Harmonogram obradov - Krematórium, Banská Bystrica

Harmonogram obradov - Krematórium, Banská Bystrica

            

42. týždeň 2021

Deň a dátum začiatok obradu meno a priezvisko zosnulého obrad
Pondelok  18.10.2021 9,00 hod.  JUDr. Ivan Ľupták (1942)  obč.
  10,00 hod.    
  11,00 hod. Ján Cenkner (1960) cirk.
  12,00 hod.  Vojtech Köböl (1966)  obč.
  13,00 hod.  Eva Kalamárová (1947)  obč.
  14,00 hod.    

 

 

Deň a dátum začiatok obradu meno a priezvisko zosnulého obrad
Utorok  19.10. 2021 9,00 hod.    
  10,00 hod.    
  11,00 hod.  Ján Žoldák (1942)  obč.
  12,00 hod.     
  13,00 hod.  Pavol Dobrík (1959)   obč.
  14,00 hod.     

 

 

 Deň a dátum  začiatok obradu meno a priezvisko zosnulého  obrad
Streda  20.10. 2021 9,00 hod.  PhDr. Alois Pachlopník ( 1932)  obč.
  10,00 hod.    
  11,00 hod.  Elena Šalátová ( 1934)  obč.
  12,00 hod.    
  13,00 hod.   Zdenka Plavcová (1946)  obč.
  14,00 hod.    

                 

 
 Deň a dátum začiatok obradu meno a priezvisko zosnulého  obrad
Štvrtok  21.10.2021 9,00 hod.    
  10,00 hod.    
  11,00 hod.    
  12,00 hod.         
  13,00 hod.    
  14,00 hod.     

 

 Deň a dátum  začiatok obradu meno a priezvisko zosnulého  obrad
Piatok  22.10.2021 9:00 hod.    
  10,00 hod.    
  11,00 hod.    
  12,00 hod.             
  13,00 hod.     
  14,00 hod.