Oznamy

OZNAM O POVINNOSTI V SÚVISLOSTI S OCHORENÍM COVID-19 s účinnosťou od 19. apríla 2021 do odvolania

Na smútočnom obrade je možná účasť v počte 20 osôb.

Pri vstupe do budovy Krematória žiadame dodržiavať nasledovné hygienické opatrenia ÚVZ SR:

  • vstup a pobyt v prevádzke je umožnené len osobám s prekrytými dýchacími cestami s respirátorom FFP2
  • pri vstupe do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky
  • dodržiavať odstup osôb minimálne 2 metre
  • dodržiavať respiračnú etiketu (kašľať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu)

Po ukončení každého smútočného obradu sú priestory Krematória ako aj všetky dotykové plochy dezinfikované antibakteriálnymi dezinfekčnými prostriedkami.

Dôrazne žiadame zúčastnených na pohrebnom obrade, aby dodržiavali pokyny zamestnancov Krematória.


Oznam ohľadom čakacej doby na urnu s popolom

Vzhľadom na momentálnu nepriaznivú situáciu Krematórií, ohľadom vysokého počtu úmrtí a presiahnuté kapacity, Vás chceme informovať, že čakacia doba na odovzdanie urny s popolom danej pohrebnej službe je predĺžená minimálne na 4 až 6 týždňov.

 


 OZNAM O POVINNOSTI V SÚVISLOSTI S OCHORENÍM COVID-19

  • v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia ( napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie ) je osoba povinná zostať v domácej izolácii
  • ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho obvodného lekára a opustiť miesto hromadného podujatia

 ZÁKAZ PODÁVANIA RÚK

/ kondolencie je možné nahradiť úklonom /