Oznamy

OZNAM O POVINNOSTI V SÚVISLOSTI S OCHORENÍM COVID-19

  • v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia ( napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie ) je osoba povinná zostať v domácej izolácii
  • ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho obvodného lekára a opustiť miesto hromadného podujatia

 ZÁKAZ PODÁVANIA RÚK

/ kondolencie je možné nahradiť úklonom /

 


 

Priebeh smútočných obradov v Krematóriu Banská Bystrica počas preventívnych opatrení Koronavírusu od 15.06.2020

Po ukončení každého smútočného obradu sú priestory Krematória ako aj všetky dotykové plochy dezinfikované antibakteriálnymi dezinfekčnými prostriedkami.

Žiadame účastníkov smútočného obradu, aby sa  vyhýbali kondolenciám, dodržiavali odstup aspoň  2 metre a dodržiavali respiračnú etiketu / kašľať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu /.

Žiadame dodržiavať dvojmetrový odstup na účasti smútočného obradu ako aj pri vchádzaní a vychádzaní z budovy Krematória.

Dôrazne žiadame zúčastnených na pohrebnom obrade, aby dodržiavali pokyny zamestnancov Krematória.