Úradné hodiny a kontakt prímestské cintoríny

Úradné hodiny

Správa cintorínov a Krematória

Kremnička 60

 974 05  Banská Bystrica

 

Pondelok         8,00 - 14,30 hod.

Utorok             8,00 - 14,30 hod.

Streda              8,00 - 14,30 hod.

Štvrtok            8,00 - 14,30 hod.

Piatok              8,00 - 14,30 hod.

 

kontakt: 048/410 35 59, 0911 814 079

e-mail: rumanovska@krematoriumbb.sk

 

- uzatvorenie nájomných zmlúv na prímestské cintoríny mesta Banská Bystrica