Dom rozlúčky

KREMATÓRIUM A CINTORÍNSKE SLUŽBY

Bleskovky:

Oznamy

Oznamy - Centrálny cintorín mesta Banská Bystrica - Kremnička

Zoznam hrob. miest s končiacim nájmom v roku 2019 a neplatičov Centrálny cintorín mesta Banská Bystrica

 https://www.zaaresbb.sk/documents/471838-Centrálny cintorín 2019.doc

 

Oznamy - cintorín Námestie Štefana Moysesa

Zoznam hrob. miesta s končiacim nájom v roku 2019 a neplatičov Cintorín nám. Š. Moysesa Banská Bystrica

parcela A                https://www.zaaresbb.sk/documents/240133-Neplatiči parcela A 2019.docx

parcela B                https://www.zaaresbb.sk/documents/913927-Neplatiči parcela B 2019.docx

parcela C                https://www.zaaresbb.sk/documents/894957-Neplatiči parcela C 2019.docx

parcela D               https://www.zaaresbb.sk/documents/842670-Neplatiči parcela D 2019.docx 

parcela E                https://www.zaaresbb.sk/documents/115258-Neplatiči parcela E 2019.docx

parcela F                https://www.zaaresbb.sk/documents/580525-Neplatiči parcela F 2019.docx

parcela G                https://www.zaaresbb.sk/documents/884784-Neplatiči parcela G 2019.docx

parcela H dets.      https://www.zaaresbb.sk/documents/987161-Neplatiči parcela H dets. 2019.docx

parcela H               https://www.zaaresbb.sk/documents/522805-Neplatiči parcela H dosp 2019.docx

parcela I                https://www.zaaresbb.sk/documents/573415-Neplatiči parcela I 2019.docx

parcela J                https://www.zaaresbb.sk/documents/530666-Neplatiči parcela J 2019.docx

parcela K              https://www.zaaresbb.sk/documents/573962-Neplatiči parcela K 2019.docx

parcela L               https://www.zaaresbb.sk/documents/229050-Neplatiči parcela L 2019.docx

parcela M              https://www.zaaresbb.sk/documents/453276-Neplatiči parcela M 2019.docx

parcela N              https://www.zaaresbb.sk/documents/812179-Neplatiči parcela N 2019.docx

parcela P              https://www.zaaresbb.sk/documents/657032-Neplatiči parcela P 2019.docx

parcela Q              https://www.zaaresbb.sk/documents/251231-Neplatiči parcela Q 2019.docx

parcela R              https://www.zaaresbb.sk/documents/851233-Neplatiči parcela R 2019.docx

parcela S              https://www.zaaresbb.sk/documents/645667-Neplatiči parcela S 2019.docx

parcela U              https://www.zaaresbb.sk/documents/817784-Neplatiči parcela U 2019.docx

parcela V              https://www.zaaresbb.sk/documents/103661-Neplatiči parcela V 2019.docx

parcela X,Ya, Yb  https://www.zaaresbb.sk/documents/757481-Neplatiči parcela X a Ya, Yb 2019.docx

 

 

Oznamy - Urnový háj - Kremnička

Zoznam neplatičov hrobových miest Urnový háj - Kremnička

https://www.zaaresbb.sk/documents/201757-NEPLATIČI UH 2019 k júnu.docx

Zoznam hrobových miest s končiacim nájmom v roku 2019 Urnový háj - Kremnička

https://www.zaaresbb.sk/documents/696295-UH 2019 končiaci nájom jún .docx