto

 

Nájomné zmluvy za hrobové a urnové miesto - Centrálne pohrebisko mesta Banská Bystrica - Kremnička

Názov zmluvy Partner Zverejnené pdf /súbor/
  CP Rok 2017    
       
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Pavel Bučko 02.01.2017  1 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Mária Oravcová 11.01.2017  2 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Mária Vidová 22.03.2017  3 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ivan Bučko 10.04.2017  4 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Kristína Došová  19.04.2017  5 2017
 Nájomná zmluva za urnové miesto  František Jakubov  27.04.2017  6 2017
 Nájomná zmluva za urnové miesto  Katarína Bieliková  28.04.2017  7 2017
 Nájomná zmluva za urnové miesto  Milena Ďurkovičová  28.04.2017  8 2017
 Nájomná zmluva za urnové miesto  Alžbeta Gregorová  28.04.2017  9 2017
 Nájomná zmluva za urnové miesto  Ing. Marián Mihálik  28.04.2017  10 2017
 Nájomná zmluva za urnové miesto  Alina Vanková  28.04.2017  11 2017
 Nájomná zmluva za urnové miesto  Hedviga Nemčoková  28.04.2017  12 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ingrid Hrudkayová  03.05.2017  13 2017
 Nájomná zmluva za urnové miesto  Drahoslava Michnová  19.05.2017  14 2017
 Nájomná zmluva za urnové miesto  Ing. Ján Keníž  18.05.2017  15 2017
 Nájomná zmluva za urnové miesto  René Manu  14.06.2017  16 2017
 Nájomná zmluva za urnové miesto  Ján Švihorík  20.06.2017  17 2017
 Nájomná zmluva za urnové miesto  Renáta Hrončeková  16.06.2017  18 2017
 Nájomná zmluva za urnové miesto   Katarína Výlupok Šimko   29.06.2017  19 2017
 Nájomná zmluva za urnové miesto   Ing. Pavel Hurban  16.06.2017  20 2017
 Nájomná zmluva za urnové miesto  Vladimír Tomuňák  16.06.2017  21 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Vlasta Wertheimová  06.07.2017  23 2017
 Nájomná zmluva za  urnové miesto  Marta Šintajová  26.06.2017  24 2017
 Nájomná zmluva za urnové miesto  Anna Bobáková  11.07.2017  25 2017
 Nájomné miesto za urnové miesto   Dáša Michnicová  11.08.2017  26 2017
 Nájomná zmluva za urnové miesto   Mgr. Ján Spodniak  02.08.2017  27 2017
 Nájomná zmluva za urnové miesto  Ing. Jana Semanová  02.08.2017  28 2017
 Nájomná zmluva za urnové miesto   Ľubomír Suchý  03.10.2017  29 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto   Ing. Ján Bielik  28.08.2017  30 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  MUDr. Janka Vrťová  28 08 2017  31 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Oľga Komorová  11.09.2017  32 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Jaroslava Vančová  07.09.2017  33 2017
 Nájomná zmluva za urnové miesto  Iveta Smolová  11.09.2017  34 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Janka Kšenzuliaková  04.09.2017  35 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto   Ladislav  Kovalík  22.09.2017  36 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Eva Pupalová  22.09.2017  37 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Zlata Šebelič  22.09.2017  38 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Marie Balcová  28.09.2017  39 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ivan Bučko  28.09.2017  40 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Patrícia Plhalová  03.10.2017  41 2017
 Nájomná zmluva za urnové miesto  Miroslav Sokol  08.10.2017  42 2017
 Nájomná zmluva za urnové  miesto  Ivan Račák  04.10.2017  43 2017
 Nájomná zmluva za urnové miesto  Eva Fartelová  04.10.2017  44 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Soňa Stachová  02.11.2017  45 2017
 Nájomná zmluva za urnové miesto  Miroslav Murín   08.11.2017  46 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Janka Koreňová  22.12.2017  47 2017
       
   CP Rok 2018    
       
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Miroslav Nemčok  07.02.2018  1 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Zdenko Súkeník  03.04.2018  2 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Ing. Miroslav Drvár  24.04.2018  20 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Štefánia Beháňová  09.05.2018  3 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto     Viera Grígerová  10.05.2018  4 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Martina Jančová  14.05.2018  5 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Martina Jančová  15.05.2018  6 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto    Ľuboš Balošák   21.05.2018  7 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto    Peter Kováč   21.05.2018  8 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto   Jana Jakubisová  21.05.2018  14 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto    Anna Sršňová  22.05.2018  9 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto    František Dikácz  22.05.2018  11 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto   Patrik Milo  21.05.2018  12 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto   Mgr. Ján Lamper  21.05.2018  13 2018
Nájomná zmluva  za urnové miesto    Fatima Schejbalová  21.05.2018  15 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto   Andrej Tibor   21.05.2018  16 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto   Alžbeta Fukasová  22.05.2018  10 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto   Jolana Spišiaková   31.05.2018  17 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto   Peter Švantner   31.05.2018  18 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto    Lenka Leštáková  01.06.2018  19 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto    Adriána Žabková   21.06.2018  21 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto    Ing. Alena Poláčková   22.06.2018  22 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Jelena Pásniková  02.07.2018  23 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto   Katarína Olivová  03.7.2018  24 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto   Ivan Kiš  04.07.2018  25 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Mária  Huťková  12.07.2018  26 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto    Renáta Homolková   18.07.2018  27 2018
 Nájomná zmluva za urnové miesto   Ing. Ľuboslava Gádošiová  18.07.2018  28 2018
 Nájomná zmluva za urnové miesto  Lenka Knižka  18.07.2018 29 2018
 Nájomná zmluva za urnové miesto   Milan Ľalik  18.07.2018  30 2018
 Nájomná zmluva za urnové miesto  Martin Ozsvald  02.08.2018 31 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto Peter Kelescéni 03.08.2018 32 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto Ing. arch.Mária Chocholová 31.08.2018 33 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto  František Rychtárik   31.08.2018 35 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto  Andrea Ivorová  04.09.2018  36 2018 
Nájomná zmluva za urnové miesto Iveta Slobodníková 18.09.2018 37 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto Daniel Števula 24.09.2018 38 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Mária Oravcová  24.09.2018  39 2018
 Nájomná zmluva za hrobové miesto Ing. Antónia Mareková  24.09.2018   40 2018
 Nájomná zmluva za urnové miesto  Silvia Babelová  28.09.2018  34 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto Jozefína Dvorská 06.10.2018 41 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ing. Andrea Halajová 09.10.2018 42 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Mária Hugenová 12.10.2018 43 2018 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Elena Hudecová 26.10.2018 44 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ivan Torma 28.11.2018  45 2018 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Vladimír Holek  10.12.2018  46 2018
       
  CP Rok  2019    
       
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Patricia Slováčková  21.01.2019   1 2019
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Igor Antal  05.02.2019  2 2019
Nájomná zmluva za hrobové miesto Marián Sojka 07.02.2019  3 2019
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Janka Faltániová  25.02.2019   4 2019
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Peter Škarda  04.03.2019  5 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ladislav Berky  25.03.2019  6 2019
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Renáta Šedibová 02.04.2019  7 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Marián Krajčovič 05.04.2019 8 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Marek Cisárik 24.04.2019  9 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Petra Kurianová 10.05.2019  10 2019
Nájomná zmluva za urnové miesto Darina Betková 17.05.2019 11 2019
Nájomná zmluva za urnové miesto Ing. Jozef Hraško 17.05.2019 12 2019
Nájomná zmluva za urnové miesto  Juraj Drienka  17.05.2019  13 2019 
Nájomná zmluva za urnové miesto  MUDr. Milan Kmeť  17.05.2019  14 2019
Nájomná zmluva za urnové miesto Anna Nissl 17.05.2019 15 2019
Nájomná zmluva za urnové miesto Roman Krokvička 17.0.52019 16 2019
Nájomná zmluva za urnové miesto Peter Kučera 17.05.2019 17 2019 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Daniela Odlerová  17.05.2019 18 2019 
Nájomná zmluva za horbové miesto  Daniela Sečkárová  22.05.2019  19 2019
Nájomná zmluva za hrobové miesto Martina Vachová 22.05.2019 20 2019 
Nájomná zmluva za urnové miesto Iveta Abelovská 23.05.2019 23 2019
Nájomná zmluva za urnové miesto Radomír Kadleček  23.05.2019 24 2019 
Nájomná zmluva za urnové miesto Martina Juhásová 23.05.2019 25 2019 
Nájomná zmluva za urnové miesto Martina Kováčová 23.05.2019 27 2019
Nájomná zmluva za urnové miesto  Jana Baranová  23.05.2019 28 2019
Nájomná zmluva za urnové miesto  Petra Puškášová  23.05.2019 29 2019 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Iveta Mečiarová  23.05.2019  30 2019
Nájomná zmluva za urnové miesto  Tomáš Balon 23.05.2019 31 2019 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Martina Luptáková 23.05.2019  32 2019 
Nájomná zmluva za urnové miesto  JUDr.Peter Odaloš  24.05.2019 21 2019
Nájomná zmluva za urnové miesto Pavol Strhák 24.05.2019 22 2019
Nájomná zmluva za urnové miesto Roman Madarasz 24.05.2019 26 2019
Nájomná zmluva za hrobové miesto Viera Rybanová 04.06.2019 33 2019
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Viera Lehotská 05.06.2019  34 2019
Nájomná zmluva za urnové miesto  Mgr. Jana Kubišová  17.06.2019 35 2019
Nájomná zmluva za urnové miesto Ing. Ivan Jágerský 17.06.2019 36 2019
Nájomná zmluva za urnové miesto  Mária Pijaková  17.06.2019 37 2019
Nájomná zmluva za urnové miesto Martina Hríbiková 17.06.2019 38 2019
Nájomná zmluva za urnové miesto Michal Novysedlák 17.04.2019 39 2019
Nájomná zmluva za urnové miesto Mgr.Beata Zimnikovalová 17.06.2019 41 2019
Nájomná zmluva za urnové miesto Juraj Valach 17.06.2019 42 2019
Nájomná zmluva za urnové miesto Marta Hrašková 17.06.2019 43 2019
Nájomná zmluva za urnové miesto Mária Karvaiová 17.06.2019 44 2019
Nájomná zmluva za urnové miesto Ing. František Raučina 19.06.2019 45 2019 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Mgr. Michaela Snopková 21.06.2019  46 2019 
Nájomná zmluva za urnové miesto Anna Kohútová 21.06.2019 47 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Anna Rajnohová 05.08.2019 48 2019 
Nájomná zmluva za urnové miesto Alžbeta Ďurišová 08.08.2019 49 2019
Nájomná zmluva za urnové miesto  Iveta Kordová 08.08.2019  50 2019
Nájomná zmluva za urnové miesto  Lýdia Drdošová  08.08.2019  51 2019
Nájomná zmluva za urnové miesto Patrik Víglaský 08.08.2019 52 2019
Nájomná zmluva za urnové miesto  Boris Pavelka 08.08.2019 53 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Božena Huntošová 16.09.2019 54 2019
Nájomná zmluva za urnové miesto  Ján Plško  17.09.2019 55 2019 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Ján Staník 17.09.2019  56 2019 
Nájomná zmluva za urnové miesto Peter Darmo 17.09.2019 57 2019
Nájomná zmluva za urnové miesto JUDr. Lenka Choma 17.09.2019 58 2019
Nájomná zmluva za urnové miesto Milan Karlik 17.09.2019 59 2019 
Nájomná zmluva za urnové miesto Elena Pápaiová 17.09.2019  60 2019
Nájomná zmluva za hrobové miesto Mgr. Zdenka Vozárová 17.09.2019 61 2019 
Nájomná zmluva za urnové miesto Eva Weberová 19.09.2019 62 2019 
Nájomná zmluva za urnové miesto Milan Hudec  19.09.2019  63 2019
Nájomná zmluva za urnové miesto Jaroslav Popovič  19.09.2019 64 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Mgr. Beáta Longauerová 26.09.2019 65 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ľubomír Radič  08.10.2019  66 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto - krypta Rudolf Gízel 14.10.2019 67 2019
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Eleonóra Bečková  15.10.2019  68 2019 
Nájomná zmluva za urnové miesto Zora Dovčiaková 15.10.2019 69 2019
Nájomná zmluva za hrobové miesto Janka Tichá 14.11.2019 70 2019
Nájomná zmluva za hrobové miesto Silvia Valenová 19.11.2019 71 2019
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ines Lanczová 20.11.2019  72 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ľubomíra Mačkovičová 19.11.2019 73 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Mgr. Henrieta Chromiaková  11.12.2019  74 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Henrieta Šimová  30.12.2019 75 2019
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ing. Henrieta Šimová 30.12.2019 76 2019
       
  CP Rok 2020    
       
Nájomná zmluva za hrobové miesto Maroš Huntoš 22.01.2020 1 2020
Nájomná zmluva za hrobové miesto Veronika Škrovinová 13.02.2020 3 2020
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Zdenko Szó  13.02.2020 4 2020 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Eva Plavcová 17.02.2020 5 2020 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Jozef Polomský  18.02.2020 6 2020
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Monika Kováčová 25.02.2020  7 2020 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Štefánia Janovcová  27.02.2020  8 2020 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Vladimír Dernáč  09.03.2020  9 2020 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Margita Auxtová  28.04.2020   10 2020
Nájomná zmluva za urnové miesto  Matúš Veľký 28.04.2020 11 2020
Nájomná zmluva za urnové miesto  MUDr. Ladislav Fekiač 28.04.2020 12 2020
Nájomná zmluva za urnové miesto Jarmila Kurjanová 28.04.2020 13 2020
 Nájomná zmluva za urnové miesto  Igor Rybanský 28.04.2020   14 2020
 Nájomná zmluva za urnové miesto  Mgr. Zuzana Horňáková 28.04.2020   15 2020
Nájomná zmluva za urnové miesto  Marek Gombašan 28.04.2020 16 2020
Nájomná zmluva za urnové miesto Anna Murínová 28.04.2020 17 2020
Nájomná zmluva za urnové miesto Ing. Peter Dolinajec 28.04.2020 18 2020
Nájomná zmluva za hrobové miesto Miroslava Pavláková 30.04.2020 19 2020
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Katarína Margetová  25.05.2020 20 2020 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Pavel Hajdúch 27.05.2020 21 2020
Nájomná zmluva za urnové miesto Mária Kovalíková 01.06.2020 22 2020
Nájomná zmluva za urnové miesto Dr. Milan Ambróz 04.06.2020 23 2020
Nájomná zmluva za urnové miesto Cyril Ambróz 04.06.2020 24 2020
Nájomná zmluva za urnové miesto  Ing. Dezider Judt  04.06.2020  25 2020 
Nájomná zmluva za urnové miesto Ing. Zoltán Greguš 04.06.2020 26 2020
Nájomná zmluva za urnové miesto Adela Lovašš 04.06.2020 27 2020
Nájomné miesto za urnové miesto Jana Hrubjaková 08.06.2020 28 2020
Nájomná zmluva za hrobové miesto Martin Sládeček 10.06.2020 29 2020
 Nájomná zmluva za hrobové miesto Vlasta Sartorisová   15.06.2020 30 2020 
 Nájomná zmluva za hrobové miesto Marta Kalčoková   22.06.2020 31 2020 
 Nájomná zmluva za urnové miesto JUDr. Jozef Brezina  24.06.2020  32 2020
Nájomná zmluva zaurnové miesto  Marian Chudovský  26.06.2020  33 2020 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Viera Máčajová  30.06.2020  34 2020 
Nájomná zmluva za urnové miesto Ladislav Rakyta 30.06.2020 35 2020
Nájomná zmluva za urnové miesto Katarína Králová 01.07.2020 36 2020
Nájomná zmluva za hrobové miesto JUDr. Aneta Uhrínová 14.07.2020 37 2020
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Peter Šafranko  24.07.2020  38 2020 
Nájomná zmluva za urnové miesto Jana Fojtíková 28.07.2020 39 2020
Nájomná zmluva za urnové miesto Juraj Pučalík 28.07.2020 40 2020
Nájomná zmluva za urnové miesto Ľubomír Koppa 28.07.2020 41 2020
Nájomná zmluva za urnové miesto Ján Meľoš 28.07.2020 42 2020
Nájomná zmluva za urnové miesto Jaroslava Mikovičová 28.07.2020 43 2020
Nájomná zmluva za urnové miesto Ján Remeň 28.07.2020 44 2020
Nájomná zmluva za urnové miesto Mariana Šipulová 28.07.2020 45 2020
Nájomná zmluva za urnové miesto  Peter Lengyel  06.08.2020  46 2020 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Janka Poličeková  10.08.2020  47 2020 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Bronislava Kúkelová  11.08.2020  48 2020 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Igor Dobis  13.08.2020   49 2020
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Marian Schvarc  21.08.2020  50 2020 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Blanka Švecová  07.09.2020  51 2020 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Milan Zverbík  11.09.2020  52 2020 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Hana Pastuchová  14.09.2020  53 2020 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Eva Tokárová 16.09.2020 54 2020
Nájomná zmluva za urnové miesto Ing. Júlia Šebová 16.09.2020 55 2020
Nájomná zmluva za urnové miesto Ing.Adriana Havettová 16.09.2020 56 2020 
Nájomná zmluva za urnové miesto Martin Pápež 16.09.2020 57 2020
Nájomná zmluva za urnové miesto Natália Surová 16.09.2020 58 2020
Nájomná zmluva za urnové miesto Lenka Luptáková  16.09.2020  59 2020 
Nájomná zmluva za urnové miesto Ing. Marian Gabčo 16.09.2020 60 2020
Nájomná zmluva za urnové miesto Mária Šramková 18.09.2020 61 2020
Nájomná zmluva za hrobové miesto Jana Demeterová  21.09.2020  62 2020 
Nájomná zmluva za urnové miesto Michaela Škropeková 21.09.2020 63 2020
Nájomná zmluva za urnové miesto Ing. Marian Múka 21.09.2020 64 2020
Nájomná zmluva za urnové miesto PhDr. Peter Papšo PhD. 21.09.2020 65 2020
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Mgr. Henryk Huťka  22.09.2020 66 2020
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Jana Demčáková  24.09.2020  67 2020 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Anna Kalčevská  29.09.2020  68 2020 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ing. Iveta Englerová 29.09.2020 69 2020
Nájomná zmluva za hrobové miesto Hana Pastuchová  29.09.2020  70 2020 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Dagmar Gruňová Jurčová 10.11.2020 71 2020
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Branislav Baláž  16.11.2020  72 2020 
       
  CP Rok 2021     
       
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Dobromil Galvánek  13.01.2021  1 2021 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Kristína Brštiaková  12.02.2021  2 2021 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Miroslav Holinec  17.02.2021  3 2021 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Jana Šiandorová  18.03.2021  4 2021 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Mária Koreňová  19.03.2021  5 2021 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ing. Erika Balážová 01.04.2021 6 2021
Nájomná zmluva za hrobové miesto Mária Antoliaková 07.04.2021 7 2021
Nájomná zmluva za urnové miesto Zora Fekiačová 15.04.2021 8 2021
Nájomná zmluva za urnové miesto Ing. Marek Martinák 19.04.2021 9 2021
Nájomná zmluva za urnové miesto  Katarína Čuchranová  19.04.2021  10 2021 
Nájomná zmluva za urnové miesto Danica Blahová 19.04.2021 11 2021 
Nájomná zmluva za urnové miesto Dagmar Maternyová 19.04.2021 12 2021 
Nájomná zmluva za urnové miesto Ivan Košík 19.04.2021 13 2021 
Nájomná zmluva za urnové miesto Vlasta Žemberová 19.04.2021 14 2021 
Nájomná zmluva za urnové miesto Ľubomír Vašina 19.04.2021 15 2021 
Nájomná zmluva za urnové miesto Mgr. Miroslav Surový 19.04.2021 16 2021 
Nájomná zmluva za urnové miesto Ing. Jiří Paluška 19.04.2021 17 2021 
Nájomná zmluva za urnové miesto Ing. Jana Kováčová 19.04.2021 18 2021 
Nájomná zmluva za urnové miesto Ivan Turčan 19.04.2021 19 2021 
Nájomná zmluva za urnové miesto Slavomír Valach 19.04.2021 20 2021 
Nájomná zmluva za urnové miesto Ing. Erika Dorazilová 19.04.2021 21 2021 
Nájomná zmluva za urnové miesto Ing. Roman Šimko 19.04.2021 22 2021 
Nájomná zmluva za urnové miesto Vladimír Kapusta 19.04.2021 23 2021 
Nájomná zmluva za urnové miesto Janka Hrdinová 19.04.2021 24 2021 
Nájomná zmluva za urnové miesto Miloš Jonis 19.04.2021 25 2021 
Nájomná zmluva za urnové miesto Antónia Kováčová 19.04.2021 26 2021 
Nájomná zmluva za urnové miesto Alexander Rumanovský 19.04.2021 27 2021 
Nájomná zmluva za urnové miesto Olesia Dziaková 19.04.2021 28 2021 
Nájomná zmluva za urnové miesto Alžbeta Koláriková 19.04.2021 29 2021 
Nájomná zmluva za urnové miesto Erika Čútorová 19.04.2021 30 2021 
Nájomná zmluva za urnové miesto Renata Tomišová 19.04.2021 31 2021
Nájomná zmluva za urnové miesto Marcel Drmaj 23.04.2021 32 2021 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Juraj Stopka  26.04.2021  33 2021 
Nájomná zmluva za urnové miesto  JUDr. Miriam Boborovská Sninská  27.04.2021  34 2021 
Nájomná zmluva za urnové miesto  JUDr. Miriam Boborovská Sninská  27.04.2021  35 2021 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Juraj Sršeň  27.04.2021  36 2021 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Monika Glos  27.04.2021 37 2021 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Lenka Vengerová  06.05.2021 38 2021 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ing. Michal Weis 06.05.2021 39 2021 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Vladimír Dlhoš  11.05.2021  40 2021 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Michal Keníž  17.05.2021  41 2021 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Jiřina Vojáčková  21.05.2021  42 2021 
Nájomná zmluva za urnové miesto Mgr. Božena Jačišinová 24.05.2021 43 2021
Nájomná zmluva za urnové miesto Lenka Bobulová 24.05.2021 44 2021
Nájomná zmluva za urnové miesto Erik Kováčik 24.05.2021 45 2021
Nájomná zmluva za urnové miesto Janka Tichá 24.05.2021 46 2021
Nájomná zmluva za urnové miesto Jozef Sanitra 24.05.2021 47 2021
Nájomná zmluva za urnové miesto  Ing. Silvia Pitáková  24.05.2021  48 2021 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Štefan Rončák  29.06.2021  49 2021 
Nájomná zmluva za urnové miesto Peter Vinohradský 01.07.2021 50 2021
Nájomná zmluva za urnové miesto Mária Moravčíková 1.07.2021 51 2021
Nájomná zmluva za urnové miesto  Soňa Holbová  01.07.2021   52 2021
Nájomná zmluva za urnové miesto Bc. Barbora Homolová 01.07.2021 53 2021
Nájomná zmluva za urnové miesto Renáta Dilíková 01.07.2021 54 2021
Nájomná zmluva za urnové miesto Bc. Viera Hudecová 01.07.2021 55 2021
Nájomná zmluva za urnové miesto Patrik Gažovič 02.07.2021 56 2021
Nájomná zmluva za urnové miesto Martin Jančo 02.07.2021 57 2021
Nájomná zmluva za urnové miesto Igor Lehotský 02.07.2021 58 2021
Nájomná zmluva za urnové miesto Ing. Vladimír Dianiška 02.07.2021 59 2021
Nájomná zmluva za urnové miesto Eva Tokárová 02.07.2021 60 2021
Nájomná zmluva za urnové miesto Ivan Demian 02.07.2021 61 2021
Nájomná zmluva za urnové miesto Janka Samotná 02.07.2021 62 2021
Nájomná zmluva za urnové miesto Mária Kňazeová 06.07.2021 63 2021
Nájomná zmluva hrobové miesto  Ing. Mgr. Katarína Fíglová  19.07.2021  64 2021 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Vlasta Šujanská 19.07.2021 65 2021
Nájomná zmluva za uronové miesto Milan Karlík 20.07.2021 66 2021
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Jana Holbusová  26.07.2021  67 2021 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Rastislav Martinček  16.08.2021  68 2021 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Zuzana Sliacka 19.08.2021 69 2021
Nájomná zmluva za hrobové miesto Hana Pastuchová 20.08.2021 70 2021
Nájomná zmluva za urnové miesto Marek Čelko 23.08.2021 71 2021
Nájomná zmluva za urnové miesto Eva Kučerová 23.08.2021 72 2021
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Mária Šefčíková  16.09.2021  73 2021 
Nájomná zmluva za urnové miesto Mariana Muraniová 20.09.2021 74 2021
Nájomná zmluva za urnové miesto Marta Rýsová 20.09.2021 75 2021
Nájomná zmluva za urnové miesto Roman Petényi 20.09.2021 76 2021
Nájomná zmluva za hrobové miesto Janka Šikulová 21.09.2021 77 2021
Nájomná zmluva za urnové miesto Marcela Stachová 22.09.2021 78 2021
Nájomná zmluva za urnové miesto Mária Štefanovie 27.09.2021 79 2021
Nájomná zmluva za urnové miesto  Dušana Oravcová  07.10.2021  80 2021 
Nájomná zmluva za urnové miesto Daniela Beňová 08.10.2021 82 2021
Nájomná zmluva za urnové miesto MUDr. Marcela Hudobová 08.10.2021 81 2021
Nájomná zmluva za urnové miesto  Janka Tantošová  08.10.2021  83 2021 
Nájomná zmluva za urnové miesto Július Gombala 08.10.2021 84 2021
Nájomná zmluva za hrobové miesto - krypta  Juraj Jašek  13.10.2021  86 2021 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ľuboslav Podhradský  29.10.2021  87 2021 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Petra Jašeková  04.11.2021  88 2021 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Leopold Hraško  10.11.2021  89 2021 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Janka Babičenková  24.11.2021  90 2021 
Nájomná zmluva za hrobové miesto RNDr. Darina Brožeková 24.11.2021 91 2021
Nájomná zmluva za hrobové miesto - krypta  Ivan Jašek  08.12.2021  92 2021 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Pavel Malec   15.12.2021  93 2021 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Rastislav Leško  21.12.2021  94 2021 
       
 

 CP Rok 2022

   
       
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Ján Laurinc  05.01.2022  1 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto Anna Plameňová     10.02.2022 2 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto  PhMr. Valéria Miklošová  17.02.2022  3 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Lucia Jarunková 15.03.2022  4 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Zuzana Motolová  05.04.2022  5 2022 
Nájomná zmluva za detské hrobové miesto Jozef Srpoň 06.04.2022 6 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ing. Mirko Hrehuš 07.04.2022 7 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ing. Mirko Hrehuš 07.04.2022 8 2022
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Katarína Matejková 12.04.2022 9 2022
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Jolana Hurbanová 13.04.2022 10 2022 
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Dagmar Varhaňová 13.04.2022 11 2022
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Božena Barcíková 13.04.2022 12 2022
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Igor Bačko  13.04.2022  13 2022 
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Miroslav Slota 13.04.2022 14 2022
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Martin Chudý 13.04.2022 15 2022
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Ing. Jana Jenčíková 13.04.2022 16 2022
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Edita Majerská  13.04.2022  17 2022 
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Petra Palušová 13.04.2022 18 2022
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Eva Bubelínyová 13.04.2022 19 2022
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto František Hruška  13.04.2022  20 2022
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Rudolf Knižka 13.04.2022 21 2022
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Radoslav Černej 13.04.2022  22 2022 
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Ela Sedileková 13.04.2022  23 2022
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Eva Knapková 13.04.2022 24 2022
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Katarína Jamnická 13.04.2022 25 2022
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Vladimír Vierg 13.04.2022 26 2022
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Alexander Komár 13.04.2022  27 2022
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Jana Sršňová 13.04.2022  28 2022
Nájomná zmluva za gen. urnové  miesto Ivan Ivora 13.04.2022 29 2022
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Ivana Hrnčiarová  13.04.2022 30 2022
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Mária Galková 13.04.2022 31 2022
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto JUDr. Dušan Majerčiak 13.04.2022 32 2022
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Oľga Kurpašová 13.04.2022 33 2022
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Renáta Zmorayová 13.04.2022 34 2022
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Miroslav Lach 13.04.2022  35 2022 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Erika Ondrušová 19.04.2022 36 2022
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Ivana Tomášu 19.04.2022 37 2022 
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Beata Bučková 19.04.2022 38 2022 
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Elena Fukasová 25.04.2022 39 2022
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Darina Končírová 25.04.2022 40 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto Mgr. Peda Salihovič 26.04.2022 41 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto Jana Karvačková 29.4.2022  42 2022 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Jana Karvačková 29.04.2022 43 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Jana Pavúková  04.05.2022  44 2022 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Jolana Vargová  09.05.2022  45 2022
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Róbert Ondrejka 09.05.2022 46 2022
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Ingrid Hrončeková 09.05.2022 47 2022
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Ivan Macko 09.05.2022 48 2022
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto  Jana Mešterová  09.05.2022  49 2022
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto  Ján Ledňa  12.05.2022 50 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto Gabriela Demková 19.05.2022 51 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Štefan Varga 07.06.2022  52 2022 
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Ing. Štefan Varga  07.06.2022  53 2022 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Gabriela Demková  08.06.2022  54 2022 
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Lenka Deržáková 13.06.2022 55 2022
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Jozef Zsiga  20.06.2022  56 2022 
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Ivan Kubacký 20.06.2022 57 2022
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto  Katarína Malinovská  20.06.2022  58 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto Silvia St John 21.06.2022 59 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto  JUDr. Igor Králik  29.06.2022  60 2022 
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto  Ing. Peter Patsch  04.07.2022  61 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto Peter Výlupok 14.07.2022 62 2022 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Lucia Bajči Berková  28.07.2022  63 2022 
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto  František Šajgalík  09.08.2022 64 2022 
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto  Ladislav Bažo 08.08.2022  65 2022
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto  Jana Trhanová 08.08.2022  66 2022 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Viera Fekiačová 17.08.2022 67 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Alica Országhová  19.09.2022 68 2022 
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Milan Štesko 23.09.2022 69 2022
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto  Ivan Debnár  23.09.2022  70 2022 
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Miroslav Vajcík 23.09.2022 71 2022
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Ing. Ivan Gregor 23.09.2022 72 2022
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Juraj Lesnický 23.09.2022 73 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Martina Peťková  26.09.2022  74 2022 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ing. Miroslav Ferienčík 04.10.2022 75 2022
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto  Jozef Olej  06.10.2022 76 2022 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Jaroslav Krcha  16.11.2022 77 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto Róbert Štulajter 16.11.2022 78 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto  PaedDr. Robert Rozim PhD. 19.12.2022  79 2022 
Nájomná zmluva za hrobové miesto - krypta Peter Ošust 21.12.2022 80 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Miroslav Čunderlík 30.12.2022  81 2022
       
  CP Rok 2023    
       
Nájomná zmluva za hrobové miesto Zdeněk Zachar 03.01.2023 1 2023
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ondrej Perašín  20.03.2023  2 2023 
Nájomná zmluva ze gen. urnové miesto Ján Spodniak 24.03.2023 3 2023
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto prof. PhDr. Daniela Fobelová PhD.  29.03.2023  4 2023 
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Mária Pažická Stahová 19.03.2023 5 2023
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Anna Gregorová  29.03.2023  6 2023 
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Ing. Miroslav Chudý 29.03.2023 7 2023
Nájomná zmluva za       
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Henrieta Čaňová 29.03.2023 9 2023
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Stanislav Lunter 29.03.2023 10 2023
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Viera Končoková 29.03.2023  11 2023 
Nájomná zmluva ze gen. urnové miesto Pavol Kolla 31.03.2023 12 2023
Nájomná zmluva za hrobové  miesto  Stanislav Repka  20.04.2023  13 2023 
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Libuša Filipová 20.04.2023 14 2023
Nájomná zmluva za hrobové miesto Juraj Potoček 03.05.2023  15 2023
Nájomná zmluva za hrobové miesto Radoslav Lamper 03.05.2023 16 2023
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Anna Švihoríková  04.05.2023  17 2023
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Mária Teplánová  05.06.2023  18 2023
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Denisa Lopatková 05.06.2023 19 2023
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Dušan Majer 05.06.2023 20 2023
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Petra Kyselová 05.06.2023 21 2023
Nájomná zmluva za hrobové miesto  JUDr. Ing. Slavka Geňová Dzurošková  20.06.2023  22 2023 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Anton Klučiar 26.06.2023 23 2023
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Stanislava Hrehušová 27.06.2023  24 2023 
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Bibiana Nováková 03.07.2023 25 2023
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Vladimír Bulla 03.07.2023 26 2023
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ľudovít Gríger 10.07.2023 27 2023
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto  Július Gáal  07.08.2023  28 2023 
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Mgr. Zuzana Hejčíková  07.08.2023  29 2023 
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Luboš Gajdoš 07.08.2023 30 2023 
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Tatiana Daňová 07.08.2023  31 2023
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Marianna Púpalová  07.08.2023  32 2023 
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Ing. Marcela Uhliarová 07.08.2023 33 2023
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Ing. Eva Červenková 10.08.2023 34 2023 
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Ing. Eva Červenková 10.08.2023 35 2023
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Mária Kovaľová  11.08.2023  36 2023 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Andrii Stepanov 30.08.2023 37 2023
Nájomná zmluva za hrobové miesto Mgr. Judita Smidová 06.09.2023 38 2023
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Ivan Földvári 07.09.2023 39 2023
       

 

Nájomné zmluvy za urnové miesto - Urnový háj - Kremnička

Názov zmluvy Partner Zverejnené pdf  /súbor/
  UH Rok 2017    
       
Nájomná zmluva za urnové miesto PhDr.Viera Kubovčíková 03.01.2017 1 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto Mária Žerebáková 11.01.2017 2 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto Mgr Jozef Teplan 13.01.2017 3 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto Dana Studená 26.01.2017 4 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto Ján Veljačik 23.02.2017 5 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto Jana Matejčíková 28.02.2017 6 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto Renáta Sharaf 03.03.2017 7 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto Ing. Dušan Lalík 03.03.2017 8 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto Ing. Dušan Lalík 10.03.2017 9 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto Roman Cmarko 13.03.2017 10 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto Dalibor Marček 17.03.2017 11 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto MUDr. Eva Lacková 31.03.2017 12 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto Jana Bukovenová 06.04.2017 13 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto PhDr. Helena Pažurová CSc. 06.04.2017 14 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto MUDr. Miroslav Sylvester 26.04.2017 15 2017
 Nájomná zmluva za urnové miesto  Ing. Miroslav Mazúch  02.05.2017  16 2017
 Nájomná zmluva za urnové miesto  Eva Mišutková  10.05.2017  17 2017
 Nájomná zmluva za urnové miesto  MUDr. Viera Kmečová   10.05.2017  18 2017
 Nájomná zmluva za urnové miesto  Ing. Darina Knotková  11.05.2017  19 2017
 Nájomná zmluva za urnové miesto  Vladimír Vorbach  11.05.2017  20 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Gabriela Girovská  19.05.2017  21 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Mgr. Tatiana Spurná  22.05.2017  22 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Kamila Hříchová  22.05.2017  24 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Darina Dinevová  13.06.2017  25 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Ing. Jozef Řezanka  21.06.2017  27 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Elena Kadlecová  21.06.2017  28 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Katarína Dávidová  21.06.2017  29 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Ľubica Krajči Konzelmannová  21.06.2017  30 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Anna Gajdošová  22.06.2017  31 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Ing. Juraj Bót  22.06.2017  32 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Ondrej Mišánek  22.06.2017  33 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Katarína Huťková  28.06.2017  34 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto.  RNDr. Igor Serváček  28.06.2017  35 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  MUDr. Dáša Albertyová  11.07.2017  37 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Ing. Ján Píš  13.07.2017  38 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Silvia Tešlárová  14.07.2017  39 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Viera Slivková  14.07.2017  40 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Mária Kečkešová  14.07.2017  41 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Ing. Zorka Koribaňová  14.07.2017  42 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Jana Podhradská  17.07.2017  43 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Mgr. Edita Mechelová   25.07.2017  44 2017 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Marek Antal  28.07.2017  45 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Karol Sviták  31.07.2017  46 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Alica Styková  14.06.2017  48 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Jana Kochlicová  17.06.2017  49 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Mgr. Vlasta Vargicová  22.08.2017  50 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Tatiana Ulická  25.08.2017  51 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Eva Crmanová  05.09.2017  52 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Ivan Šufliarsky  11.09.2017  53 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Anna Škrabská  14.09.2017  54 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Mária Zimsová  13.09.2017  55 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Štefan Bako  18.09.2017  56 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Vladimír Tkáčik  07.10.2017  57 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Michal Valaskaj  29.09.2017  58 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Zita Minárová  15.11.2017  59 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Jana Bystrianská  03.10.2017  60 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Ing. Viera Murgašová  06.10.2017  61 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Juraj Belha  15.12.2017  62 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Vladimír  Polášek   13.10.2017  63 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Nikola Vajayová  13.10.2017  64 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Eva Gajdošová Lehocká   18.10.2017  65 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  PhDr. Peter Lamač  19.10.2017  66 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Radovan Tomáš  20.10.2017  67 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Mária Adamíková  25.10.2017  68 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Alena Nahálková  31.10.2017  69 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Mária Hrnčiarová  30.10.2017  70 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Miroslav Mozola   31.10.2017  71 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Milan Slobodník  02.11.2017  72 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Vladimír Dobrík  02.11.2017  73 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   MUDr. Radomír Kadleček  03.11.2017  74 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Jaroslava Stanislavová  07.11.2017  75 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Marta Kozáková  06.11.2017  75a 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Imrich Szaniszlo  06.11.2017  76 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Milan Dobiaš  04.12.2017  78 2017
       
   UH Rok 2018    
Nájomná zmluva za urnové miesto   Erika Skřivánková  25.01.2018  1 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto    Ľuboš Dobrota   22.02.2018  2 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto    Zita Frasanelliová  05.03.2018  3 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto    Zita Frasanelliová  05.03.2018  4 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto    Pavol Luknár  05.03.2018  5 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto    Gabriela Fabianová  14.03.2018  7 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto   Ing. Tomáš Barcaj  16.03.2018  8 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto   Peter Kosec  21.03.2018  9 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto  Mgr. Karolína Jadašová  04.04.2018 10 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto  Alexandra Krnáčová  06.04.2018 11 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto   Mgr. Alena Badinková  09.04.2018 12 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto    Igor Majer  17.04.2018 13 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto    Soňa Brnová    17.04.2018 14 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto   Pavel Šúr   18.04.2018 15 2018 
Nájomná zmluva za urnové miesto    Ing. Kvetoslav Husár   05.04.2018 16 2018 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Valéria Maďarová  25.04.2018 17 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto    Tomáš Filipovič   26.04.2018 18 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto   Dušan Bielik  02.05.2018 19 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto    Anna Zorvanová  03.05.2018 20 2018 
Nájomná zmluva za urnové miesto    Anna Radošová    07.05.2018 22 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto    Mgr. Vlasta Šmardová   14.05.2018 24 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto   Lukáš Olas  14.05.2018 27 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto   Eva Kopišová  14.05.2018 29 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto   Ladislav Lovič  14.05.2018 30 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto     Peter Karvaš  17.05.2018 23 2018 
Nájomná zmluva za urnové miesto    Viera Válovčanová  15.05.2018 25 2018 
Nájomná zmluva za urnové miesto    Anna Pecková   16.05.2018 26 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto    Milota Oravcová  14.05.2018 31 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto   JUDr. Dušan Frčo  18.05.2018 32 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto    Blažena Sadloňová  24.05.2018 34 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto    Milan Chalmovský  24.05.2018 35 2018 
Nájomná zmluva za urnové miesto   Jozef Vlček  29.05.2018 36 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto   Ing. Igor Ciglan  30.05.2018 21 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto    Miroslava Budová  01.06.2018 37 2018 
Nájomná zmluva za urnové mesito    Ivana Lešková   08.06.2018 38 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto   JUDr. Radoslav Mišík  14.06.2018 39 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto    Olívia Valičková  14.06.2018 40 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto   Jozef Zlúky   29.06.2018 41 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto    Andrea Cena  10.07.2018 44 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto   Ing. Lulia Baková  20.07.2018  45 2018
 Nájomná zmluva za urnové miesto  Ing. Peter Hrmo  25.07.2018  46 2018
 Nájomná zmluva za urnové miesto   Katarína Bernátová   27.07.2018 47 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto Bc. Roman Filipčan 01.08.2018 48 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto Mgr. Michaela Grofčíková 10.08.2018 49 2018
 Nájomná zmluva za urnové miesto Ján Janečka 13.08.2018  51 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto  Dušan Kojnok  14.08.2018 57 2018 
Nájomná zmluva za urnové miesto Peter Scharf  22.08.2018 50 2018 
Nájomná zmluva za urnové miesto Alžbeta Révayová  22.08.2018  52 2018 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Renáta Babiaková  22.08.2018  53 2018 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Stanislav Kaliský  31.08.2018  54 2018 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Lenka Ďuricová 05.09.2018  56 2018 
Nájomná zmluva za urnové miesto Ing. Ivan Klokner 07.09.2018 55 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto  Dominika Buchtelová  10.09.2018  58 2018 
Nájomná zmluva za urnové miesto Ján Lichý 20.09.2018 59 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto Ján Dutka 26.09.2018 60 2018
 Nájomná zmluva za urnové miesto  Dana Štubianová  27.09.2018 61 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto - mohyla Mgr. Mária Teicherová 01.10.2018 62 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto  Vlasta Kmeťová  01.10.2018 63 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto Ing. Jana Štefancová 05.10.2018 64 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto Ľubica Baisová 16.10.2018 65 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto Lívia Oravcová 16.10.2018 66 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto Katarína Drengubiaková 19.10.2018  67 2018 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Renáta Machanová 22.10.2018 68 2018 
Nájomná zmluva za urnové miesto Róbert Bešták 19.10.2018 69 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto  Dušan Paulík  23.10.2018  70 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto Lýdia Auxtová 23.10.2018 71 2018 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Veronika Mikulová 26.10.2018  72 2018 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Lívia Oravcová 02.11.2018 73 2018 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Róbert Beňo  16.11.2018  74 2018 
Nájomná zmluva za urnové miesto Ing. Mgr. Peter Gábor 29.11.2018 6 2018
       
  UH Rok 2019    
       
Nájomná zmluva za urnové miesto  Mgr. Elvíra Hromadová  15.01.2019 2 2019 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Štefan Dudáš 17.01.2019 3 2019 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Ing. Pavel Široký  29.01.2019  4 2019 
Nájomná zmluva za urnové miesto Ľudovít Gajdoš  07.02.2019  5 2019
Nájomná zmluva za urnové miesto Mgr. Michael Mikuláš 08.02.2019 6 2019
Nájomná zmluva za urnové miesto  Monika Uhrinová 15.02.2019  7 2019 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Pavel Macko  25.02.2019 8 2019 
Nájomná zmluva za urnové miesto Danica Janíková  01.03.2019  9 2019 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Beata Marková  04.03.2019 10 2019 
Nájomná zmluva za urnové miesto Kvetoslava Ciglerová 08.03.2019 11 2019
Nájomná zmluva za urnové miesto  Jozef Uličný  12.03.2019 12 2019 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Ing. Soňa Andrášiková  14.03.2019 13 2019 
Nájomná zmluva za urnové miesto Branko Michalech 25.03.2019 14 2019
Nájomná zmluva za urnové miesto  Branko Michalech  25.03.2019 15 2019 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Erich Tomka  26.03.2019  16 2019 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Marta Blahútová  02.04.2019  17 2019
Nájomná zmluva za urnové miesto MUDr.Alžbeta Květenská  03.04.2019 18 2019 
Nájomná zmluva za urnové miesto Anna Sučanová 04.04.2019 19 2019
Nájomná zmluva za urnové miesto Vlasta Mališová 10.04.2019 20 2019 
Nájomná zmluva za urnové miesto Marian Hanuška 15.04.2019 21 2019 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Peter Mageričiak 29.04.2019  22 2019
Nájomná zmluva za urnové miesto Slavomíra Nociarová 30.04.2019 23 2019
Nájomná zmluva za urnové miesto Peter Lichanec 03.05.2019 24 2019
Nájomná zmluva za urnové miesto Zora Cserhelyiová 06.05.2019 25 2019
Nájomná zmluva za urnové miesto MUDr. Jana Melocíková 06.05.2019 26 2019 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Dáša Kočvarová  14.05.2019  27 2019 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Andrea Lenhardová 20.05.2019  28 2019 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Ján Beňo  29.05.2019  29 2019 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Ing. Jaroslav Kán 05.06.2019 30 2019 
Nájomná zmluva za urnové miesto Andrea Luptáková 05.06.2019 31 2019
Nájomná zmluva za urnové miesto  Lenka Ivaničová 05.06.2019 32 2019 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Eva Ďuranová 05.06.2019 33 2019
Nájomná zmluva za urnové miesto  Kvetoslava Mikovičová 06.06.2019 34 2019 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Ján Solivajs 06.06.2019 35 2019 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Marta Košťálová  06.06.2019 36 2019 
Nájomná zmluva za urnové miesto  RNDr.Mgr.Ján Mášik  10.06.2019  37 2019 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Viera Šinská 10.06.2019  38 2019 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Renáta Pipišová 10.06.2019  39 2019 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Pavol Luknár 10.06.2019  40 2019 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Alena Macková  12.06.2019 41 2019 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Helena Kašáková  18.06.2019  42 2019 
Nájomná zmluva za urnové miesto Tatiana Ferenc Rosenbergerová 24.06.2019 43 2019
Nájomná zmluva za urnové miesto  Elena Kapustová  25.06.2019 44 2019 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Zuzana Pokorná  12.07.2019  45 2019
Nájomná zmluva za urnové miesto Ivica Káčerová 01.08.2019 46 2019
Nájomná zmluva za urnové miesto  Ing. Ľubomír Mutala  14.08.2019 47 2019 
Nájomná zmluva za urnové miesto Bc.Robert Meliš  20.08.2019  48 2019 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Marian Mažgút  26.08.2019  49 2019
Nájomná zmluva za urnové miesto Magdaléna Koppová 03.09.2019 50 2019
Nájomná zmluva za urnové miesto Romana Kučerová 05.09.2019 51 2019 
Nájomná zmluva za urnové meisto  Miroslav Macalák  09.09.2019  52 2019 
Nájomná zmluva za urnové miesto Miroslav Riečan 09.09.2019 53 2019 
Nájomná zmluva za urnové miesto Daniela Klimentová 10.09.2019 54 2019
Nájomná zmluva za urnové miesto Ing. Ivan Petrovský  11.09.2019 55 2019
Nájomná zmluva za urnové miesto Ing. Jana Acsová 12.09.2019 56 2019 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Ján Kristínek 13.09.2019 57 2019 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Monika Oravcová 19.09.2019 58 2019 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Anna Gajdošíková  23.09.2019  59 2019 
Nájomná zmluva za urnové miesto Alica Vetráková 25.09.2019  60 2019 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Mgr.Alica Frühwaldová  26.09.2019  61 2019
Nájomná zmluva za urnové miesto Mária Blašková 26.09.2019 62 2019
Nájomná zmluva za urnové miesto Jana Roľková 27.09.2019 63 2019
Nájomná zmluva za urnové miesto  Dalimír Migalec  03.10.2019 64 2019 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Ján Ďurčík  09.10.2019 65 2019 
Nájomná zmluva za urnové miesto  RNDr. Jana Falťanová  14.10.2019  66 2019
Nájomná zmluva za urnové miesto Marek Spišiak 15.10.2019 67 2019
Nájomná zmluva za urnové miesto Andrea Sedíleková 15.10.2019 68 2019 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Andrea Demjanová  25.10.2019  69 2019 
Nájomná zmluva za urnové miesto Helena Sršňová 28.10.2019 70 2019 
Nájomná zmluva za urnové miesto Vladimír Čelko 29.10.2019 71 2019 
Nájomná zmluva za urnové miesto Elena Chvojková 30.10.2019 72 2019 
Nájomná zmluva za urnové miesto Marta Galajdová  06.11.2019 73 2019 
Nájomná zmluva za urnové miesto Ing. Peter Peržel 06.11.2019 74 2019 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Mgr.art.Martin Krajčovič   15.11.2019  75 2019 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Ing. Ľubomíra Mečiarová  15.11.2019 76 2019 
Nájomná zmluva za urnové miesto Anna Hýseková 26.11.2019 77 2019 
Nájomná zmluva za urnové miesto Richard Boksa 18.12.2019  78 2019 
       
  UH Rok 2020    
       
Nájomná zmluva za urnové miesto Josef Koreň 07.01.2020 1 2020
Nájomná zmluvva za urnové miesto  Mojmír Lániček  24.01.2020 2 2020 
Nájomná zmluva za urnové miesto Mgr. Viera Roštárová 27.01.2020 3 2020
Nájomná zmluva za urnové miesto  Miroslav Kordík  28.01.2020  4 2020 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Vlasta Straková  03.02.2020  5 2020 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Ivan Moravčík  28.02.2020 6 2020 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Miroslav Spišák 10.03.2020  7 2020 
Nájomná zmluva za urnové miesto Stanislava Hrnčiariková 12.03.2020 8 2020
Nájomná zmluva za urnové miesto  Mária Kontúrová 18.03.2020  9 2020
Nájomná zmluva za urnové miesto  Rastislav Pavlovič  24.03.2020  10 2020 
Nájomná zmluva za urnové miesto    Juraj Kubík 06.04.2020  11 2020 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Lukáš Berec 09.04.2020 12 2020
Nájomná zmluva za urnové miesto  Ing. Peter Sulimanec 23.04.2020 13 2020
Nájomná zmluva za urnové miesto  Ing. Peter Sulimanec 23.04.2020 14 2020
Nájomná zmluva za urnové miesto Marek Novák 27.04.2020 15 2020
 Nájomná zmluva za urnové miesto Henryk Huťka   05.05.2020  16 2020
Nájomná zmluva za urnové miesto Ing. Igor Kmeť 06.05.2020 17 2020
Nájomná zmluva za urnové miesto Tibor Dolák 15.05.2020 18 2020
Nájomná zmluva za urnové miesto Larysa Yevdochenko 20.05.2020 19 2020
Nájomná zmluva za urnové miesto Nikoleta Poláčeková 04.06.2020 20 2020
 Nájomná zmluva za urnové miesto Edita Zošiaková  04.06.2020  21 2020 
Nájomná zmluva za urnové miesto Veronika Wienerová 05.06.2020 22 2020
 Nájomná zmluva za urnové miesto  Ing. Zdenko Haring 15.05.2020   23 2020
 Nájomná zmluva za urnové miesto  Ladislav Ondriš  15.06.2020 24 2020 
Nájomná zmluva za urnové miesto Vladimír Bartúšek 17.06.2020 25 2020
Nájomná zmluva za urnové miesto  Stanislav Chamaj 25.06.2020  26 2020 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Eva Miartušová  02.07.2020  27 2020 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Ing. Michal Lopejský  03.07.2020  28 2020 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Dušan Hatalčík  06.07.2020  29 2020 
Nájomná zmluva za urnové miesto Vlasta Cvancara 07.07.2020 30 2020
Nájomná zmluva za urnové miesto František Vanka 21.07.2020 31 2020
Nájomná zmluva za urnové miesto  PaedDr.Miroslava Pitschmannová  22.07.2020  32 2020
Nájomná zmluva za urnové miesto  Juraj Remiar  03.08.2020  33 2020 
Nájomná zmluva za urnové miesto Anna Bieliková 06.08.2020 34 2020
Nájomná zmluva za urnové miesto  Jakub Galeta  07.08.2020  35 2020 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Slavomíra Tőkőlyová  10.08.2020  36 2020 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Mgr.Alica Frühwaldová  10.08.2020  37 2020 
Nájomná zmluva za urnové miesto Dagmar Hadrabová  18.08.2020  38 2020 
Nájomná zmluva za urnové miesto  PhDr. Fedora Klimáčková  26.08.2020  39 2020 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Valéria Jakubčeková  28.08.2020  40 2020 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Peter Karkoška  07.09.2020  41 2020 
Nájomná zmluva za urnové miesto Ing. Blanka Švecová 07.09.2020 42 2020
 Nájomná zmluva za urnové miesto Svetlana Kúkolová  09.09.2020  43 2020 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Henrieta Měrková  11.09.2020  44 2020 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Eva Holécyová  30.09.2020  45 2020 
Nájomná zmluva za urnové miesto Lýdia Výbošťoková 30.09.2020 46 2020
Nájomná zmluva za urnové miesto RNDr. Eva Dvořáková 07.10.2020 47 2020
Nájomná zmluva za urnové miesto  Ondrej Klibáni  12.10.2020  48 2020 
Nájomná zmluva za urnové miesto   Miroslav Surový  16.10.2020  49 2020 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Iveta Vošková  19.10.2020  50 2020 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Ing. Štefan Beck  20.10.2020  51 2020 
Nájomná zmluva za urnové miesto Marta Veselovská 20.10.2020 52 2020 
Nájomná zmluva za urnové miesto Anna Lehoťanová 20.10.2020 53 2020 
Nájomná zmluva za urnové miesto Ing. Elena Pašerbová 22.10.2020 54 2020 
Nájomná zmluva za urnové miesto Ladislav Holub 23.10.2020 55 2020 
Nájomná zmluva za urnové miesto  František Kalhotka 09.11.2020 56 2020 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Dušan Diamant 12.11.2020  57 2020 
Nájomná zmluva za urnové miesto Jarmila Dušeková 20.11.2020 58 2020
Nájomná zmluva za urnové miesto Mgr. Jaroslav Vigh 20.11.2020 59 2020
Nájomná zmluva za urnové miesto  Ing. Silvia Ondrišová  23.11.2020  60 2020 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Mgr. Zuzana Rusková  03.12.2020  61 2020 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Valéria Maďarová  10.12.2020  62 2020 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Mgr. Peter Jasenák  18.12.2020  63 2020 
       
 

UH Rok 2021

   
       
Nájomná zmluva za urnové miesto  Ján Veselý  16.02.2021  1 2021 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Peter Guzmický  19.02.2021   2 2021
Nájomná zmluva za urnové miesto  Ivana Foksová  02.03.2021  3 2021 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Anna Hadvičáková  09.03.2021  4 2021 
Nájomná zmluva za urnové miesto Allan Ruttkay 15.03.2021 5 2021
Nájomná zmluva za urnové miesto  Mária Kozelnická  24.03.2021  6 2021 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Jarmila Motyčková  15.04.2021  7 2021 
Nájomná zmluva za urnové miesto Ing. Erika Pulišová 19.04.2021 8 2021
Nájomná zmluva za urnové miesto  Peter Porúbanec  22.04.2021  9 2021 
Nájomná zmluva za urnové miesto Peter Halabuk 23.04.2021 10 2021
Nájomná zmluva za urnové miesto Ing. Ján Ondrejka 23.04.2021 11 2021
Nájomná zmluva za urnové miesto Marta Kianicová 27.04.2021 12 2021
Nájomná zmluva za urnové miesto Milan Lobotka 27.04.2021 13 2021
Nájomná zmluva za urnové miesto Lydia Výbošťoková 27.04.2021 14 2021
Nájomná zmluva za urnové miesto Lenka Šagátová 27.04.2021  15 2021
Nájomná zmluva za urnové miesto Sergej Sisák 27.04.2021 16 2021
Nájomná zmluva za urnové miesto Ladislav Ondruš 27.04.2021 17 2021
Nájomná zmluva za urnové miesto Vlasta Netopilová 29.04.2021 18 2021 
Nájomná zmluva za urnové miesto Želmíra Tisovská 28.04.2021 19 2021 
Nájomná zmluva za urnové miesto Valéria Jakubčeková 27.04.2021 20 2021 
Nájomná zmluva za urnové miesto Matej Novák 29.04.2021 21 2021 
Nájomná zmluva za urnové miesto Renáta Čornaničová 29.04.2021 22 2021 
Nájomná zmluva za urnové miesto Milan Pleško 30.04.2021 23 2021
Nájomná zmluva za urnové miesto Mgr. Dana Hálová 03.05.2021 24 2021 
Nájomná zmluva za urnové miesto Martin Bartoš 30.04.2021 25 2021 
Nájomná zmluva za urnové miesto Jozef Kuzma  06.05.2021  26 2021 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Jarmila Vajčiová  07.05.2021  27 2021 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Vladimír Mucha  11.05.2021  28 2021 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Mária Ťažká  12.05.2021  29 2021 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Jana Apfelová  13.05.2021  30 2021 
Nájomná zmluva za urnové miesto  JUDr. Jana Horváthová  25.05.2021  31 2021 
Nájomná zmluva za urnové miesto Marián Tóth 26.05.2021 32 2021
Nájomná zmluva za urnové miesto  Lenka Štandová  01.06.2021  33 2021 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Mária Bullová  04.06.2021  34 2021 
Nájomná zmluva za urnové miesto Peter Kopiš 04.06.2021 35 2021
Nájomná zmluva za urnové miesto  Michaela Nagyová  08.06.2021  36 2021 
Nájomná zmluva za urnové miesto Miriam Surová 09.06.2021 37 2021
Nájomná zmluva za urnové miesto  Dana Jamrišková  11.06.2021  38 2021 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Janka Šedivoková  16.06.2021  39 2021 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Olívia Hrabáčová  30.06.2021  40 2021 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Magdaléna Briatková  02.07.2021  41 2021 
Nájomná zmluva za urnové miesto Peter Bauman 06.07.2021 42 2021
Nájomná zmluva za urnové miesto Ing. Miroslav Settey 07.07.2021 43 2021
Nájomná zmluva za urnové miesto JUDr. Alena Halgašová 12.07.2021 44 2021
Nájomná zmluva za urnové miesto  JUDr. Jozef Mikluš  13.07.2021  45 2021 
Nájomná zmluva za urnové miesto Alena Bajdichová 27.07.2021 46 2021
Nájomná zmluva za urnové miesto JUDr. Jozef Belák 30.07.2021 47 2021
Nájomná zmluva za urnové miesto Ing. Jana Štefancová 30.07.2021 48/2021
Nájomná zmluva za urnové miesto  Ing. Monika Tarasovič  09.08.2021  49 2021 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Ing. Peter Medveď  10.08.2021  50 2021 
Nájomná zmluva za urnové miesto Ing. Peter Medveď 10.08.2021 51 2021
Nájomná zmluva za urnové miesto  Ing. Tatiana Prochádzková  13.08.2021  52 2021 
Nájomná zmluva za urnové miesto Ing. Tatiana Prochádzková 13.08.2021 53 2021
Nájomná zmluva za urnové miesto  Michal Mochnáč  20.08.2021 54 2021 
Nájomná zmluva za urnové miesto Marek Gažo  25.08.2021 55 2021
Nájomná zmluva za urnové miesto Milan Gregor 27.08.2021 56 2021
Nájomná zmluva za urnové miesto Milan Sloboda 03.09.2021 57 2021
Nájomná zmluva za urnové miesto  Denisa Chochulová  06.09.2021  58 2021 
Nájomná zmluva za urnové miesto Ing. Mária Jančová 06.09.2021 59 2021 
Nájomná zmluva za urnové miesto Marek Varga 07.09.2021 60 2021 
Nájomná zmluva za urnové miesto Jozef Horský 07.09.2021 61 2021 
Nájomná zmluva za urnové miesto Patrik Babjak  09.09.2021  62 2021 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Miroslav Kartik  10.09.2021 63 2021 
Nájomná zmluva za urnové miesto Vladimíra Šurdová Moravčíková 10.09.2021 64 2021
Nájomná zmluva za urnové miesto  Ivan Gorný  14.09.2021  65 2021 
Nájomná zmluva za urnové miesto Ing. Peter Juriga 17.09.2021 66 2021
Nájomná zmluva za urnové miesto Roman Urbanec 22.09.2021 67 2021
Nájomná zmluva za urnové miesto Mária Pániková 23.09.2021 68 2021
Nájomná zmluva za urnové miesto Ľubica Šušková 27.09.2021 69 2021
Nájomná zmluva za urnové miesto Silvia Žemberyová 27.09.2021 70 2021
Nájomná zmluva za urnové miesto Ing. Dušan Urblík 28.09.2021 71 2021
Nájomná zmluva za urnové miesto  Marta Čemanová  30.09.2021  72 2021 
Nájomná zmluva za urnové miesto Vlasta Dobrotová 30.09.2021 73 2021
Nájomná zmluva za urnové miesto PhDr.Alexandra Bitušíková 04.10.2021 74 2021
Nájomná zmluva za urnové misto  Peter Fencl  07.10.2021  75 2021 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Mgr. Miroslava Gracová Bédiová  11.10.2021  76 2021 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Alena Luptáková  14.10.2021  77 2021 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Jozefa Balintová  20.10.2021  78 2021 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Marta Dudová  21.10.2021  79 2021 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Pavol Babic  21.10.2021  80 2021 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Ing. arch.Ľubomír Keleman  26.10.2021  81 2021 
Nájomná zmluva za urnové miesto Pavol Hanzel 29.10.2021 82 2021
Nájomná zmluva za urnové miesto  Anna Lehocká Badinková  10.11.2021  83 2021 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Ing. Tomáš Marek  24.11.2021  84 2021 
       
 

  UH Rok 2022

   
       
 Nájomná zmluva za urnové miesto  Ing. Matej Šúr 31.01.2022  1 2022
 Nájomná zmluva za urnové miesto Miroslav Konder 07.02.2022  2 2022
Nájomná zmluva za urnové miesto Anna Lamošová 09.02.2022  3 2022
Nájomná zmluva za urnové miesto Anna Galbavá 02.03.2022 4 2022
Nájomná zmluva za urnové miesto Mgr. Stanislava Davidová  10.03.2022  5 2022
Nájomná zmluva za urnové miesto Peter Stacho 16.03.2022 6 2022 
Nájomná zmluva za urnové miesto Ing. Zlata Baničová 22.03.2022 7 2022
Nájomná zmluva za urnové miesto Milan Konôpka  25.04.2022 8 2022 
Nájomná zmluva za urnové miesto Drahoslav Greguš 28.04.2022 9 2022
Nájomná zmluva za urnové miesto Ema Zacharová  06.05.2022 10 2022
Nájomná zmluva za urnové miesto  Petra Kyselová 10.05.2022 11 2022
Nájomná zmluva za urnové miesto Ladislav Kysel 10.05.2022 12 2022
Nájomná zmluva za urnové miesto Oľga Maďarová 10.05.2022 13 2022
Nájomná zmluva za urnové miesto Marcela Beňová  10.05.2022  14 2022 
Nájomná zmluva za urnové miesto Monika Plachá 16.05.2022 15 2022
Nájomná zmluva za urnové miesto Viliam Lénart 30.05.2022 16 2022 
Nájomná zmluva za urnové miesto Ing. Dagmar Macková 03.06.2022 17 2022
Nájomná zmluva za urnové miesto Ján Kollár 06.06.2022 18 2022
Nájomná zmluva za urnové miesto Jana Jacková 06.06.2022 19 2022
Nájomná zmluva za urnové miesto Elena Pupišová 07.06.2022 20 2022
Nájimná zmluva za urnové miesto   Martin Kováč  13.6.2022 21 2022
Nájomná zmluva za urnové miesto Mgr. Petra Pálková 14.06.2022 22 2022
Nájomná zmluva za urnové miesto Ján Slaný  17.06.2022 23 2022 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Ing. Andrej Ivanič 26.06.2022  24 2022 
Nájomná zmluva za urnové miesto Anna Kuliková 27.06.2022 25 2022
Nájomná zmluva za urnové miesto František Lovič 27.06.2022 26 2022
Nájomná zmluva za urnové miesto Jozef Uličný 29.06.2022 27 2022
Nájomná zmluva za urnové miesto  Lenka Chodelková  08.07.2022  28 2022 
Nájomná zmluva za urnové miesto Ľubomír Šuša 13.07.2022 29 2022
Nájomná zmluva za urnové miesto Peter Irmler 12.07.2022 30 2022
Nájomná zmluva za urnové miesto  Dana Magicová  12.08.2022 31 2022 
Nájomná zmluva za urnové miesto Richard Kamas 16.08.2022 32 2022
Nájomná zmluva za urnové miesto  Vlado Klemanič  06.09.2022  33 2022
Nájomná zmluva za urnové miesto Ľubica Molentová 26.08.2022 34 2022
Nájomná zmluva za urnové miesto Dražena Tištianová 30.08.2022 35 2022
Nájomná zmluva za urnové miesto Mária Líšková 30.08.2022 36 2022
Nájomná zmluva za urnové miesto Ing. Tomáš Olejár 06.09.2022 37 2022
Nájomná zmluva za urnové miesto Anna Klemaničová 07.09.2022 38 2022
Nájomná zmluva za urnové miesto  Anna Kováčiková 12.09.2022 39 2022
Nájomná zmluva za urnové miesto  MUDr. Beata Šomlóová  26.09.2022 40 2022 
Nájomná zmluva za urnové miesto Zbyněk Fábry 28.09.2022 41 2022
Nájomná zmluva za urnové miesto Mgr. Eva Viazanicová 28.09.2022 42 2022
Nájomná zmluva za urnové miesto  Mgr. Lenka Kubajdová 30.09.2022  43 2022 
Nájomná zmluva za urnové miesto Ján Šurka 06.10.2022 44 2022
Nájomná zmluva za urnové miesto  Milada Danylová 12.10.2022  45 2022 
Nájomná zmluva za urnové miesto Lýdia Mišútková 14.10.2022 46 2022
Nájomná zmluva za urnové miesto Oľga Nemčoková 14.10.2022 47 2022
Nájomná zmluva za urnové miesto PhDr. Miriam Martinkovičová 18.10.2022 48 2022
Nájomná zmluva za urnové miesto Mária Švehlová 21.10.2022 49 2022
Nájomná zmluva za urnové miesto JUDr. Lucia Hyhlíková 21.10.2022 50 2022
Nájomná zmluva za urnové miesto Zdenka Krátka 25.10.2022 51 2022
Nájomná zmluva za urnové miesto  Ján Kalman  02.11.2022 52 2022 
Nájomná zmluva za urnové miesto Miroslav Almássy 07.11.2022 53 2022
Nájomná zmluva za urnové miesto Peter Stockmann 11.11.2022 54 2022
Nájomná zmluva za urnové miesto Filip Sobotník 11.11.2022 55 2022
Nájomná zmluva za urnové miesto Marian Dvorský 15.11.2022 56 2022
Nájomná zmluva za urnové miesto  Ľubica Karkalíková  18.11.2022  57 2022 
Nájomná zmluva za urnové miesto MVDr. Miroslav Málus 18.11.2022 58 2022
Nájomná zmluva za urnové miesto Erika Deáková 25.11.2022 59 2022
Nájomná zmluva za urnové miesto Branislav Dragošek 25.11.2022 60 2022
Nájomná zmluva za urnové miesto Marek Mozola 29.11.2022 61 2022
Nájomná zmluva za urnové miesto  Ing. Ján Hronec  29.11.2022  62 2022 
Nájomná zmluva za urnové miesto Slavomír Hrča 29.11.2022 63 2022
Nájomná zmluva za urnové miesto Mgr. art. Matej Urban 07.12.2022 64 2022
Nájomná zmluva za urnové miesto Mgr. art. Matej Urban 07.12.2022 65 2022
Nájomná zmluva za urnové miesto Mgr. art. Matej Urban 07.12.2022 66 2022
       
  UH Rok 2023    
       
Nájomná zmluva za urnové miesto Miriam Versnel 17.01.2023 1 2023
Nájomná zmluva za urnové miesto RNDr. Katarína Krušpánová 27.01.2023  2 2023
Nájomná zmluva za urnové miesto  Ing. Drahomíra Dvorská 07.02.2023 3 2023 
Nájomná zmluva za urnové miesto MUDr. Eva Bérešová  21.02.2023  4 2023 
Nájomná zmluva za urnové miesto Bc. Martina Kollárová  13.03.2023  5 2023 
Nájomná zmluva za urnové miesto Margita Švecová 21.03.2023 6 2023
Nájomná zmluva za urnové miesto Ing. Rudolf Tomek  22.03.2023  7 2023 
Nájomná zmluva za urnové miesto Ivan Kasal 22.03.2023 8 2023
Nájomná zmluva za urnové miesto Michal Petrík  29.03.2023 9 2023 
Nájomná zmluva za urnové miesto Ing. arch. Ján Gonda 29.03.2023 10 2023
Nájomná zmluva za urnové miesto Ing. Samuel Dianiška Csc.  04.04.2023  11 2023 
Nájomná zmluva za urnové miesto Jana Dobríková 05.04.2023 12 2023
Nájomná zmluva za urnové miesto RNDr. Barbara Lazoriková  12.04.2023  13 2023 
Nájomná zmluva za urnové miesto RNDr. Barbara Lazoriková 12,04,2023 14 2023
Nájomná zmluva za urnové miesto Yvetta Šinská 13.04.2023 15 2023
Nájomná zmluva za urnové miesto  Jozef Suchý  27.04.2023  16 2023
Nájomná zmluva za urnové miesto Jozef Suchý  27.04.2023  17 2023 
Nájomná zmluva za urnové miesto Emília Matúšková 27.04.2023  18 2023 
Nájomná zmluva za urnové miesto Lívia Štricová  02.05.2023  19 2023 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Dagmar Meszárosová 02.05.2023  20 2023 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Jaroslav Bariak 22.05.2023  21 2023 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Silvia Ševčíková  23.05.2023  22 2023
Nájomná zmluva za urnové miesto  Martin Škarba  13.06.2023  23 2023 
Nájomná zmluva za urnové miesto Tünde Lániková 13.06.2023 24 2023
Nájomná zmluva za urnové miesto RNDr. Barbara Lazoriková 13.06.2023 25 2023
Nájomná zmluva za urnové miesto Mária Kovaľová  07.07.2023 26 2023 
Nájomná zmluva za urnové miesto Ing. Veronika Srnková 10.07.2023 27 2023
Nájomná zmluva za urnové miesto Monika Čupková 11.07.2023 28 2023
Nájomná zmluva za urnové miesto Michal Chyský 13.07.2023 29 2023
Nájomná zmluva za urnové miesto Michaela Liktorová  25.07.2023  30 2023
Nájomná zmluva za urnové miesto Paula Sparvoli Vodáková 10.08.2023 31 2023 
Nájomná zmluva za urnové miesto Ing. Marianna Lang Gajanová 15.08.2023 32 2023 
Nájomná zmluva za urnové miesto Libuša Scheimerová 17.08.2023 33 2023 
Nájomná zmluva za urnové miesto Stanislav Borák 17.08.2023 34 2023 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Marta Gregáňová  24.08.2023  35 2023 
Nájomná zmluva za urnové miesto      
Nájomná zmluva za urnové miesto  Ing. Júliu Telek  06.09.2023  37 2023 
Nájomná zmluva za urnové miesto Ing. Miroslav Dušek 12.09.2023 38 2023
       

 

Nájomné zmluvy za hrobové a urnové miesto - Rímskokatolícky cintorín - Nám. Š. Moysesa 

Názov zmluvy Partner Zverejnené pdf /súbor/
  RKC Rok 2017    
       
Nájomná zmluva za hrobové miesto Mgr. Jaroslav Jakubec 02.01.2017 1 2017 
Nájomná zmluva za urnové miesto Ing. Blanka Mensatorisová 03.01.2017 2 2017 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ľubica Petrovičová 03.01.2017 3 2017 
Nájomná zmluva za urnové miesto Margita Belková 09.01.2017 4 2017 
Nájomná zmluva za hrobové miesto - krypta Václav Hyhlík 10.01.2017  5 2017 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ingrid Homolová 11.01.2017 6 2017 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Anna Sroková 10.01.2017 6a 2017 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Peter Benko 13.01.2017 7 2017 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Štefan Virág 20.01.2017 8 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto Eva Nagyová 20.01.2017 9 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto Oľga Mecelová 25.01.2017 10 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto Mgr. Michal Vasiľko 25.01.2017 11 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto Emília Kartíková 27.01.2017 12 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto Mgr. Denisa Lunterová 30.01.2017 13 2017 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ľubomír Šimo 02.02.2017 14 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto Eugen Lalík 06.02.2017 15 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto Lubica Troppová 07.02.2017 16 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto Mária Vidová 22.03.2017 17 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto Janka Antalová 13.02.2017 18 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto Ing. Eva Pittnerová 15.02.2017 19 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ing. Eva Pittnerová 03.03.2017 20 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto Božena Silberová 17.02.2017 21 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ing. Jozef Turčan 22.02.2017 22 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ing. Renáta Jarvorská 27.02.2017 23 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto Zsolt Juhász 08.03.2017 24 2017 
Nájomná zmluva za urnové miesto Zsolt Juhász 08.03.2017 25 2017 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Mgr. Mária Kusohorská 03.03.2017 26 2017 
Nájomná zmluva za hrobové miesto JUDr. Daniela Bacíková 03.03.2017 27 2017 
Nájomná zmluva za urnové miesto Michal Červenák 06.03.2017 28 2017 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Emília Švecová 06.03.2017 29 2017 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Terézia Mackovičová 14.03.2017  30 2017 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Emília Chlachanová 14.03.2017  31 2017 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ivan Murín 15.03.2017 32 2017 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Margita Španihelová 17.03.2017 33 2017 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Peter Veis 20.03.2017 34 2017 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Peter Rusnák 22.03.2017 35 2017 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ján Novák 28.03.2017 36 2017 
Nájomná zmluva za urnové miesto Vladimír Hrivnák 29.03.2017 37 2017 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Vladimír Trokšiar 31.03.2017 38 2017 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Vladimír Trokšiar 31.03.2017 39 2017 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Vladimír Trokšiar 31.03.2017 40 2017 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ing. Jaroslav Rybář 31.03.2017 41 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Marta Lukáčová  13.04.2017  42 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Lýdia Stančíková  03.04.2017  43 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto   Bc. Adam Sitkár  04.04.2017  44 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto   Mgr. Karok Vallo  05.04.2017  45 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Emil Komáromy  06.04.2017  46 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ľubica Letková  06.04.2017  47 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto   Janka Hajduová  07.04.2017  48 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto   Dušan Caban  11.04.2017  49 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto   Dušan Hojsík  13.04.2017  50 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Tatiana Kudelková  20.04.2017  51 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto   Štefan  Balog  19.04.2017  52 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto   Jaroslava Klejchová  19.04.2017  53 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Vladimír Synák-Varga  20.04.2017  54 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  MUDr. Vladimír Zvara  21.04.2017  55 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ľuboslav Vician  24.04.2017  56 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Richard Bláha  24.04.2017  57 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Zita Beláková  25.04.2017  58 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Jozef Steinhübel  25.04.2017  59 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  MUDr. Ján Kothaj  27.04.2017  61 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  MUDr. Zora Guldanová  27.04.2017  62 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto   Anastázia Krahulcová  03.05.2017  63 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto   Ing. Peter Lahvička  03.05.2017  64 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto   Mária Pohlová  04.05.2017  65 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto   Drahomíra Tannhauserová  04.05.2017  66 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Magdaléna Škrabalová  04.05.2017  67 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ján Mikuš  15.05.2017  68 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ľubica Laubertová  09.05.2017  69 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Pavol Kontra  10.05.2017  70 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Peter Patráš  10.05.2017  71 2017
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Ivica Vysoká   12.05.2017  72 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Drahoslava Černáková  12.05.2017  73 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Adrian Pobjecký  18.05.2017  74 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Jarmila Ondrejková  23.05.2017  75 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Mária Ševčíková  23.05.2017  76 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Vladimíra Komorová   23.05.2017  77 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Ivan Kantarský  01.06.2017  78 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Ján Petrovič  02.05.2017  79 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Ján Selepčány  05.06.2017  80 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Alena Kindernayová  07.06.2017  81 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Alena Kindernayová  07.06.2017  82 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Zuzana Leitlová  13.06.2017  83 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Marta Belková  14.06.2017  84 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   PaedDr.Mgr. Zuzana Blažeková  14.06.2017  85 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Elena Lichá  15.06.2017  86 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Jaromír Vaňous  15.06.2017  87 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Marcela Ryšavá  21.06.2017  89 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Doc. RNDr. Ivan Ružička  26.06.2017  91 2017
Nájomná zmluva za hrobové miestov   Estera Blašková  30.06.2017  93 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Ján Meľaga  04.07.2017  94 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Radoslav Maslík   06.07.2017  95 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Igor Kmeť  07.07.2017  96 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Milan Supek  07.07.2017  97 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   František Kmeť  10.07.2017  98 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Ing. Michaela Mrázová   10.07.2017  99 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Ing. Marián Pač  10.07.2017  100 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Ivan Francisty   10.07.2017  101 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Dušan Masný  10.07.2017  102 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Jana Němcová  11.07.2017  103 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Jarmila Donovalová  11.07.2017  104 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Renáta Čiefová  11.07.2017  105 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Renáta Čiefová  11.07.2017  106 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Martin Podhora  12.07.2017  107 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Soňa Mesiariková  13.09.2017  108 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto JUDr. Zuzana Bejdová  13.07.2017  109 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Ing. Natália  Lukyová  13.07.2017  110 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Zuzana Windtová  11.08.2017  111 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Zuzana Holubcová   13.08.2017  112 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Eva Koštialová  27.07.2017  113 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Ružena Lošonciová  13.07.2017  114 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Miroslav Chreno  31.07.2017  115 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Koloman Otruba  31.07.2017  116 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Eva Zvarová  13.07.2017  117 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Ingrid Schindlerová  13.07.2017  118 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Alena Němcová  13.07.2017  119 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Peter Petráš  13.09.2017  120 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Eugen Lalík  13.07.2017  121 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Anna Vydúreková  14.07.2017  122 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Ing. Ladislav Valach  18.07.2017  124 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Iveta Hollá  24.07.2017  125 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Eva Weindlingová  27.07.2017  126 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Monika Gergeľová  28.07.2017  127 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Ľubica Hricová  31.07.2017  128 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ladislav Hliva  31.07.2017  129 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Darina Janšová  01.08.2017  130 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ján Takáč  02.08.2017  131 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ľubica Todeková  07.08.2017  132 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Ján Rýs  07.08.2017  133 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Nikola pisarčíková  08.08.2017  134 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Ing.arch.Jaroslav Janek  08.08.2017  135 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Anna Chladná  10.08.2017  136 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Anna Chladná  10.08.2017  137 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Marta Kaliská  09.08.2017  138 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   PaedDr.Lýdia Čellárová  11.08.2017  139 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto    Mgr. Dagmar Lizoňová  11.08.2017  140 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Anna Salatnajová  09.08.2017  141 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Zdenka Melicherčíková  18.08.2017  142 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Magdaléna  Bučková  18.08.2017  143 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto    MUDr. Jozef Chamko  25.08.2017  144 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto    Igor Bulla  04.09.2017  145 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto    Ing. Dušan Vojta  05.09.2017  146 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Pavol Maliniak  01.09.2017  147 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto    Mgr. Alena  Rajcsányiová  31.08.2017  148 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto    Ing. Zbyňek Plško  08.09.2017  149 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Ingrid Jazbecová  11.09.2017  150 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Gabriela Vaňousová  31.08.2017  151 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Margita Dekrétová  12.09.2017  152 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Monika Pletrichová  12.09.2017  153 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Ján Ivanič  12.09.2017  154 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Pavol Bielik  12.09.2017  155 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Jaroslava Matečeková  12.09.2017  156 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Ing. Štefan Tvrdoň  12.09.2017  157 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Juraj Folk  12.09.2017  158 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Ing. Ľubica Šramčíková  12.09.2017  159 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Marián Očenáš  12.09.2017  160 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Simona Šimková  31.08.2017  161 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Igor Danislav  13.09.2017  162 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Mária Čermáková   18.09.2017  163 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Tomáš Koniar  18.09.2017  164 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Dušan Lukas  19.09.2017  165 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ingrid Vesecká  29.09.2017  166 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Ing. Marcela Lovrantová   29.09.2017  167 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Marta Chladná   21.09.2017  168 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Ján Kostráb  21.09.2017  169 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Ladislav  Kurjan  01.10.2017  170 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   JUDr. Katarína Holečková  01.10.2017  171 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Eva Kamzíková  29.09.2017  172 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   PhDr. Jozef Ivan,CSc.  29.09.2017  173 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Natália Pecníková  29.09.2017  174 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Ľubica Švajková  15.10.2017  176 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   RNDr. Mária Mudráková  04.10.2017  177 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Jana Rakytová  06.10.2017  178 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Jana Chladná  06.10.2017  179 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Beáta Turchányiová  18.09.2017  180 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Ing. Alica Brečková  06.10.2017  181 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Ing. Dušan Sedlák  11.10.2017  182 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Edita Šiašovská  11.10.2017  183 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Ľubomír Rybár  11.10.2017  184 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Silvia Mistríková  12.10.2017  185 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Leona Minaříková  13.10.2017  186 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Ivan Miko  16.10.2017  187 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Karol Koubek  17.10.2017  188 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Ľudmila Sedliaková  18.10.2017  190 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Viera Horváthová  23.10.2017  191 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Viera Horváthová  23.10.2017  192 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Viera Horváthová  23.10.2017  193 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Miroslava Longauerová  24.10.2017  194 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Anna Martinková  25.10.2017  195 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Ing. Branislav Kubiš  25.10.2017  196 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   František Javúrek  27.10.2017  198 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Ing. Lucia Eliasová  30.10.2017  199 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Ing. Lucia Eliasová  30.10.2017  200 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Lucia Eliasová  30.10.2017  201 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Lucia Eliasová  30.10.2017  202 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Eva Zárecká  30.10.2017  203 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ivan Štubňa  30.10.2017  204 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Ján Lenci  30.10.2017  205 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Anna Štifnerová  30.10.2017  206 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Helena Gindlová  30.10.2017  207 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Marian Zimmermann  30.10.2017  208 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Ľubica Benická  31.10.2017  209 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Mgr. Mária Cesnaková  31.10.2017  210 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Eva Zárecká  01.11.2017  211 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Ing. Eva Eliášová  01.11.2017  212 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Helena Homzová  01.11.2017  213 2017
Nájomná zmluva za hrobové miestov  Helena Homzová  01.11.2017  214 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  MUDr. Vlasta Mitterová  02.11.2017  215 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Miloš Netopil  02.11.2017  216 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Anna Kluzová  02.11.2017  217 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Mgr. Zuzana Hrdinová  09.11.2017  218 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Janka Grúberová  03.11.2017  219 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Silvia Nererová  06.11.2017  220 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Ing. Vojtech Benko  07.11.2017  221 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Matej Droppa  07.11.2017  222 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Kornélia Dianišková  07.11.2017  223 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Pavol Sedílek  07.11.2017  224 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Martina Bacharová  08.11.2017  225 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Klarisa Králová  09.11.2017  226 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Tomáš Janhula  09.11.2017  227 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Oldřich Krédl  09.11.2017  228 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Oldřich Krédl  09.11.2017  229 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Silvia Murgašová  10.11.2017  230 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Anna Mihaliková  10.11.2017  231 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  RNDr. Daniel Očenáš  10.11.2017  232 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Šárka Ferencová  10.11.2017  233 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Roman  Murgaš  10.11.2017  234 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Elena Matulová  13.11.2017  235 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Marcela Halamová  14.11.2017  236 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Ján Briš  15.11.2017  237 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Elenóra Rontšinská  16.11.2017  238 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Mgr. Gabriela Matušková  21.11.2017  239 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Marian Fillo  27.11.2017  240 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Vladimír Otiepka   20.11.2017  241 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Ľubica Murgašová  27.11.2017  242 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Ing. Dušan Kolesár  27.11.2017  243 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Ing. Dušan Kolesár  27.11.2017  244 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Alfonz Bardiovský  28.11.2017  245 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Ľubica  Rafajová  04.12.2017  245a 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Marian Švehla  28.11.2017  246 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Michal Bilčák  28.11.2017  247 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Juraj Schmidt  29.11.2017  248 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Ing.Juraj Kútik  29.11.2017  249 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Marián Bais  29.11.2017  250 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Milan Chladný  30.11.2017  251 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Ing. Pavol Drábik  29.11.2017  252 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto    Radoslav Tvrdoň  30.11.2017  253 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Radoslav Tvrdoň  30.11.2017  254 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Jaroslava Harrisová  30.11.2017  255 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Anna Benčatová  01.12.2017  256 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Jana Rabiňáková  01.12.2017  257 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Igor Studený  01.12.2017  258 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Mgr. Martina Mundierová  04.12.2017  259 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Dagmar Brčková  29.12.2017  260 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Michal Petrík  05.12.2017  261 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Peter Kukula  11.12.2017  262 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Viera Rybárová  11.12.2017  263 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto   Katarína Rusnáková  12.12.2017  264 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Klára Golecká  12.12.2017  265 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Mgr. Viera Slivková  18.12.2017  266 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Mgr. Viera Slivková  18.12.2017  267 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Mgr. Mária Zacharová  13.12.2017  268 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Dagmar Sanitrárová  13.12.2017  269 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Stanislava Snopková  18.12.2017  271 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Róbert Klobušický  18.12.2017  272 2017
Nájomná zmluva za urnové miesto  Marcela Kupcová  28.12.2017  273 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Peter Gregor  28.12.2017  274 2017
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Róbert Striež  28.12.2017  275 2017
       
           RKC Rok 2018    
       
Nájomná zmluva za urnové miesto   Elod Mayer  13.01.2018  1 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Gabriela Rusková  04.01.2018   2 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Gabriela Rusková  04.01.2018   3 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Ing. Dalibor Vašica   09.01.2018  4 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Darina Žigová  09.01.2018  5 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   MUDr. Margaréta Velická  09.01.2018  6 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto    MUDr. Margaréta Velická  09.01.2018  7 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Marek Šimo  12.01.2018  8 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Zita Vašková  15.01.2018  9 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Ing. Karol Zmoray  18.01.2018  10 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ján Švagerko  17.01.2018  11 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto   Magdaléna Ružinová  23.01.2018  12 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Ing. František Dvořák  22.01.2018  13 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Ján Čunderlík  23.01.2018  14 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto   Aleš Rogožan  24.01.2018  15 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Herta Daridová  24.01.2018  16 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   MUDr. Ján Schindler   26.01.2018  17 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Filip Roháček  29.01.2018  20 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Karol Demuth  29.01.2018  21 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Roman Okánik  05.02.2018  23 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Soňa Kršková  05.02.2018  24 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Soňa Kršková  05.02.2018  25 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Mária Bobáková  12.03.2018  18 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Mária Bobáková  12.03.2018  19 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto  Ing. Ivan Lacek  19.02.2018  26 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Adam Horanský  12.02.2018  27 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto PaedDr. Marcela Horanská  12.02.2018  28 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Želmíra Kuchťáková  12.02.2018  29 2018
Nájomná zmluvaza urnové miesto   Róbert Bešták   14.02.2018  30 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Ing. Alexander Hano  14.02.2018  31 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Vladimír Bauko  20.02.2018  33 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Iveta Gubrianska  21.02.2018  35 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Nicole Oravkinová  21.02.2018  36 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Lenka Hlaváčiková  22.02.2018  37 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto    Veronika Hrašnová  27.02.2018  39 2018
Nájomná zmluva za urnové  miesto    Roman Gubka  28.02.2018  40 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Elena Klátiková   05.03.2018  42 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Eleonóra Kulková  07.03.2018  43 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Dušan Veselovský  06.03.2018  44 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto    MVDr. Vladislava Sojáková  07.03.2018  45 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing.Peter Miklas   13.03.2018  47 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto   Mgr. Denisa Schlencová  13.03.2018  48 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Helena Holková  14.03.2018  49 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto   Alena Šimková  20.03.2018  50 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Lucia  Vladovičová  21.03.2018  51 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto   Igor Číž  23.03.2018  52 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto   MUDr. Mária Adámková  26.03.2018  53 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Miriam Otrubová   03.04.2018  55 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ľubica  Sásiková  05.04.2018  54 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Juliana Kmeťová  05.04.2018  57 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto Mgr. Danica  Dúbravcová  05.04.2018  58 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Jakub Antuš  06.04.2018  59 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto   Jaroslav Kluvanec  09.04.2018  61 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   MVDr. Michal Beňuška  09.04.2018  62 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Mariana Ondrejková   10.04.2018  63 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto   Soňa Kuzmová   10.04.2018  64 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Gabriela Guštafíková  12.04.2018  65 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Lýdia Ternuščáková  12.04.2018  67 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Mária Mokrošová   10.04.2018  68 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Mária Mokrošová  10.04.2018  69 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Mgr. Alexandra  Slováková   13.04.2018  70 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Mgr. Eva Žigová   17.04.2018  71 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Veronika Demelová   18.04.2018  72 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Eva Slabejová  24.04.2018  66 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Gregor Bohumil   19.04.2018  74 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Ing. Eva Vincúrová  20.04.2018  75 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Jaroslav Karpiš   24.04.2018  77 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Iveta Spodniaková   26.04.2018  78 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Michal Vereš  27.04.2018  79 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto  RNDr. Jozef Dupej,CSc.  27.04.2018  80 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Doc. Ing.Helena Čierna, PhD   09.05.2018  82 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Valéria Mesíková  07.05.2018  81 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Lucia Lipnická   07.05.2018  104 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto    Ivan Kyzúr  10.05.2018  83 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto   Juraj Leško  10.05.2018  84 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Pavel Švec   10.05.2018  86 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Mikuláš Mokryš   10.05.2018  87 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto   Rastislav Kučera   10.05.2018  88 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto   Zuzana Vargová  10.05.2018  89 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Mgr. Ivan Saktor  14.05.2018  90 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   PhDr. Bc. Jaromír Jakuš  14.05.2018  94 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto   Monika Boľošová  15.05.2018  96 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Ing. ľubomír Dovičín  15.05.2018  98 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto   Viliam Fraňo  15.05.2018  76 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Martin Andel  17.05.2018  95 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Martin Andel   17.05.2018  97 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Oto Slavoš  15.05.2018  100 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Danka Vaníková  15.05.2018  101 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Dušan Matuška   18.05.2018  102 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Oľga Rudnická  18.05.2018  85 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Ing. vladimír Vránsky  18.05.2018  92 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Ivan Brablec  18.05.2018  94 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   MUDr. Tomáš Chal  21.05.2018  103 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   JUDr. Tomáš Boľoš  22.05.2018  131 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Branislav Lencsés  23.05.2018  105 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Alexandra Kmeťová  23.05.2018  106 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto    PaedDr. Miloslava Sudolská,PhD.  23.05.2018  107 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto   Mgr. Andrea Neuzerová  24.05.2018  108 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto  Mária Holecová  25.05.2018  109 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Oľga Šimonová  28.05.2018  110 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto  Monika  Franeková   29.05.2018  119 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto  Martina Očenášová   29.05.2018  111 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto  RNDr. Karol Lalik  29.05.2018  112 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto   Stanislava Fanfulíková  29.05.2018  113 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto   Janka Solavová  29.05.2018  116 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto    Alena Kolesárová  29.05.2018  34 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto    Ing. Jana Tvrdoňová  29.05.2018  73 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto    Mgr. Oľga Škripková  01.06.2018  115 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto   Tomáš  Senček  29.05.2018  118 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Marian Šandory  29.05.2018  120 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Mária Kubínyová  30.05.2018   121 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   MUDr. Milan Bojo   31.05.2018  123 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto   Adriana Selecká   01.06.2018  124 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Ing. Peter Kontra   04.06.2018  127 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Alena Mikušová   04.06.2018  128 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Ing. Miriam Lechová   05.06.2018  129 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Július Cigler  05.06.2018  130 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto    MUDr. Beata Saleh Omerová  07.06.2018  122 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Lýdia  Vajsová  12.06.2018  132 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Ľubomíra Uhrínová    12.06.2018   133 2018 
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Tatiana Pastorová   12.06.2018  134 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Mgr. Eugen Bertha  12.06.2018  135 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto krypta PhDr,PhD.Anna Butorová 12.06.2018 142 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Katarína Bényiová  18.06.2018  136 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Zuzana Tarabová  20.06.2018  138 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Monika Kapustíková   20.06.2018  139 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Mária Kováčová  20.06.2018  140 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ján Roháč  22.06.2018  143 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Ján Roháč   22.06.2018  144 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Sofia Podracká  25.06.2018  145 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   JUDr. Renáta Vargová  26.06.2018  146 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto    Ľudmila Poláková  28.06.2018  117 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Stanislav Donoval  28.06.2018  126 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Ivan Kollár  28.06.2018  147 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto   Janka Šnírerová  28.06.2018  148 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto   Magdaléna Gregušová   28.06.2018  151 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto  Eva Vránska   28.06.2018  152 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   MUDr. Dagmar Španielková   28.06.2018  154 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto Mára Albertová 28.06.2018 155 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto RNDr.Milota Fatkulinová 28.06.2018 156 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Mgr. Renáta Baťková  28.06.2018  157 2018 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Anna Babeľová 28.06.2018 158 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto   Václav Špatka   29.06.2018  160 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto  Viera Mydlová  29.06.2018 153 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto    Jana Mottlová  02.07.2018  141 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto    Jaroslav  Ramža  04.07.2018  163 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto   Eva Longauerová  04.07.2018  164 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto Richard Klimo 04.07.2018 165 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto    Elena Difková  04.07.2018  166 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto    Elena Lašová   04.07.2018  167 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto   Jozef Komžík   04.07.2018  168 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto Martina Vrťová 04.07.2018 169 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto    Magdaléna Ivanová   11.07.2018  170 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto    Milota Chlumecká  11.07.2018  171 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Ján Stančík   17.07.2018  174 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Karol Zaremba  17.07.2018  175 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ružena Stachová 17.07.2018 176 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto    Robert Valla  16.07.2018  178 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto Robert Bešťák 16.07.2018 179 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto    Mgr. Estera Zmoková  17.07.2018  180 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto    RNDr. Jozef Dupej CSc.  24.07.2018  172 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Jarmila Mikulová  24.07.2018  181 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Ing. Karol Živčák  25.07.2018 182 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Anna Šályová  26.07.2018 183 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto   Soňa Selecká  27.07.2018 184 2018
Nájomná zmluva za hrbové miesto - krypta  Ing. Imrich Boľoš  27.07.2018 185 2018
ájomná zmluva za urnové miesto   Jana Hricová  01.08.2018  186 2018
Nájomná zmluva urnové miesto Mgr. Izolda Kerner 01.08.2018 187 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto Richard Klimo 04.08.2018 165 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto Mgr. Alena Csicsayová 06.08.2018 188 2018
Nájomná zmluva za detské hrob. miesto Mária Karáseková 07.08.2018 189 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto Michal Iskra 08.08.2018 91 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto Nataša Haláššiová 09.08.2018 190 2018
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Július Gašpar 09.08.2018 191 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto Erika Brezánska  14.08.2018  192 2018 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Bohuslav Žemba 14.08.2018  193 2018 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Jana Veselová  14.08.2018 194 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Karol Živčák  15.08.2018  195 2018 
Nájomná zmluva za urnové miesto Phdr.Miroslav Paučo  16.08.2018  177 2018 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Peter Bulla  16.08.2018 196 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto František Vláčil 17.08.2018 197 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ján Mistrík  17.08.2018  198 2018 
Nájomná zmluva za hrobové miesto František Murín 20.08.2018 199 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto František Murín  20.08.2018 200 2018 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Iveta Šuľajová 22.08.2018 201 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ľubomíra Malagová  23.08.2018  202 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto Martin Giertl 27.08.2018  203 2018 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Michaela Šáriková  28.08.2018 204 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto Jozef Mackovič 30.08.2018 206 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto Iveta Macáková 30.08.2018 207 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ján Lipták  31.08.2018  205 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto - detský Michal Bais 03.09.2018 208 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Marta Malatincová 04.09.2018  209 2018 
Nájomná zmluva za urnové miesto Anton Vrubel  04.09.2018  210 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Mária Majnholdová  04.09.2018 211 2018 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Rozália Domoráková  04.09..2018  212 2018 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Miroslav Repaský  10.09.2018  213 2018 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Emília Plšková  11.09.2018  214 2018 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Anna Šajbanová  12.09.2018  216 2018 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Dana Cibuľková  13.09.2018  217 2018 
Nájomná zmluva za hrobové miesto PaedDr. Andrej Výboh PhD. 13.09.2018 218 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Milan Beňo  14.09.2018  219 2018 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Marian Dvorský  14.09.2018  220 2018 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Katarína Ruttkayová 17.09.2018 221 2018
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Hilda Dropčová   25.09.2018  222 2018
 Nájomná zmluva za urnové miesto Vladimír Paulenka    25.09.2018  223 2018
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Milan Miklóši  26.09.2018  224 2018
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  PaedDr. Viera Styková  27.09.2018  225 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto  František Podkonický  01.10.2018  226 2018 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Janka Čolaková  01.10.2018  227 2018 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Mária Rejdovianová  01.10.2018  228 2018
 Nájomná zmluva za urnové miesto Nataša Némethová  03.10.2018  229 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Pavel Vajda 04.10.2018 230 2018 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Vladimír Piterka 05.10.2018 237 2018 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Mária Králiková 09.10.2018 231 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Mária Králiková  09.10.2018  232 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Mária Králiková   09.10.2018  233 2018 
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Mária Králiková   09.10.2018  234 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Mária Králiková   09.10.2018 235 2018 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Mária Králiková  09.10.2018 236 2018 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Veronika Lehocká 09.10.2018  238 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto Vladimír Babjak  09.10.2018  239 2018 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Eva Mydlová  10.10.2018 240 2018 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Mária Hugenová 12.10.2018 241 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto  Ing. Vladimír Magiera  12.10.2018  242 2018 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ján Vrlo 16.10.2018 244 2018 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ing. Roman Sýkora 16.10.2018 245 2018 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Zuzana Važanová 17.10.2018 246 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ing. Jozef Elias 17.10.2018 247 2018 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Miriam Ďurfinová  18.10.2018  248 2018 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ľubica Janíková 18.10.2018 249 2018 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Ing. Vladimír Ďurečka  23.10.2018  137 2018 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Anna Valentová 23.10.2018 250 2018 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Vladimír Ďurečka  25.10.2018 251 2018 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Milan Ujhely 25.10.2018 252 2018 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Ingeborg Kováčová 26.10.2018 253 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto  MUDr. Imrich Beer 26.10.2018 254 2018 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Mgr. Jana Sándorová 29.10.2018  173 2018 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Darina Vrbovská  29.10.2018  255 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto - detský  Janka Lichá 29.10.2018 256 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Eva Reguliová  29.10.2018  257 2018 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Jana Búšová 29.10.2018 258 2018 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Jana Vigašová 30.10.2018 259 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ing. Miroslav Slaný 30.10.2018 260 2018 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Mgr. Jarmila Šírová 01.11.2018  261 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Miroslav Luby 02.11.2018 262 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Vladimír Kanda  06.11.2018  263 2018 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ing. Marek Lupták 07.11.2018 264 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto - krypta Tomáš Kubeša  07.11.2018  265 2018 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Ing.Katarína Němcová  09.11.2018  266 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto  PaedDr. Radoslav Klinec 12.11.2018  267 2018 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Mária Dvořáková  12.11.2018 268 2018 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ivana Hačková 13.11.2018 269 2018 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  PhDr.Anita Huťková PhD 15.11.2018  270 2018 
Nájomná zmluva za hrobovémiesto  Erika Kubeková  15.11.2018 271 2018 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Emília Filipková 15.11.2018 272 2018 
Nájomná zmluva za urnové miesto   Ing. Ivan Laššák 20.11.2018  273 2018 
Nájomná zmluva za hrobové miesto RNDr.,PhD. Renáta Kissová 22.11.2018 274 2018
Nájomná zmluva za urnové miesto Bc. Henrieta Oršulová 27.11.2018 275 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto Bc. Henrieta Oršulová 27.11.2018 276 2018 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Mgr. Lucia Švehlová  27.11.2018  277 2018 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Nora Kaduková  05.12.2018 278 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto Andrea Adamcová 06.12.2018 279 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto Naďa Murínová 06.12.2018 280 2018 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Zora Škulcová 12.12.2018 281 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto Zora Škulcová 12.12.2018 282 2018 
Nájomná zmluva za hrobové miesto - krypta  Ing. Dušan Sova 13.12.2018  283 2018 
Nájomná zmluva za urnové miesto Soňa Barányiová 13.12.2018 284 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto Vladimír Samson  18.12.2018 285 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto Eva Žďárová 18.12.2018 286 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto Eva Žďárová 18.12.2018 287 2018 
Nájomná zmluva za urnové miesto Ing. Janka Slaná 21.12.2018 288 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto - krypta Katarína Burkovská  27.12.2018  243 2018
Nájomná zmluva za hrobové miesto Gabriela Kubusová 27.12.2018 289 2018
       
  RKC Rok 2019    
       
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Viera Peniašková  03.01.2019 1 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Lenka Šrotová  04.01.2019  2 2019
Nájomná zmluva za hrobové miesto  JUDr. Katarína Suchoňová 14.01.2019  3 2019 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Ing. Viktor Ištok 15.01.2019 4 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Július Beer 16.01.2019 5 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto MUDr.Iveta Mlkvá 23.01.2019 6 2019
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Peter Výboch  24.01.2019  7 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Benjamín Lenci 24.01.2019 8 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Anna Selecká 28.01.2019 9 2019
Nájomná zmluva za hrobové miesto  MUDr. Marián Trnovec 28.01.2019  10 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Kazimír Dérer 30.01.2019 11 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Mária Bilčáková  04.02.2019  12 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Danka Zámečníková  11.02.2019 13 2019
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Juraj Kalina  14.02.2019 14 2019 
Nájomná zmluva za urnové miesto Katarína Fojtíková 15.02.2019 15 2019 
Nájomná zmluva za urnové miesto Radoslav Višňa 27.02.2019 16 2019
Nájomná zmluva za urnové miesto  PaedDr. Peter Zbiňovský PhD.  28.02.2019  17 2019
Nájomná zmluva za hrobové miesto - detský Jana Víroková  06.03.2019  18 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Mgr.Zdenka Kvaltínyová 06.03.2019 19 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Katarína Rišová  08.03.2019  20 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Igor Svoreň  11.03.2019  21 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto - detský Peter Filipčík 11.03.2019 22 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Júlia Buková  12.03.2019  23 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto - krypta  Alžbeta Juhásová  12.03.2019  24 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  MUDr.Kristína Urminská 13.03.2019 25 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Tibor Gavalda  13.03.2019  26 2019 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Ing. Roman Okánik  13.03.2019  27 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Rastislav Šrobár  13.03.2019 28 2019
Nájomná zmluva za hrobové miesto Jozef Hrčka 13.03.2019 29 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Milena Bartošová  14.03.2019  30 2019
Nájomná zmluva za hrobové miesto Pavel Kupček 14.03.2019 31 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Stela Macejíková 18.03.2019 32 2019
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Peter Fazekaš 19.03.2019 33 2019
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ing. Anna Mramuchová 19.03.2019 34 2019
Nájomná zmluva za hrobové miesto MUDr. Jaroslav Koláčný 19.03.2019  35 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Jaroslav Malý 19.03.2019  36 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Bc.František Veselý 20.03.2019  37 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Bc.František Veselý 20.03.2019 38 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Mária Strelingerová 20.03.2019 39 2019
Nájomná zmluva za hrobové miesto Lenka Šimíčková 20.03.2019 40 2019 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Anna Janikovičová  20.03.2019  41 2019
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ing.Juraj Lackovič 21.03.2019 42 2019
Nájomná zmluva za hrobové miesto Mgr.Peter Kubaško 21.03.2019 43 2019 
Nájomná zmluva za urnové miesto Ing. Eva Mihalíková 21.03.2019 44 2019
Nájomná zmluva za hrobové miesto Peter Soják  22.03.2019  45 2019
Nájomná zmluva za urnové miest Ing.Martin Ďurečka 22.03.2019 46 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Mária Bauková 22.03.2019 47 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  JUDr.Ama Odalošová  27.03.2019 48 2019
Nájomné miesto za hrobové miesto - detský Lenka Mikušová 27.03.2019 49 2019
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Jozef Elias  28.03.2019 50 2019 
Nájomná zmluva za urnové miesto Marian Števlík 28.03.2019 51 2019
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ladislav Bobrík 29.03.2019 53 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Mgr. Klára Kamasová 01.04.2019 54 2019
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ing. Jozef Elias 02.04.2019 55 2019
Nájomná zmluva za hrobové miesto Martin Sloboda 02.04.2019 56 2019
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ing. Ľubomír Mistrík 02.04.2019 57 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ing. Lucia Ondrisková 03.04.2019 52 2019 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Ing. Zlatica Ondrušková 05.04.2019 58 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Petra Mihalíčeková 05.04.2019 59 2019
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Petra Mihalíčeková  05.04.2019 60 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Aleš Mucha 09.04.2019 62 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Aleš Mucha 09.04.2019 63 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto + krypta Ing.arch.Peter Biensky 11.04.2019 64 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto - krypta Ing. arch. Peter Biensky 11.04.2019 65 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Vladimíra Sekáčová 11.04.2019 66 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ivan Kolenička 12.04.2019 67 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Soňa Dobríková 12.04.2019 68 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Alica Rakonczayová 12.04.2019 69 2019 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Lívia Kozinová  15.04.2019  70 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Katarína Izáková 15.04.2019 71 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto - krypta  Agnesa Barancová  16.04.2019 72 2019
Nájomná zmluva za hrobové miesto - krypta Oľga Ujhelyiová 16.04.2019 73 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Mária Prašovská  17.04.2019 74 2019 
Nájomná zmluva za urnové miesto  MUDr. Ján Tomka CSc.  17.04.2019  75 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Michal Longauer  18.04.2019  76 2019 
Nájomná zmluva za urnové miesto   Ing. Ľubomír Longauer  18.04.2019  77 2019
Nájomná zmluva za hrobové miesto Kristína Sýkorová 23.04.2019 78 2019
Nájomná zmluva za hrobové miesto Eva Danišová 23.04.2019 79 2019
Nájomná zmluva za urnové miesto  Martin Bielak 23.04.2019 80 2019
Nájomná zmluva za urnové miesto   Ing. Eva Holecová  23.04.2019  81 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Eva Patrášová Snopková 24.04.2019 82 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Eva Patrášová Snopková 24.04.2019 83 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Eva Patrášová Snopková 24.04.2019 84 2019
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ján Dianiška 25.04.2019 85 2019
Nájomná zmluva za hrobové miesto - detský Jarmila Chrienová 26.04.2019 86 2019
Nájomná zmluva za urnové miesto Jarmila Chrienová 26.04.2019 87 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Veronika Mešková  26.04.2019 88 2019
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ján Jursík 29.04.2019 90 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Stanislav Suchý  30.04.2019  89 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Jozef Sliacky  02.05.2019 91 2019 
Nájomná zmluva za urnové miesto Ján Chromek 03.05.2019 92 2019
Nájomná zmluva za hrobové miesto Gabriel Arnold 06.05.2019  93 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Gabriel Arnold 06.05.2019 94 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ing. Mária Oremová  13.05.2019  95 2019
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ján Rejdovian  14.05.2019  96 2019 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Ivan Bulla  15.05.2019 97 2019
Nájomná zmluva za urnové miesto  Milada Molčanová  16.05.2019  98 2019 
Nájomná zmluva za urnové miesto Beata Sekerešová 16.05.2019 99 2019
Nájomná zmluva za urnové miesto  JUDr. Ján Petreás 16.05.2019  100 2019 
Nájomná zmluva za urnové miesto Ing. Vladimír Vojáček 16.05.2019 101 2019
Nájomná zmluva za urnové miesto Oľga Bučková 16.05.2019 102 2019
Nájomná zmluva za urnové miesto  Mária Magicová 16.05.2019 104 2019 
Nájomná zmluva za urnové miesto Anna Debnárová 16.05.2019 105 2019 
Nájomná zmluva za urnové miesto Blažena Koreňová 16.05.2019 106 2019
Nájomná zmluva za urnové miesto  Ing. Monika Kvasnová 16.05.2019 107 2019 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Vojtech Lukačka 20.05.2019 103 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Anna Sedileková 20.05.2019  108 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Viera Krauzová 20.05.2019 109 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Vladimíra Mitrovičová 21.05.2019 110 2019
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Katarína Hološová  21.05.2019 111 2019
Nájomná zmluva za urnové miesto JUDr. Ivan Kotleba 27.05.2019 112 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Petra Tomanová 29.05.2019 113 2019
Nájomná zmluva za hrobové miesto Anna Luptáková 29.05.2019 114 2019
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ing. Imrich Kažimír 03.06.2019 115 2019
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ivan Hutyra  05.06.2019  116 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Imrich Gunda  05.06.2019 117 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Peter Dragula 10.06.2019 118 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  MUDr. Alžbeta Zadjorová  10.06.2019  119 2019
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ing. Jana Rybárová 11.06.2019 120 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  MUDr. Katarína Kováčová  13.06.2019 121 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  RNDr. Viera Tomová 14.06.2019 122 2019
Nájomná zmluva za hrobové miesto Martina Nosálová 14.06.2019 123 2019
Nájomná zmluva za urnové miesto Jana Čellárová 14.06.2019 126 2019
Nájomná zmluva za urnové miesto Michal Bartek 14.06.2019 125 2019
Nájomná zmluva za hrobové miesto - krypta MUDr. Ján Alexa 14.06.2019 127 2019
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Peter Turošík  17.06.2019 124 2019 
Nájomná zmluva za urnové miesto Jozef Surovčík 17.06.2019 128 2019 
Nájomná zmluva za urnové miesto Mgr. Bronislav Kroulík 17.06.2019 129 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Anna Ridzoňová 20.06.2019  131 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Zuzana Nagyová  25.06.2019 132 2019
Nájomná zmluva za hrobové miesto Július Slobodník 25.06.2019 133 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Marta Tončíková 25.06.2019 134 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Margita Rešutíková  25.06.2019 135 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Eva Machová  26.06.2019 136 2019 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Jana Handlovská 26.06.2019 137 2019
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Dezider Štubňa  27.06.2019  138 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Mgr. Peter Štrbík 01.07.2019  139 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Miroslav Gura 03.07.2019 140 2019
Nájomná zmluva za hrobové miesto - krypta Janka Nemčková 04.07.2019 141 2019
Nájomná zmluva za hrobové miesto - generačný urnvoý doc. Mgr. Mária Strenáčiková CSc.  08.07.2019  142 2019 
Nájomná zmluva za hrbové miesto Ing. Vladimír Rolko 09.07.2019 143 2019
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Danka Gindlová  09.07.2019  144 2019
Nájomná zmluva za hrobové miesto MUDr. Slavomír Kemka  11.07.2019  145 2019 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Mgr. Slávka Foltínová 16.07.2019  146 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Dana Mojžišová 16.07.2019 148 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ing. František Martišovič 18.07.2019 147 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto - krypta  Antonín Pelikán  19.07.2019  149 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Vladimír Rendvei  24.07.2019  150 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Eduard Goga  26.07.2019  151 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto - krypta MUDr. Eva Hrobáriková 02.08.2019 152 2019
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Vladimir Jančiar  02.08.2019 153 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Natača Boďová 05.08.2019  154 2019 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Dagmar Jankevičová  07.08.2019  155 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Karola Herm  08.08.2019  156 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ing. Karola Herm 08.08.2019 157 2019
Nájomná zmluva za hrobové miesto - krypta  Renáta Burianová 15.08.2019  158 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  PhDr.Ján šalát  19.08.2019  159 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Jaroslav Diviš 20.08.2019 160 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Mgr. Danka Zvaríková 20.08.2019 161 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Andrej Donoval  22.08.2019  162 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Eva Halmaiová 22.08.2019 163 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Viktória Kulková 26.08.2019 164 2019
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ing. Zuzana Nemčeková 26.08.2019 165 2019
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Peter Kačmár  26.08.2019  166 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Janka Pompurová  26.08.2019  167 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Roman Kohútik  26.08.2019  168 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Peter Považan  28.08.2019  169 2019
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Jaroslav Straka  30.08.2019  170 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Anna Jankovičová  30.08.2019  171 2019
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ing. Milan Lichý 02.09.2019 172 2019
Nájomná zmluva za hrobové miesto František Leško 02.09.2019 173 2019
Nájomná zmluva za urnové miesto Mgr.Marta Majerová 03.09.2019 174 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ing.Zuzana Rajčanová 04.09.2019 175 2019 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Miroslav Riečan  10.09.2019  176 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto - detský  Vladimír Rendvei  13.09.2019  177 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto - krypta  Mária Gombalová  16.09.2019  178 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Božena Feuerstein 16.09.2019 179 2019 
Nájomná zmluva za urnové miesto Jozef Lovás 17.09.2019 180 2019
Nájomná zmluva za urnové miesto Ivan Lalík 17.09.2019 181 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ing. Jaroslav Weisháb 17.09.2019 182 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Zuzana Púčiková 17.09.2019  183 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Miriam Pecníková  19.09.2019  185 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Mikuláš Imriška  23.09.2019  186 2019
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Gejza Štajer  27.09.2019 187 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Beáta Joachimová  30.09.2019  188 2019 
Nájomná zmluva za urnové moesto Ing. Alica Garajová 01.10.2019 189 2019 
Nájomná zmluva  za hrobové miesto Ing. Alica Klačanová 01.10.2019 190 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Margita Zavadilová  03.10.2019  191 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Margita Zavadilová  04.10.2019  192 2019
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ladislav Zavadil 04.10.2019 193 2019
Nájomná zmluva za hrobové miesto - detský  Zdenko Sekereš  07.10.2019 194 2019
Nájomná zmluva za urnové miesto  Ing. Júlia Marčeková  07.10.2019  195 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Jaroslav Vaško  09.10.2019  196 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Jana Babothy 09.10.2019 197 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Eva Hlivová 10.10.2019 198 2019
Nájomná zmluva za urnové miesto  Yvona Mária Novotná  14.10.2019  199 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto František Orlický 15.10.2019 200 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Anna Čupková 15.10.2019 201 2019 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Eva Dobríková  21.10.2019  202 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto - detský Bc.Mária Ferrah 21.10.2019 203 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto - detský  Ing. Juraj Simonides  22.10.2019 205 2019
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Stanislav Ferianc  23.10.2019  206 2019
Nájomná zmluva za hrobové miesto Jozef Valuška 24.10.2019 207 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ľubomír Trnka 24.10.2019 208 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Katarína Laurová 25.10.2019 209 2019
Nájomná zmluva za urnové miesto Zdenko Novák  25.10.2019 210 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Petra Kocmanová  28.10.2019  211 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Ľudmila Sitárová  28.10.2019  212 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Helena Zacharovská  28.10.2019  213 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Otto Štrofek  28.10.2019  214 2019
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ján Zátroch  28.10.2019  215 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ing. Jana Nováková 29.10.2019 216 2019
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Janka Haringová  29.10.2019  217 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Katarína Brunnerová  31.10.2019  219 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Mgr. Marian Babáč 31.10.2019 220 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ján Bažík 01.11.2019 221 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Róbert Ragan 04.11.2019 222 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Mária Šulejová  04.11.2019  223 2019 
Nájomná zmluva za urnové miesto Róbert Maťovčík 05.11.2019 214 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Alena Šimonová 06.11.2019 225 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Miriam Gruyová  11.11.2019  226 2019 
Nájomná zmluva za urnové miesto Lucia Jamrichová 11.11.2019 227 2019
Nájomná zmluva za hrobové miesto Viera Sedileková 12.11.2019 228 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ing. Peter Barboriak 12.11.2019 229 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Vladimír Očenáš 14.11.2019 230 2019
Nájomná zmluva za hrobové miesto - detský  Jaroslav Eremiáš 14.11.2019  231 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ľubor Mrváň 14.11.2019  232 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto - krypta  MUDr. Ľubomíra Kvietková  14.11.2019 233 2019 
Nájomná zmluva za urnové miesto JUDr.Ing.Jozef Ludrovan 15.11.2019 234 2019
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ing. Anna Mramuchová 15.11.2019 235 2019
Nájomná zmluva za urnové miesto  Ing. Jozef Dóša 18.11.2019  236 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  JUDr. Roman Čižmár  19.11.2019 237 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Elena Berková  19.11.2019  238 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Alexander Toman  19.11.2019  239 2019
Nájomná zmluva za hrobové miesto Mikuláš Sobota  20.11.2019  240 2019 
Nájomná zmluva za urnové miesto Mária Bartošová  20.11.2019 241 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto - detský  Simona Vaisová  22.11.2019 242 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ing. Mária Gatyalová 25.11.2019 243 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Yveta Buceková  29.11.2019  244 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Janka Čongrádyová  04.12.2019 245 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Milan Kovalčík  11.12.2019 246 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Július Suja 11.12.2019 247 2019
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Michal Hrončok  11.12.2019 248 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto-krypta  Viera Vallašeková  16.12.2019 249 2019 
Nájomná zmluva za hrobové mirsto-detský  Ján Hanuška  17.12.2019  250 2019
Nájomná zmluva za hrobové miesto-krypta Ján Hanuška 17.12.2019 251 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ján Spodniak 17.12.2019 252 2019 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Bc.Martina Richterová   18.12.2019 253 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Pavol Kamenský  20.12.2019  254 2019 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Peter Bornemisa  30.12.2019  255 2019 
       
   RKC Rok 2020    
       
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ing. Igor Pantlík 03.01.2020 1 2020
Nájomná zmluva za hrobové miesto - detský  Jozef Kováč 08.01.2020 2 2020 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Júlia Cillingová 08.01.2020 3 2020 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Marian Zmajkovič  09.01.2020  4 2020 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Michal Tkáč  20.01.2020 5 2020 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  MUDr. Milena Vigašová  03.02.2020  6 2020 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ján Kálai  11.02.2020  7 2020
Nájomná zmluva za hrobové miesto Monika Lichá 12.02.2020 8 2020 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Marcel Lopušník 17.02.2020 9 2020
Nájomná zmluva za hrobové miesto Mgr. Zlatica Žigmundová 17.02.2020 10 2020 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Drahomíra Sumráková  18.02.2020  11 2020 
Nájomná zmluva za hrobové miesto MUDr.Tatiana Lukáčová 19.02.2020 12 2020 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ing. Jana Vágnerová 20.02.2020 13 2020 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Jozef Nehéz 25.02.2020 14 2020 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ivona Zimmermannová  28.02.2020  15 2020
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Mgr.Marta Marušková  03.03.2020  16 2020 
Nájomná zmluva za urnové miesto Peter Jordanov 09.03.2020 17 2020 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Larisa Halanová  09.03.2020  18 2020 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Bc. Július Kaločai 24.03.2020  19 2020 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Michal Parobok  30.03.2020  20 2020 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Róbert Hudec 03.04.2020  21 2020 
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Jana Dudášová 06.04.2020   22 2020
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ing. Ján Šulaj 07.04.2020 23 2020
Nájomná zmluva za hrobové miesto Helena Kozovská 15.04.2020 24 2020
Nájomná zmluva za urnové miesto Ing. Mária Štulajterová 16.04.2020 25 2020
Nájomná zmluva za hrobové miesto - krypta Eleonóra Danišová 22.04.2020 26 2020
Nájomná zmluva za urnové miesto Ing. Peter Leška 28.04.2020 27 2020
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Miloš Bojsa  06.05.2020 28 2020
Nájomná zmluva za hrobové miesto MUDr. Ján Bukový 06.05.2020 29 2020
Nájomná zmluva za hrobové miesto - krypta Mgr. Martina Halabuková 11.05.2020 30 2020
Nájomná zmluva za hrobové miesto Daniel Komora 12.05.2020 31 2020
Nájomná zmluva za urnové miesto Mgr. Katarína Medárová 13.05.2020 32 2020
Nájomná zmluva za hrobové miesto Mgr. Štefan Králik 14.05.2020 33 2020
Nájomná zmluva za hrobové miesto Mgr. štefan Králik 14.05.2020 34 2020
Nájomná zmluva za hrobové miesto Daniela Beňušová 18.05.2020 35 2020
Nájomná zmluva za hrobové miesto Mgr. Valéria Klimová 18.05.2020 36 2020
Nájomná zmluva za hrobové miesto Marta Holecová 19.05.2020 37 2020
Nájomná zmluva za hrobové miesto - detský Mária Wágnerová 19.05.2020 38 2020
Nájomná zmluva za urnové miesto Michal Jánošík 20.05.2020 39 2020
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Katarína Macháčková  22.05.2020  40 2020
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ing. František Rigo 22.05.2020 41 2020
Nájomná zmluva za urnové miesto Marek Liška 25.05.2020 42 2020
Nájomná zmluva za hrobové miesto Michal Míka 25.05.2020 43 2020
Nájomná zmluva za urnové miesto Anna Baloghová 26.05.2020 44 2020
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Mgr.Miloš Dobrovodský  27.05.2020 45 2020
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Renáta Zlevská  27.05.2020 46 2020 
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Oliver Beracko 28.05.2020   47 2020
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Rastislav Stračina 29.05.2020  48 2020 
 Nájomná zmluva za hrobové miesto Mgr. Fedor Cimerman  02.06.2020  49 2020 
Nájomná zmluva za hrobové miesto - detský Zuzana Babečková 04.06.2020 50 2020
Nájomná zmluva za hrobové miesto Marta Rajterová 04.06.2020 51 2020
Nájomná zmluva za hrobové miesto Mgr.Soňa Kopčanová 04.06.2020 52 2020
Nájomná zmluva za hrobové miesto Miroslava Bencová 04.06.2020 53 2020
 Nájomná zmluva za hrobové miesto Ing.František Košč  08.06.2020  54 2020 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Róbert Maďarič 08.06.2020 55 2020
Nájomná zmluva za hrobové miesto Róbert Maďarič 08.06.2020 56 2020
Nájomná zmluva za hrobové miesto Zita Švarbová 08.06.2020 57 2020
Nájomná zmluva za hrobové miesto - krypta Jozef Pagan 09.06.2020 58 2020
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ján Holbík 09.06.2020 59 2020
 Nájomná zmluva za urnové miesto Bc.Miroslav Smitka  09.06.2020  60 2020 
Nájomná zmluva za hrobové miesto -detský Eva Birková 10.06.2020 61 2020
 Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ľudmila Pastuchová 12.06.2020  62 2020
 Nájomná zmluva za urnové miesto Jarmila Šnapková  15.06.2020  63 2020
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ivana Bírešová 16.06.2020 64 2020
Nájomná zmluva za hrobové miesto Miroslav Kusala 16.06.2020 65 2020
 Nájomná zmluva za urnové miesto Miroslav Kusala 16.06.2020 66 2020
 Nájomná zmluva za urnové miesto Ing.Igor Kšenzuliak 17.06.2020 67 2020
 Nájomná zmluva za hrobové miesto PaedDr. Bohuš Biel 18.06.2020 68 2020 
Nájomná zmluva za hrobové miesto - krypta PaedDr. Bohuš Biel 18.06.2020 69 2020
Nájomná zmluva za hrobové miesto Silvester Jendrušák 23.06.2020 70 2020
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Miroslav Kusala  24.06.2020  71 2020 
Nájomná zmluva za urnové miesto Ing. Henrieta Vyšná 25.06.2020 72 2020
Nájomná zmluva za urnové miesto Šárka Halušková 25.06.2020 73 2020
Nájomná zmluva za urnové miesto  Mgr. Ingrid Vajsová  25.06.2020  74 2020 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ing. Karol Mrva 26.06.2020 75 2020
Nájomná zmluva za hrobové miesto Mgr. Darina Matisová 26.06.2020  76 2020 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Slavka Topercerová  30.06.2020  77 2020 
Nájomná zmluva za hrobové miesto krypta Stanislav Kružliak 01.07.2020 78 2020
Nájomná zmluva za hrobové miesto RNDr.Peter Sirági 01.07.2020 79 2020
Nájomná zmluva za hrobové miesto Štefan Copko 01.07.2020 80 2020
Nájomná zmluva za hrobové miesto Marian Nepšinský 01.07.2020 81 2020
Nájomná zmluva za urnové miesto Branislav Mydlo 01.07.2020 82 2020
Nájomná zmluva za urnové miesto Ján Hajdúch 01.07.2020 83 2020
Nájomná zmluva za urnové miesto Pavol Hric 01.07.2020 84 2020
Nájomná zmluva za urnové miesto Peter Zdráhal 01.07.2020 85 2020
Nájomná zmluva za hrobové miesto Marian Murgaš 02.07.2020 86 2020
Nájomná zmluva za urnové miesto  PhDr. Branislav Kováčik PhD.  06.07.2020  87 2020 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Mgr. Mariana Mlynarčiková 09.07.2020 88 2020
Nájomná zmluva za urnové miesto Peter Mužla 10.07.2020 89 2020
Nájomná zmluva za urnové miesto Alena Dunajská 14.07.2020 90 2020
Nájomná zmluva za hrobové miesto Jaroslava Trangošová 14.07.2020 91 2020
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ing. Roman Okánik 21.07.2020 92 2020
Nájomná zmluva za hrobové miesto Monika Šindlerová 22.07.2020 93 2020
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ján Rovný  23.07.2020  94 2020 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Miroslav Krnáč 23.07.2020 95 2020
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ján Kaliský 23.07.2020 96 2020
Nájomná zmluva za urnové miesto  Matúš Mistrík  24.07.2020  97 2020 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Marián Habodász  27.07.2020  98 2020 
Nájomná zmluva za urnové miesto Ing. Alena Šoltýsová 27.07.2020 99 2020
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Dagmar Horeličanová  28.07.2020  100 2020 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Dana Cibuľková 29.07.2020 101 2020
Nájomná zmluva za hrobové miesto Štefan Šatara 29.07.2020 102 2020
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ján Pásnik  30.07.2020  103 2020 
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Ing. Marian Ročiak  03.08.2020  104 2020 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ing. Marian Ročiak 03.02.2020 105 2020
Nájomná zmluva za urnové miesto Andrej Molnár 04.08.2020 106 2020
Nájomná zmluva za hrobové miesto Eleonóra Šilíková 04.08.2020 107 2020
Nájomná zmluva za hrobové miesto Viera Dekrétová 04.08.2020 108 2020
Nájomná zmluva za hrobové miesto Eva Marušková 05.08.2020 109 2020
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Mgr. Marián Babiak  07.08.2020  110 2020 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Mgr. Eva Baňovičová  10.08.2020  111 2020 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Mgr. Viktor Velty  17.08.2020  112 2020 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ľubomír Klátik 17.08.2020 113 2020
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ján Mikloško  18.08.2020  114 2020 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Dušan Dubovický 18.08.2020  115 2020 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Jaroslav Majzel  19.08.2020  116 2020 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Peter Fischer  20.08.2020  117 2020 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Peter Fischer 20.08.2020 118 2020
Nájomná zmluva za urnové miesto Jaroslav Tokár 20.08.2020 119 2020
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Mária Synaková  26.08.2020  120 2020 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Milan Supek  28.08.2020  121 2020 
Nájomná zmluva za hrobové miesto-detský Katarína Iskrová 28.082020 122 2020
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Tibor Tisovčík  31.08.2020  123 2020 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Helena Kostrábová  03.09.2020  124 2020 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Anton Hrušecký 03.09.2020 125 2020
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Igor Čajko  04.09.2020  126 2020 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Jana Mrázová 04.09.2020 127 2020
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Jarmila Vrbická  08.09.2020 128 2020 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Branislav Chlebo 09.09.2020 129 2020
Nájomná zmluva za hrobové miesto Lýdia Bergmannová 09.09.2020 130 2020
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Alena Maslenová  09.09.2020  131 2020 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Milan Čupka  10.09.2020  132 2020 
Nájomná zmluva za urnové miesto Ing. Mária Medveďová 10.09.2020 133 2020
Nájomná zmluva za hrobové miesto Jolana Rošková 10.09.2020 134 2020
Nájomná zmluva za hrobové miesto Alena Sušilová 10.09.2020 135 2020
Nájomná zmluva za hrobové miesto akad.mal.Júlia Buková 10.09.2020 136 2020
Nájomná zmluva za hrobové miesto akad.mal.Júlia Buková 10.09.2020 137 2020
Nájomná zmluva za hrobové miesto akad.mal.Júlia Buková 10.09.2020 138 2020
Nájomná zmluva za hrobové miesto akad.mal.Júlia Buková 10.09.2020 139 2020
Nájomná zmluva za hrobové miesto Jozef Jasenksý 10.09.2020 140 2020
Nájomná zmluva za urnové miesto Emília Bruchániková 10.09.2020 141 2020
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Pavol Krajči  14.09.2020  142 2020
Nájomná zmluva za urnové miesto Ľudmila Varechová 14.09.2020 143 2020
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ernest Solivajs 16.09.2020 144 2020
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ing. Alexander Španiel 17.09.2020 145 2020
Nájomná zmluva za hrobové miesto Alica Košičárová 17.09.2020 146 2020
Nájomná zmluva za hrobové miesto Dana Puškášová 18.09.2020 147 2020
Nájomná zmluva za hrobové miesto Igor Kollárik 18.09.2020 148 2020
Nájomná zmluva za hrobové miesto Igor Kollárik 18.09.2020 149 2020
Nájomná zmluva za hrobové miesto Igor Kollárik 18.09.2020 150 2020
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Jana Vařeková  22.09.2020  151 2020 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Janka Slašťanová  22.09.2020  152 2020 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Jana Kováčová 23.09.2020 153 2020
Nájomná zmluva za urnové miesto Katarína Cerinová  24.09.2020  154 2020 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Magdaléna Škropilová 28.09.2020 155 2020
Nájomná zmluva za hrobové miesto Mgr. Miroslav Blaško 28.09.2020 156 2020
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ľubomír Strapec  29.09.2020  157 2020 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ľubomír Strapec 29.09.2020 158 2020
Nájomná zmluva za hrobové miesto  MUDr. Helena Korcsogová  30.09.2020  159 2020 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Róbert Molnár 01.10.2020 160 2020
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Monika Laciková  09.10.2020  162 2020 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Gabriela Ďurkovičová  13.10.2020  163 2020 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  RSDr. Miroslav Zajac  15.10.2020  164 2020 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Tomáš Chorvát  20.10.2020  165 2020 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Beta Čellárová 21.10.2020 166 2020
Nájomná zmluva za urnové miesto Eva Vachová 22.10.2020 167 2020
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ing. Ivana Luhová 22.10.2020 168 2020
Nájomná zmluva za hrobové míesto Dr. Patrizia Maria Mayer 23.10.2020 169 2020
Nájomná zmluva za hrobové miesto Mária Jeremiášová 26.10.2020 170 2020
Nájomná zmluva za hrobové miesto - krypta  Alica Vasiliu 27.10.2020 171 2020
Nájomná zmluva za hrobové miesto Elena Danková 29.10.2020 173 2020
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Martin Miklóši  06.11.2020  174 2020 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Mgr. Miroslava Dermeková  09.11.2020  175 2020 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Mgr. Peter Chorvát  11.11.2020  176 2020 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Branislav Duša 11.11.2020 177 2020
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Eva Blahová  12.11.2020  178 2020 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ing. Ján Kollár 13.11.2020 179 2020
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ing. Ján Kollár 13.11.2020 180 2020
Nájomná zmluva za hrobové miesto  MVDr. Stella Pohleová  13.11.2020  181 2020 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ing. Peter Čadek PhD. 16.11.2020 182 2020
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Martin Peko  19.11.2020  183 2020 
Nájomná zmluva za hrobové miesto - detský  Mgr.Veronika Gruyová  24.11.2020  184 2020 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Mária Vajteršicová 27.11.2020 185 2020
 Nájomná zmluva za hrobové miesto - krypta Bohdan Pánik  01.12.2020  186 2020
Nájomná zmluva za urnové miesto  prof.MUDr.Karol Králinský CSc. 03.12.2020  187 2020 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Anna Trepáčová 04.12.2020 188 2020
Nájomná zmluva za urnové miesto Ing. Eva Menšíková 07.12.2020 189 2020
Nájomná zmluva za hrobové miesto - krypta Václav Drugda 08.12.2020 190 2020
Nájomná zmluva za hrobové miesto Miroslav Anderle 09.12.2020 191 2020 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ing. Peter Šperka 09.12.2020 192 2020 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Allan Hlačina 09.12.2020 193 2020 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Viera Tišliarová  11.12.2020  194 2020 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ivan Peter 17.12.2020 195 2020
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Oskar Citterberg  18.12.2020  196 2020 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ing. Pavol Spišiak 23.12.2020 197 2020
Nájomná zmluva za hrobové miesto Natália Babinská 29.12.2020  198 2020 
       
  RKC Rok 2021    
       
Nájomná zmluva za Hrobové miesto Zita Kolovratová 08.01.2021 1 2021
Nájomná zmluva za urnové miesto  Mgr. Dana Kobelová  18.01.2021  2 2021 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Marek Rimóci  26.01.2021  3 2021 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Mgr. Valéria Klimová  01.02.2021  4 2021 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ľubica Hauserová  02.02.2021  5 2021 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Marcela Zacharová 03.02.2021 6 2021
Nájomná zmluva za urnové miesto Monika Horčinová  11.02.2021  8 2021 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ing. Ladislav Slaný 09.02.2021 7 2021
Nájomná zmluva za hrobové miesto Vladimír Piatrik 15.02.2021 9 2021
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Mária Vozárová  19.02.2021  10 2021
Nájomná zmluva za hrobové miesto Margita Piatriková 22.02.2021 11 2021
Nájomná zmluva za urnové miesto  Daša Fatašová  24.02.2021  12 2021 
Nájomná zmluva za urnové miesto Tomáš Gubka 24.02.2021 13 2021
Nájomná zmluva za hrobové miesto Milan Čunderlík 24.02.2021 14 2021
Nájomná zmluva za hrobové miesto Kristína Gregorčoková 25.02.2021 15 2021
Nájomná zmluva za hrobové miesto Kristína Gregorčoková 25.02.2021 16 2021
Nájomná zmluva za urnové miesto  Janetta Hajnalová  04.03.2021  17 2021
Nájomná zmluva za hrobové miesto Magdaléna Píriová 08.03.2021 18 2021
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ing. Mária Styková 09.03.2021 19 2021
Nájomná zmluva za hrobové miesto Mariana Plavuchová 15.03.2021 20 2021
Nájomná zmluva za hrobové miesto Michal Plintovič 15.03.2021 21 2021
Nájomná zmluva za hrobové miesto Bohdanka Turková 17.03.2021 22 2021
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Mgr. Igor Fudra  23.03.2021  23 2021 
Nájomná zmluva za hrobové miesto - detský  Viera Hatalová  08.04.2021  24 2021 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Mgr. Peter Hornáček 09.04.2021 25 2021
Nájomná zmluva za hrobové miesto Štefan Konopa 13.04.2021 26 2021
Nájomná zmluva za urnové miesto Mgr. Kamila Ulmanová 15.04.2021 27 2021
Nájomná zmluva za urnové miesto Ing. Eva Mališová 16.04.2021 28 2021
Nájomná zmluva za urnové miesto Ing. Eleonóra Lištiaková 16.04.2021 29 2021
Nájomná zmluva za urnové miesto MUDr. Ľubomíra Kvietková 19.04.2021 30 2021
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ľubica Škrinárová  21.04.2021  31 2021 
Nájomná zmluva za hrobové miesto - detský  Ľubica Škrinárová   21.04.2021 32 2021 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ivona Šupínová  23.04.2021  33 2021 
Nájomná zmluva za hrobové miesto MUDr. Katarína Bartková 26.04.2021 34 2021
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ing. Vladimír Ružinský 26.04.2021 35 2021
Nájomná zmluva za urnové miesto Mgr. Ján Vyhnička 27.04.2021 36 2021
Nájomná zmluva za hrobové miesto Emília Plšková 29.04.2021 37 2021
Nájomná zmluva za hrobové miesto Alena Debnárová 29.04.2021 38 2021
Nájomná zmluva za urnové miesto  Ing. Milan Štrbavý 30.04.2021 39 2021
Nájomná zmluva za hrobové miesto PhDr. Marian Baláž 30.04.2021 40 2021
Nájomná zmluva za hrobové miesto Peter Vážan 30.04.2021 41 2021
Nájomná zmluva za hrobové miesto Miloš Turiansky 04.05.2021 42 2021
Nájomná zmluva za urnové miesto Ľuboš Kramer 04.05.2021 43 2021
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ivana Lormuszová  12.05.2021  45 2021 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Mária Kálmánová 13.05.2021 46 2021
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Vlasta Gundová  13.05.2021  47 2021 
Nájomná zmluva za urnové miesto Ing. Dobromila Rolincová 14.05.2021 48 2021
Nájomná zmluva za hrobové miesto - krypta Anton Kempa 14.05.2021 49 2021
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Róbert Halič  17.05.2021  50 2021 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Hana Bučková  20.05.2021  51 2021 
 Nájomná zmluva za hrobové miesto Andrea Mesková  31.05.2021  52 2021 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Andrej Chrenka 31.05.2021 53 2021
Nájomná zmluva za hrobové miesto Šimon Lunter 01.06.2021 54 2021
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ing. Marián Ramaj 03.06.2021 55 2021
Nájomná zmluva za urnové miesto  Renáta Čajková  04.06.2021  56 2021 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Lucia Drozdová  07.06.2021  57 2021 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Janka Vrbjarová 08.06.2021 58 2021
Nájomná zmluva za hrobové miesto MUDr. Andrej Sitár 08.06.2021 59 2021
Nájomná zmluva za hrobové miesto MUDr. Andrej Sitar 08.06.2021 60 2021
Nájomná zmluva za urnové miesto  Ján Jelenský  11.06.2021  61 2021 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Mgr. Daniela Jágerská 15.06.2021 62 2021
Nájomná zmluva za hrobové miesto Marieta Kozlíková 15.06.2021 63 2021
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Július Klimo  15.06.2021  64 2021 
Nájomná zmluva za hrobové miesto- krypta Andrea Figuli 16.06.2021 65 2021
Nájomná zmluva za hrobové miesto Dana Ambrózová 16.06.2021 66 2021
Nájomná zmluva za hrobové miesto Mgr. Mária Záhorcová 16.06.2021 67 2021
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ing. Peter Antal 18.06.2021 68 2021
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ing. Lucia Matušková 18.06.2021 69 2021 
Nájomná zmluva za urnové miesto Milota Róthová 21.06.2021 70 2021
Nájomná zmjluva za urnové miesto  RNDr. Miroslav Vrubel  23.06.2021  71 2021 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Soňa Eliášová 23.06.2021 72 2021
Nájomná zmluva za hrobové miesto Norbert Morva 23.06.2021 73 2021
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Mgr. Jana Jalovičiarová  01.07.2021  74 2021 
Nájomná zmluva za urnové miesto Miloš Lipták 06.07.2021 75 2021
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Lada Kramárová  09.07.2021  76 2021 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Mgr. Mária Mojžišová 13.07.2021 77 2021
Nájomná zmluva za urnové miesto  Peter Folk 13.07.2021 78 2021
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Bohuš Fichna  20.07.2021  79 2021 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Marek Lupták  22.07.2021  80 2021 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ing. Dienová Jana 22.07.2021 81 2021
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ing. Jana Dienová 22.07.2021 82 2021
Nájomná zmluva za hrobové miesto MUDr. Hana Sýkorová 23.07.2021 83 2021
Nájomná zmluva za hrobové miesto - krypta MUdr. Hana Sýkorová 23.07.2021 84 2021
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Jana Kamenská  23.07.2021  85 2021 
Nájomná zmluva za urnové miesto Mgr.art. Linda Luptáková 28.07.2021 86 2021
 Nájomná zmluva za urnové miesto Katarína Kotoríková  29.07.2021  87 2021 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Andrea Pohančáníková 29.07.2021 88 2021
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ing. Juraj Surovič 29.07.2021 89 2021
Nájomná zmluva za hrobové miesto - krypta  Tatiana Laššáková  05.08.2021  90 2021 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ján Lučan 06.08.2021 91 2021
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ján Lučan 06.08.2021 92 2021
Nájomná zmluva za urnové miesto Bc.Ing. Zuzana Bhutaniová 09.08.2021 93 2021
Nájomná zmluva za hrobové miesto Emília Szemrádová 09.08.2021 94 2021
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Mgr. Peter Gábor  10.08.2021  95 2021 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  RNDr. Elena Ollerová  16.08.2021  96 2021 
Nájomná zmluva za urnové miesto Vladimír Balkovič 19.08.2021 97 2021
Nájomná zmluva za urnové miesto Mgr. Marta Iskrová 25.08.2021 98 2021
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ing. Alexander Kamesch 27.08.2021 99 2021
Nájomná zmluva za urnové miesto Iveta Ebeid Soliman Said 31.08.2021 100 2021
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ľudovít Záhor 31.08.2021 101 2021
Nájomná zmluva za urnové miesto Ján Mikuláš 03.09.2021 102 2021
Nájomná zmluva za urnové miesto Beáta Figová 06.09.2021 103 2021
Nájomná zmluva za urnové miesto Peter Turošík 06.09.2021 104 2021
Nájomná zmluva za urnové miesto  Anna Štulajterová  06.09.2021  105 2021 
Nájomná zmluva za urnové miesto Emília Karásková 06.09.2021 106 2021
Nájomná zmluva za urnové miesto Kamil Nosian 06.09.2021 107 2021
Nájomná zmluva za urnové miesto Marta Jablončíková 06.09.2021 108 2021
Nájomná zmluva za hrobové miesto Jana Gondová 07.09.2021 109 2021
Nájomná zmluva za urnové miesto Igor Uhrík 09.09.2021 110 2021
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Mgr. Božena Jačišinová  10.09.2021  111 2021 
Nájomná zmluva za urnové miesto Margaréta Chudá 16.09.2021 112 2021
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Zdenka Sartorisová  22.09.2021  113 2021 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ján Voskár  22.09.2021  114 2021 
Nájomná zmluva za urnové miesto Miroslav Laššák 23.09.2021 115 2021
Nájomná zmluva za hrobové miesto RNDr. Ľubica Urminská 23.09.2021 116 2021
Nájomná zmluva za hrobové miesto Katarína Knietľová 23.09.2021 117 2021
Nájomná zmluva za hrobové miesto Adam Hazucha 27.09.2021 118 2021
Nájomná zmluva za hrobové miesto - detský  Ing. Martin Hulina  29.09.2021  119 2021 
Nájomná zmluva za urnové miesto Mgr. Soňa Šváčová PhD. 29.09.2021 120 2021
Nájomná zmluva za hrobové miesto RNDr. Martin Kassa 30.09.2021 121 2021
Nájomná zmluva za hrobové miesto Marta Senková 30.09.2021 122 2021
Nájomná zmluva za hrobové miesto Peter Vajda 01.10.2021 123 2021
Nájomná zmluva za urnové miesto Ing. Erika Penciaková 04.10.2021 124 2021
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Miroslav Straka  04.10.2021  125 2021 
Nájomná zmluva za urnové miesto Zuzana Porubská 05.10.2021 126 2021
Nájomná zmluva za hrobové miesto - krypta Rudolf Žabka 07.10.2021 127 2021
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Mgr. Katarína Príbojová  11.10.2021  128 2021 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Silvia Turcerová 11.10.2021 129 2021
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Margita Kusalová 12.10.2021 130 2021
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Gabriela Kýšiková  13.10.2021  131 2021 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Gabriela Kýšiková 13.102021 132 2021
Nájomná zmluva za hrobové miesto Zlata Domanická 14.10.2021 133 2021
Nájomná zmluva za hrobové miesto - detský Mgr. Michal Hudec 14.10.2021 134 2021
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Kubík Jaroslav  15.10.2021  135 2021 
Nájomná zmluva za urnové miesto  Ing. Martin Močári  20.10.2021  136 2021 
Nájomná zmluva za urnové miesto Oľga Weisová 20.10.2021 137 2021
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Beata Satinová  21.10.2021  138 2021 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ladislav Kulka  22.10.2021  139 2021 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ing. Iveta Banská 25.10.2021 140 2021
Nájomná zmluva za urnové miesto  Eva Greššová  26.10.2021  141 2021 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Milan Mecele 29.10.2021 142 2021
Nájomná zmluva za urnové miesto Blažej Štrba 29.10.2021 143 2021
Nájomná zmluva za hrobové miesto Blažej Štrba 29.10.2021 144 2021
Nájomná zmluva za hrobové miesto Mgr. Zuzana Pašovičová 03.11.2021 145 2021
Nájomná zmluva za hrobové miesto Mirko Toldy 04.11.2021 145a 2021
Nájomná zmluva za hrobové miesto Mgr. Katarína Kandová 03.11.2021 146 2021
Nájomná zmluva za urnové miesto  Ing. Ján Jozaf  08.11.2021  147 2021 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Marek Lutty  18.11.2021  148 2021 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Marek Lutty 18.11.2021 149 2021
Nájomná zmluva za hrobové miesto Emília Malatinská 18.11.2021 150 2021
Nájomná zmluva za hrobové miesto Katarína Truliková 19.11.2021 151 2021
Nájomná zmluva za hrobové miesto Mária Ondrejková 22.11.2021 152 2021
Nájomná zmluva za hrobové miesto Renáta Palanová 23.11.2021 153 2021
Nájomná zmluva za hrobové miesto Jozef Sitora 26.11.2021 154 2021
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ing. Tomáš Štellmach 29.11.2021 155 2021
Nájomná zmluva za urnové miesto doc.Ing.PhD. Ľudovít Trajteľ 30.11.2021 156 2021
Nájomná zmluva za hrobové miesto Dominika Homolová 30.11.2021 157 2021
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Erika Krčová  03.12.2021  158 2021 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Mária Auxtová  09.12.2021  159 2021 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Jana Rešutíková  13.12.2021  160 2021 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Róbert Ďuriančik  28.12.2021  161 2021 
       
  RKC rok 2022    
       
Nájomná zmluva za urnové miesto Miroslav Kompaník 07.01.2022 1 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Dana Gocníková  13.01.2022  1/a 2022 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Stanislav Černák 19.01.2022 2 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto - krypta  Veronika Kempová  19.01.2022  3 2022 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Róbert Imriška 19.01.2022 4 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto   Ing. arch. Tomáš Sobota 26.01.2022 5 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Mgr. Zuzana Ševčíková 26.01.2022 6 2022
Nájomná zmluva za urnové miesto Anna Lamošová 

11.02.2022 

7 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Vladimír Jančiar  18.02.2022 8 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Jaroslav Čunderlík 01.03.2022 9 2022
Nájomná zmluva za gen.urnové miesto Alena Roháčová 01.03.2022 10 2022
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto JuDr. Peter Trajlínek 02.03.2022 11 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ing. Iveta Jagošová  10.03.2022  12 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto Mgr. Viera Kuníková 10.03.2022 13 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Magdaléna Ladzianska 14.03.2022 14 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Michal Tarčák  14.03.2022 15 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto  JUDr. František Čori 15.03.2022 16 2022
Nájomná zmluva za urnové miesto Anastázia Kollárová 15.03.2022 17 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Vladimír Ďurian  15.03.2022 18 2022
Nájomná zmluva hrobové miesto Ing. Miroslav Kadlic 16.03.2022 19 2022
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto  Soňa Pavelka Krivušová 18.03.2022 20 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto Milota Sojková 18.03.2022 21 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto Jan Pančík 21.03.2022 22 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto RNDr. Oľga Braslavská  22.03.2022 23 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Katarína Cabanová  23.03.2022  24 2022 
Nájomná zmluva za hrobové miesto - krypta  Ing. Božena Čierna  25.03.2022  25 2022 
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Edita Turčanová 29.03.2022 26 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto Kamil Žigo  29.03.2022  27 2022 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ing. Igor Križan 30.03.2022 28 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto JUDr. Daniela Komorová  04.04.2022 29 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto Peter Hajzuch 06.04.2022 30 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Jana Tokárová 07.04.2022 31 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ing. Beáta Kucbelová 08.04.2022  32 2022 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Stanislav Danko  08.04.2022 33 2022 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. PaedDr. Andraj Hunčík  11.04.2022  34 2022 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Šarlota Otčenášová 11.04.2022 35 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto Jozef Snopko 12.04.2022 36 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Jozef Snopko 12.04.2022  37 2022 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ľubica Šebová 20.4.2022 38 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ľubica Šebová  20.4.2022  39 2022 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Oldřich Krejčí  22.04.2022 40 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Dagmar Filová 25.04.2022 41 2022 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Peter Harazin  26.04.2022 42 2022
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto   Alena Paulová  26.04.2022  43 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ing. Miroslava Kenická 27.04.2022 44 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto Lucia Petrová 28.04.2022 45 2022
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Ing. Ivan Čierny 28.04.2022 46 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Anna Šurjanska 28.04.2022  47 2022
 Nájomná zmluva za hrobové miesto Ing. Judita Lilová 28.04.2022 48 2022 
Nájomná zmluva za hrobové mieto Ing. Pavel Ďurica 04.05.2022 49 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto Anton Javorský 05.05.2022  50 2022 
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto  Marta Švantnerová 06.05.2022 51 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto Marta Karvašová 09.05.2022 52 2022
Nájomnáazmluva za hrobové miesto Anna  Plavcová 09.05.2022  53 2022 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ing. Zdenka Lachmann 10.05.2022 54 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto Mgr. Janka Kubeková PhD. 10.05.2022 55 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Beata Perichtová   10.05.2022 56 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ing. Anna Štubňová 11.05.2022 57 2022
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Cecília Nemsilová 10.05.2022 58 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Martina Hlaváčová 12.05.2022 59 2022 
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Ingrid Bajnoková 16.05.2022 60 2022
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Vladimír Delina 16.05.2022 61 2022
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Bc. Eva Hniličková 16.05.2022 62 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto Pavol Vrbjár 17.05.2022 63 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto Mgr. Lucia Kubušová 18.05.2022 64 2022
Nájomná zmluva za detské hrobové miesto  Prof. MUDr. Alexander Jurko PhD.  20.05.2022  65 2022 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ing. Ján Ondrejka 20.05.2022 66 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Viera Francistyová 23.05.2022 67 2022
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto  Martina Gáfriková  25.05.2022 68 2022 
Nájimná zmluva za gen. urnové miesto Daniel Haluška  02.06.2022  69 2022 
Nájomná zmluva za horbové miesto  Jakub Bystran  03.06.2022  70 2022 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Zuzana Gergeľová 03.06.2022 71 2022
Nájomná zmluva za detské hrobové miesto Ing. Stanislav Danko 07.06.2022 72 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto Roman Valach 08.06.2022 73 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto - krypta  MUDr. Richard Schwarz  08.06.2022  74 2022
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Michal Greksák 09.06.2022 75 2022
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Andrea Briestenská 09.06.2022  76 2022 
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Ľubica Boboková 09.06.2022 77 2022
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Bc. Irena Vigašová 09.06.2022 78 2022
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Rastislav Trzaskowski 09.06.2022 79 2022
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Róbert Slobodník 09.06.2022 80 2022
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Mgr. Michal Náton 09.06.2022 81 2022
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Anna Janíková 09.06.2022 82 2022
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Eva Michalisková 09.06.2022 83 2022
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Hana Bubelínyová 09.06.2022 84 2022
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto MUDr. Gabriela Majeríková  09.06.2022  85 2022
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Zdenka Marcineková 09.06.2022 86 2022
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Štefan Valica 09.06.2022 87 2022
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Tatiana Švajková  09.06.2022  88 2022 
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Pavol Širila 09.06.2022 89 2022
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto  Ing. Ján Žiško 09.06.2022  90 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto - krypta  Ľubica Holeková  10.06.2022  91 2022 
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Ing. Ernest Mišura 10.06.2022 92 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto Martin Kováč 13.06.2022 93 2022 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ing. Milan Sršeň 13.06.2022 94 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto Zuzana Adamkovičová 14.06.2022 95 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Mgr. Jana Vachaľová 15.06.2022 96 2022 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ľubioca Bukvová 15.06.2022 97 2022
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto  Ing. František Šagát 17.06.2022  98 2022 
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto  Antonia Zemková  17.06.2022  99 2022 
Nájomná zmluva ze gen. urnové miesto Ing. Ján Bakoš 17.06.2022 100 2022
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Mgr. Zlatica Troligová 17.06.2022 101 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ing. Roman Kovalčík 20.06.2022 102 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ján Klibáni 21.06.2022  103 2022 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ján Klibáni 21.06.2022 104 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ján Klibáni 21.06.2022 105 2022
Nájomná zmluva za detské hrobové miesto  Zuzana Domeniková  21.06.2022  106 2022 
Nájomná zmluva za hrobové miesto PhDr. Kamil Dovčiak CSc.  28.06.2022 107 2022 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Milan Korytiak  30.06.2022  108 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto MUDr. Vladimír Holec 30.06.2022 109 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto Katarína Lukáčová 06.07.2022 110 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ing. Pavol Bulla  06.07.2022  111 2022 
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Ing. Karol Jurášek 11.07.2022 112 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Alena Volentierová 18.07.2022  113 2022 
Nájomná zmluva za hrobové miesto MUDr. Beata Regászová 20.07.2022  114 2022 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  MUDr. Beata Regászová 20.07.2022 115 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto MUDr. Mário Vodecký 25.07.2022 116 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Mgr. Pavol Rešovský 25.07.2022 117 2022
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Ľubica Matušková 26.07.2022 118 2022
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Boris Čendula 27.07.2022 119 2022
Náomná zmluva za gen. urnové miesto  Mgr. art. Gabriela Tomajková 10.08.2022  120 2022
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Dipl. Ing. Artur Gevorkyan 10.08.2022 121 2022
Nájomná zmluva za gen. urnové Miesto Mgr. Mária Gajdošová 12.08.2022 122 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto Mária Jančová 15.08.2022 123 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto Mária Mojžišová 15.08.2022 124 2022
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Miroslav Nemec 17.08.2022 125 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto  - krypta  Katarína Dudeková  23.08.2022  126 2022 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Zuzana Randušková 26.08.2022 127 2022 
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Elena Bérešová 02.09.2022 128 2022 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Eva Krajčová 02.09.2022 129 2022 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Eva Demská 02.09.2022 130 2022 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Kristína Jakubíková 05.09.2022 131 2022 
Nájomná zmluva za hrobové miesto PhDr. Bohuslav Ferdinand Chudík 05.09.2022 132 2022 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Richard Vašina 08.09.2022  133 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto Richard Vašina 08.09.2022 134 2022 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Helena Smädová 08.09.2022 135 2022 
Nájomnázmluva za gen. urnové miesto Ing. Peter Malysa 08.09.2022 136 2022 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Dana Spišiaková 09.09.2022 137 2022 
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Ing. Vladimír Babiš 14.09.2022 138 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto - krypta Viera Mesíková 14.09.2022 139 2022 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Štefan Šarišský 16.09.2022 140 2022 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Patrik Macek 16.09.2022 141 2022 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Slavomíra Pompurová 16.09.2022 142 2022 
Nájomná zmluva za hrobové miesto MUDr. Ľudmila Bachledová 16.09.2022 143 2022 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Silvia Jambrichová 16.09.2022  144 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Darina Ďuriančíková  19.09.2022  145 2022
Nájomná zmluva za gen. urnové mieto PhDr. prof. doc Soňa Kariková 20.09.2022 146 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ing. Marek Sedliak 20.09.2022 147 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Mária Štefanovská  22.09.2022  148 2022 
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Emerencia Hroncová 22.09.2022 149 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Mgr. Daniela Brašenová  22.09.2022  150 2022 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ing. Milan Kovalčík 23.09.2022 151 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto Róbert Ďubek 23.09.2022 152 2022
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Ľudovít Trajteľ  26.09.2022  153 2022 
Nájonná zmluva za gen. urnové miesto  Amália Bániková 26.09.2022  154 2022 
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto  MSc. Alica Kvaková  26.09.2022  155 2022 
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto  Tatiana Slušná  26.09.2022  156 2022 
Nájomná zmluva ze gen. urnové miesto  Ján Libič  26.09.2022  157 2022 
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto  Mirosdlav Buda  26.09.2022  158 2022 
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto  Ivan Varga  26.09.2022  159 2022 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Emília Čunderlíková 27.09.2022 160 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto Jozef Bukový 28.09.2022 161 2022
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto  Mgr. Katarína Líšková  29.09.2022  162 2022 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Mgr. Anna Snopková 03.10.2022 163 2022 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Iveta Gallová 03.10.2022 164 2022 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Martina Peťková 04.10.2022  165 2022 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Branislav Kostura 05.10.2022 166 2022 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Branislav Kostura 05.10.2022 167 2022 
Nájomná zmluva za  urnové miesto  Silvia Choutková  06.10.2022  168 2022 
Nájomná zmluva za hrobové miesto - krypta  Ing. Dagmar Bugárová  06.10.2022  169 2022 
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Ema Barteková 06.10.2022 170 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto Mgr. Zdenka Dobríková 10.10.2022 171 2022 
Nájomá zmkuva za gen. urnové miesto Janka Raganová 07.10.2022 172 2022 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Pavel Senský 10.10.2022 173 2022 
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto  MUDr. Peter Tužinský   12.10.2022  174 2022 
Nájomná zmluva za hrobovém miesto Ferdinand Reizer 13.10.2022 175 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto Martina Pašková 17.10.2022 176 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto Adriena Pisárová 18.10.2022 177 2022 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Mgr. Marek Iskra 18.10.2022 178 2022 
Nájomá zmluva za gen. urnové miesto Ing. Vladimír Macko 19.10.2022 179 2022 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Peter Rosenberger 20.10.2022 180 2022 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Peter Rosenberger 20.10.2022 181 2022 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Bc. Iveta Jančiarová 24.10.2022 182 2022 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Eva Kollárová 25.10.2022 183 2022 
Nájomná zmluva zahrobové miesto JUDr. Zuzana Rosinská 27.10.2022 184 2022 
Nájomnázmluva za hrobové miesto Bronislava Tomaníčková 27.10.2022 185 2022 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ing. Ľubica Janošková 27.10.2022 186 2022 
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Ján Podsklan  27.10.2022  187 2022 
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Ing. Helena Michnová 28.10.2022 188 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto JUDr. Lucia Hyhlíková 28.10.2022 189 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ľubica Hromadová  31.10.2022  190 2022 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Jozef Novák 31.10.2022 191 2022 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Jaroslav Klesniak 02.11.2022 192 2022 
Nájomná zmluva za hrobové miesto MUDr. Eva Ravasová 03.11.2022 193 2022 
Nájomná zmluva za hrobové miesto - krypta doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková Phd. 03.11.2022 194 2022 
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Monika Vicianová 04.11.2022 195 2022 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ladislav Šuták 04.11.2022 196 2022 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Vlasta Šidelská 04.11.2022 197 2022 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Jozef Čermák 07.11.2022 198 2022 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Juraj Kútik 04.11.2022  199 2022 
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Klára Muchová 04.11.2022 200 2022 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Alica Lehotská 07.11.2022 201 2022 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ľubomír Padúch 07.11.2022 202 2022 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ing. Štefan Lichner 07.11.2022 203 2022 
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Viera Lukácsová  07.11.2022  204 2022 
Nájomná zmluva za detské hrobové miesto Anton Michalík 08.11.2022 205 2022 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Anton Michalík 08.11.2022 206 2022 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ján Valent 09.11.2022 207 2022 
Nájomnná zmluva za gen. urnové miesto Ivan Varga 10.11.2022 208 2022 
Nájomnná zmluva za gen.urnové miesto Marta Večeríková 10.11.2022 209 2022 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Anton Duša 10.11.2022 210 2022 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Janette Pallerová 10.11.2022 211 2022 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Janette Pallerová 10.11.2022 212 2022 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Miloš Lukáč 11.11.2022 213 2022 
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto PhDr. Ivan Šabo  11.11.2022  214 2022 
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Mária Lindošová 11.11.2022 215 2022 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Viera Navrátilová 11.11.2022 216 2022 
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Ing. Ján Šuchaň  14.11.2022  217 2022 
Nájomná zmluva za urnové miesto Eva Gajdošová 15.11.2022 218 2022 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Martin Sliacky  16.11.2022  219 2022 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ing. Renáta Krnáčová  16.11.2022  220 2022
Nájmoná zmluva za gen. urnové miesto Ing. Oto Šinkovic 18.11.2022 221 2022
Nájomná zmluva za detské hrobové miesto Anna Hladká 18.11.2022 222 2022
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Janka Ďurfinová 18.11.2022 223 2022
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Viera Chladná 21.11.2022 224 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto Peter Omasta 22.11.2022 225 2022
Náíjomná zmluva za hrobové miesto Mgr. Tomáš Mikuš PhD. 24.11.2022 226 2022
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Katarína Jánošová 24.11.2022 227 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto Katarína Jánošová 24.11.2022 228 2022
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto JUDr. Ľubomír Messinger 24.11.2022 229 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto PaedDr. Jana Šajbanová  24.11.2022  230 2022 
Nájomná zmluva za hrobové miesto JUDr. Ľubica Rexová 24.11.2022 231 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto Mária Iskrová 24.11.2022 232 2022
Nájomná zmluva za gen urnové miesto MUDr. Janka Palúchová  24.11.2022  233 2022 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Jarmila Rýdza  23.11.2022  234 2022 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Boris Struhár 25.11.2022 235 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto Marián Mach 25.11.2022 236 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto Doc. Karol Surovčík CSc. 28.11.2022 237 2022
Nájomná zmluva za detské hrobové miesto Tatiana Voskárová 28.11.2022 238 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto JUDr. Michal Badínsky 28.11.2022 239 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ing. Milan Lukáč CSc. 29.11.2022 240 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ing. Milan Lukáč CSc. 29.11.2022 241 2022
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto  Emília Paulínyová 30.11.2022  242 2022 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ing. Anna Kurjatková 30.11.2022 243 2022
Nájomná zmlôuva za hrobové miesto Ing. Otto Štrofek 01.12.2022 244 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto JUDr. Martin Dianiška LL.M. 07.12.2022 245 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto Miriam Medveďová 02.12.2022 246 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto Zuzana Sommer 08.12.2022 247 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ing. Igor Matula 09.12.2022 248 2022
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Vladislav Čekan 13.12.2022 249 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ing. Marián Mihál  13.12.2022  250 2022 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Miroslav Trimay 13.12.2022 251 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto Mgr. Bernadeta Vasiľková 15.12.2022 252 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto  MUDr. Sylvia Bazovská 19.12.2022  253 2022 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Karol Čunderlík  19.12.2022  254 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto Nadácia Jána Cikkera 19.12.2022  255 2022 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Elena Kordíková 21.12.2022 256 2022
Nájomná zmluva za urnové miesto Elena Kordíková 21.12.2022 257 2022
Nájomná zmluva za urnové miesto Elena Kordíková 21.12.2022 258 2022
Nájomná zmluva za urnové miesto  Eva Jakubcová  23.12.2022  259 2022 
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto PaedDr. Ján Gabara 29.12.2022 260 2022
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Milan Polák 29.12.2022 261 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto Lucia Záslavová 30.12.2022 262 2022
Nájomná zmluva za hrobové miesto Mgr. Igor Molnár 30.12.2022 263 2022
       
  RKC Rok 2023    
       
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Dušan Júdt    
Nájomná zmluva za hrobové miesto Iveta Jančíková 13.01.2023 2 2023 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Igor Gregor 13.01.2023 3 2023 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Branislav Černakovič 13.01.2023 4 2023 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Branislav Černakovič 13.01.2023 5 2023 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Stanislava Koctúrová 18.01.2023  6 2023
Nájomná zmluva za hrobové miesto Július Beer 18.01.2023 7 2023 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Igor Bulla 18.01.2023 8 2023 
Nájomná zmluva za hrobové miesto  Ján Čief 18.01.2023  9 2023 
Nájomná zmluva za hrobové miesto Dr. Christian Kammel 19.01.2023 10 2023 
Nájomná zmluva za gen. urnové miesto Milana Repiská 25.01.2023 11 2023
Nájomná zmluva za hrobové miesto Ing. arch. Richard Krajči 06.02.2023