Správa cintorínov - Úradné hodiny

Prevádzka Krematórium a cintorínske služby,

Kremnička 60, 974 05 Banská Bystrica

Od 02.06.2020 úradné hodiny pre verejnosť

        Prevádzkové hodiny

Pondelok                                7,30 – 14,00 hod.

Utorok                                     7,30 – 16,00 hod.

Streda                                      7,30 – 14,00 hod.

Štvrtok                                    7,30 – 14,00 hod.

Piatok                                      7,30 – 13,00 hod.

 

 Vybavovanie:

- nájomné zmluvy na hrobové miesta,

- povolenie na kamenárske práce,

- povolenie na vjazd motorového vozidla,

 

Kontakt:

telefonický - 048/410 35 59, 0918 804 402

mailový - info@krematoriumbb.sk

 

Vedúca prevádzky: Mgr. Silvia Potkányová

 

 Dostupnosť  linkami autobusov:

linka 601455: https://imhd.sk/bb/cestovny-poriadok/linka/601455

linka 21: https://imhd.sk/bb/cestovny-poriadok/linka/21

linka 90: https://imhd.sk/bb/cestovny-poriadok/linka/90