Harmonogram obradov - Krematórium, Banská Bystrica

Harmonogram obradov - Krematórium, Banská Bystrica

            

3. týždeň 2021

Deň a dátum začiatok obradu meno a priezvisko zosnulého obrad
Pondelok 18.01.2021 9,00 hod. Eva Lichá (1952) obč.
  10,00 hod.    
  11,00 hod. Zdenka Bogáňová (1944) obč.
  12,00 hod.    
  13,00 hod. Jaroslav Vigaš (1936) obč.
  14,00 hod.    

 

 

Deň a dátum začiatok obradu meno a priezvisko zosnulého obrad
Utorok 19.01.2021 9,00 hod.    
  10,00 hod.    
  11,00 hod. Ľudovít Semjan (1946) cirk.
  12,00 hod.     
  13,00 hod. Anna Zigová (1947) obč.
  14,00 hod.     

 

 

 Deň a dátum  začiatok obradu meno a priezvisko zosnulého  obrad
Streda 20.01.2021 9,00 hod.    
  10,00 hod.    
  11,00 hod.  Miloslav Ivanič (1943)  cirk.
  12,00 hod.    
  13,00 hod.    Eva Kucbelová (1930)  obč.
  14,00 hod.    

                 

 
 Deň a dátum začiatok obradu meno a priezvisko zosnulého  obrad
Štvrtok  21.01.2021 9,00 hod.  Mgr. Igor Vitovský (1937)  cirk.
  10,00 hod.    
  11,00 hod.  Ing. Ľubomír Harmaniak (1941)  obč.
  12,00 hod.                     
  13,00 hod.  Danica Lamperová (1949)  obč.
  14,00 hod.        

 

 Deň a dátum  začiatok obradu meno a priezvisko zosnulého  obrad
Piatok 22.01.2021 9:00 hod.  Eva Murínová (1951)  obč.
  10,00 hod.    
  11,00 hod.  Ing. Jozef Zauška (1937)  obč.
  12,00 hod.                   
  13,00 hod.   Ing. Ján Macejka (1927)  obč.
  14,00 hod.