Dom rozlúčky

KREMATÓRIUM A CINTORÍNSKE SLUŽBY

Bleskovky:

Oznamy

Oznamy - Centrálny cintorín mesta Banská Bystrica - Kremnička

Zoznam hrob. miest s končiacim nájmom v roku 2019 a neplatičov Centrálny cintorín mesta Banská Bystrica

 https://www.zaaresbb.sk/documents/719715-Centrálny cintorín 2019.doc

 

 

Oznamy - cintorín Námestie Štefana Moysesa

Zoznam hrob. miesta s končiacim nájom v roku 2019 a neplatičov Cintorín nám. Š. Moysesa Banská Bystrica

parcela A                https://www.zaaresbb.sk/documents/584482-Neplatiči parcela A 2019.docx

parcela B                https://www.zaaresbb.sk/documents/405931-Neplatiči parcela B 2019.docx

parcela C                https://www.zaaresbb.sk/documents/205092-Neplatiči parcela C 2019.docx

parcela D               https://www.zaaresbb.sk/documents/122251-Neplatiči parcela D 2019.docx 

parcela E                https://www.zaaresbb.sk/documents/115258-Neplatiči parcela E 2019.docx

parcela F                https://www.zaaresbb.sk/documents/665767-Neplatiči parcela F 2019.docx

parcela G                https://www.zaaresbb.sk/documents/410904-Neplatiči parcela G 2019.docx

parcela H dets.      https://www.zaaresbb.sk/documents/531826-Neplatiči parcela H dets. 2019.docx

parcela H               https://www.zaaresbb.sk/documents/465625-Neplatiči parcela H dosp 2019.docx

parcela I                https://www.zaaresbb.sk/documents/687770-Neplatiči parcela I 2019.docx

parcela J                https://www.zaaresbb.sk/documents/582896-Neplatiči parcela J 2019.docx

parcela K              https://www.zaaresbb.sk/documents/836518-Neplatiči parcela K 2019.docx

parcela L               https://www.zaaresbb.sk/documents/249758-Neplatiči parcela L 2019.docx

parcela M              https://www.zaaresbb.sk/documents/251959-Neplatiči parcela M 2019.docx

parcela N              https://www.zaaresbb.sk/documents/187041-Neplatiči parcela N 2019.docx

parcela P              https://www.zaaresbb.sk/documents/477028-Neplatiči parcela P 2019.docx

parcela Q              https://www.zaaresbb.sk/documents/766192-Neplatiči parcela Q 2019.docx

parcela R              https://www.zaaresbb.sk/documents/687179-Neplatiči parcela R 2019.docx

parcela S              https://www.zaaresbb.sk/documents/300620-Neplatiči parcela S 2019.docx

parcela U              https://www.zaaresbb.sk/documents/626415-Neplatiči parcela U 2019.docx

parcela V              https://www.zaaresbb.sk/documents/494347-Neplatiči parcela V 2019.docx

parcela X,Ya, Yb  https://www.zaaresbb.sk/documents/322215-Neplatiči parcela X a Ya, Yb 2019.docx

 

 

Oznamy - Urnový háj - Kremnička

Zoznam neplatičov hrobových miest Urnový háj - Kremnička

https://www.zaaresbb.sk/documents/220840-NEPLATIČI UH 2019 k augustu.docx

Zoznam hrobových miest s končiacim nájmom v roku 2019 Urnový háj - Kremnička

https://www.zaaresbb.sk/documents/933018-UH 2019 končiaci nájom 12 august .docx