Správa cintorínov - Úradné hodiny

Úradné hodiny vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu s výskytom ochorenia COVID-19 sú do odvolania nasledovné:

Pondelok - Piatok od 8,00 do 12,00 hod.

Uprednostňujeme telefonickú alebo elektronickú komunikáciu. V prípade osobnej návštevy prosíme kontaktovať pracovníkov Správy cintorínov a dohodnúť si termín a čas osobnej návštevy.

tel. kontakt 048/410 35 59, email: info@krematoriumbb.sk 

 

Prevádzka Krematórium a cintorínske služby,

Kremnička 60, 974 05 Banská Bystrica

Od 02.06.2020 úradné hodiny pre verejnosť

        Prevádzkové hodiny

Pondelok                                7,30 – 14,00 hod.

Utorok                                     7,30 – 16,00 hod.

Streda                                      7,30 – 14,00 hod.

Štvrtok                                    7,30 – 14,00 hod.

Piatok                                      7,30 – 13,00 hod.

 

 Vybavovanie:

- nájomné zmluvy na hrobové miesta,

- povolenie na kamenárske práce,

- povolenie na vjazd motorového vozidla,

 

Kontakt:

telefonický - 048/410 35 59, 0918 804 402

mailový - info@krematoriumbb.sk

 

Vedúci prevádzky: Ing. Martin Šikula

 

 Dostupnosť  linkami autobusov:

linka 601455: https://imhd.sk/bb/cestovny-poriadok/linka/601455

linka 21: https://imhd.sk/bb/cestovny-poriadok/linka/21

linka 90: https://imhd.sk/bb/cestovny-poriadok/linka/90