Správa cintorínov - Úradné hodiny a kontakt

 

Prevádzka Krematórium a cintorínske služby,

Kremnička 60, 974 05 Banská Bystrica

 

        Prevádzkové hodiny

Pondelok                                8,00 - 14,30  hod.

Utorok                                    8,00 - 14,30 hod.

Streda                                     8,00 - 14,30 hod.

Štvrtok                                    8,00 - 14,30 hod.

Piatok                                      8,00 - 14,30 hod.

 

 Vybavovanie:

- nájomné zmluvy na hrobové miesta,

- povolenie na kamenárske práce,

- povolenie na vjazd motorového vozidla,

 Všetky potrebné informácie ohľadom hrobových miesta a povolení získate aj e-mailom: info@krematoriumbb.sk 

Kontakt:

telefonický - 048/410 35 59, 0918 804 402

e - mail: - info@krematoriumbb.sk

 

Vedúci prevádzky: Ing. Ján Snopko

 

 Dostupnosť  linkami autobusov:

linka 601455: https://imhd.sk/bb/cestovny-poriadok/linka/601455

linka 21: https://imhd.sk/bb/cestovny-poriadok/linka/21

linka 90: https://imhd.sk/bb/cestovny-poriadok/linka/90