Oznamy

  

Oznamy - Centrálny cintorín mesta Banská Bystrica - Kremnička

Zoznam hrob. miest s končiacim nájmom v roku 2020 a neplatičov Centrálny cintorín mesta Banská Bystrica

Centrálny cintorín mesta Banská Bystrica - Kremnička k 10.09.2021

 

 

Oznamy - cintorín Námestie Štefana Moysesa

Zoznam hrob. miesta s končiacim nájom v roku 2020 a neplatičov Cintorín nám. Š. Moysesa Banská Bystrica k 08.07.2021

parcela A                https://www.zaaresbb.sk/documents/309103-Neplatiči parcela A .docx

parcela B                https://www.zaaresbb.sk/documents/693838-Neplatiči parcela B.docx

parcela C                https://www.zaaresbb.sk/documents/780836-Neplatiči parcla C.docx

parcela D               https://www.zaaresbb.sk/documents/526052-Neplatiči parcela D.docx

parcela E                https://www.zaaresbb.sk/documents/493853-Neplatiči parcela E.docx

parcela F                https://www.zaaresbb.sk/documents/541478-Neplatiči parcela F.docx

parcela G                https://www.zaaresbb.sk/documents/295320-Neplatiči parcela G.docx

parcela H dets.      https://www.zaaresbb.sk/documents/916487-Neplatiči parcela H dets..docx

parcela H               https://www.zaaresbb.sk/documents/781024-Neplatiči parcela H dosp..docx

parcela I                https://www.zaaresbb.sk/documents/317603-Neplatiči parcela I.docx

parcela J                https://www.zaaresbb.sk/documents/698778-Neplatiči parcela J.docx

parcela K              https://www.zaaresbb.sk/documents/132870-Neplatiči parcela K.docx

parcela L               https://www.zaaresbb.sk/documents/510155-Neplatiči parcela L.docx

parcela M              https://www.zaaresbb.sk/documents/536984-Neplatiči parcela M.docx

parcela N              https://www.zaaresbb.sk/documents/612276-Neplatiči parcela N.docx

parcela P              https://www.zaaresbb.sk/documents/100196-Neplatiči parcela P.docx

parcela Q              https://www.zaaresbb.sk/documents/133249-Neplatiči parcela Q.docx

parcela R              https://www.zaaresbb.sk/documents/993815-Neplatiči parcela R.docx

parcela S              https://www.zaaresbb.sk/documents/133002-Neplatiči parcela S.docx

parcela U              https://www.zaaresbb.sk/documents/334342-Neplatiči parcela U.docx

parcela V              https://www.zaaresbb.sk/documents/775060-Neplatiči parcela V.docx

parcela X,Ya, Yb  https://www.zaaresbb.sk/documents/429859-Neplatiči parcela Xa,Ya,Yb.docx

 

 

Oznamy - Urnový háj - Kremnička

Zoznam neplatičov hrobových miest Urnový háj - Kremnička k 07.07.2021

https://www.zaaresbb.sk/documents/457574-UH neplatiči.docx

Zoznam hrobových miest s končiacim nájmom v roku 2020 Urnový háj - Kremnička k 07.07.2021

https://www.zaaresbb.sk/documents/559620-UH končiaci nájom.docx