Harmonogram obradov - Krematórium, Banská Bystrica

Harmonogram obradov - Krematórium, Banská Bystrica

            

26. týždeň 2022

Deň a dátum začiatok obradu meno a priezvisko zosnulého obrad
Pondelok  27.6.2022 9,00 hod.    
  10,00 hod.    
  11,00 hod. Anna Podmajerská (1937)  cirk.
  12,00 hod.    
  13,00 hod.  Mária Luptáková (1937)  obč.
  14,00 hod.    

 

 

Deň a dátum začiatok obradu meno a priezvisko zosnulého obrad
Utorok  28.6. 2022 9,00 hod.    
  10,00 hod.    
  11,00 hod.  Milan Barič (1948)  obč.
  12,00 hod.    
  13,00 hod.  Marcela Remiarová (1946)  obč.
  14,00 hod.     

 

 

 Deň a dátum  začiatok obradu meno a priezvisko zosnulého  obrad
Streda  29.6. 2022 9,00 hod.    
  10,00 hod.    
  11,00 hod.    
  12,00 hod.    
  13,00 hod.      
  14,00 hod.    

                 

 
 Deň a dátum začiatok obradu meno a priezvisko zosnulého  obrad
Štvrtok  30.6. 2022 9,00 hod.    
  10,00 hod.    
  11,00 hod.    
  12,00 hod.    
  13,00 hod.    
  14,00 hod.     

 

 Deň a dátum  začiatok obradu meno a priezvisko zosnulého  obrad
Piatok  1.7. 2022 9:00 hod.    
  10,00 hod.    
  11,00 hod.    
  12,00 hod.    
  13,00 hod.   Mária Kocvárová (1941)  obč.
  14,00 hod.