Oznamy

  

Oznamy - Centrálny cintorín mesta Banská Bystrica - Kremnička

Zoznam hrob. miest s končiacim nájmom v roku 2020 a neplatičov Centrálny cintorín mesta Banská Bystrica

Centrálny cintorín mesta Banská Bystrica - Kremnička k 21.07.2020

 

 

Oznamy - cintorín Námestie Štefana Moysesa

Zoznam hrob. miesta s končiacim nájom v roku 2020 a neplatičov Cintorín nám. Š. Moysesa Banská Bystrica

parcela A                https://www.zaaresbb.sk/documents/309103-Neplatiči parcelaA júl.docx

parcela B                https://www.zaaresbb.sk/documents/693838-Neplatiči parcelaB júl.docx

parcela C                https://www.zaaresbb.sk/documents/780836-Neplatiči parcelaC júl.docx

parcela D               https://www.zaaresbb.sk/documents/526052-Neplatiči parcelaD júl.docx

parcela E                https://www.zaaresbb.sk/documents/493853-Neplatiči parcelaE júl.docx

parcela F                https://www.zaaresbb.sk/documents/541478-Neplatiči parcelaF júl.docx

parcela G                https://www.zaaresbb.sk/documents/295320-Neplatiči parcelaG júl.docx

parcela H dets.      https://www.zaaresbb.sk/documents/916487-Neplatiči parcelaHdets. júl.docx

parcela H               https://www.zaaresbb.sk/documents/781024-Neplatiči parcelaHdosp júl.docx

parcela I                https://www.zaaresbb.sk/documents/317603-Neplatiči parcelaI júl.docx

parcela J                https://www.zaaresbb.sk/documents/698778-Neplatiči parcelaJ júl.docx

parcela K              https://www.zaaresbb.sk/documents/132870-Neplatiči parcelaKjúl.docx

parcela L               https://www.zaaresbb.sk/documents/510155-Neplatiči parcelaL júl.docx

parcela M              https://www.zaaresbb.sk/documents/536984-Neplatiči parcelaM júl.docx

parcela N              https://www.zaaresbb.sk/documents/612276-Neplatiči parcelaN júl.docx

parcela P              https://www.zaaresbb.sk/documents/100196-Neplatiči parcelaP júl.docx

parcela Q              https://www.zaaresbb.sk/documents/133249-Neplatiči parcelaQ júl.docx

parcela R              https://www.zaaresbb.sk/documents/993815-Neplatiči parcelaR júl.docx

parcela S              https://www.zaaresbb.sk/documents/133002-Neplatiči parcelaS júl.docx

parcela U              https://www.zaaresbb.sk/documents/334342-Neplatiči parcelaU júl.docx

parcela V              https://www.zaaresbb.sk/documents/775060-Neplatiči parcelaV júl.docx

parcela X,Ya, Yb  https://www.zaaresbb.sk/documents/429859-Neplatiči parcela XaYa,Yb júl.docx

 

 

Oznamy - Urnový háj - Kremnička

Zoznam neplatičov hrobových miest Urnový háj - Kremnička

https://www.zaaresbb.sk/documents/457574-UH neplatiči 2020.docx

Zoznam hrobových miest s končiacim nájmom v roku 2020 Urnový háj - Kremnička

https://www.zaaresbb.sk/documents/559620-UHkončiacinájom2020.docx