Harmonogram obradov - Krematórium, Banská Bystrica

Harmonogram obradov - Krematórium, Banská Bystrica

S platnosťou od 20.05.2020 je z dôvodu preventívnych opatrení na obrade možná prítomnosť maximálne 15 ľudí!

 

 Smútočné obrady od 20.05.2020

                         Harmonogram obradov

22. týždeň 2020

Deň a dátum začiatok obradu meno a priezvisko zosnulého obrad
Pondelok 25.05.2020 9,00 hod.    
  10,00 hod.    
  11,00 hod. Ida Gašková (1930) obč.
  12,00 hod.    
  13,00 hod. Ivan Ferenčík (1939) cirk.      
  14,00 hod.    

 

 

Deň a dátum začiatok obradu meno a priezvisko zosnulého obrad
Utorok 26.05.2020 9,00 hod. Michal Margeta (1940) cirk. 
  10,00 hod.    
  11,00 hod. Ing. Igor Lintner (1942) obč.
  12,00 hod.     
  13,00 hod.    
  14,00 hod.     

 

 

 Deň a dátum  začiatok obradu meno a priezvisko zosnulého  obrad
 Streda 27.05.2020 9,00 hod.    
  10,00 hod.    
  11,00 hod. Elma Burianová (1929)  obč. 
  12,00 hod.    
  13,00 hod. Cyril Piatrik (1943) obč.
  14,00 hod.    

                 

 
 Deň a dátum začiatok obradu meno a priezvisko zosnulého  obrad
Štvrtok 28.05.2020 9,00 hod.      
  10,00 hod.                                     
  11,00 hod. Zuzana Molnárová (1977)  cirk.
  12,00 hod.                     
  13,00 hod. Karol Tinák (1934)  obč.
  14,00 hod.                                     

 

 Deň a dátum  začiatok obradu meno a priezvisko zosnulého  obrad
 Piatok 29.05.2020 9,00 hod.    
  10,00 hod.    
  11,00 hod. Ondrej Gajdoš (1942)  obč.
  12,00 hod.                   
  13,00 hod. Michal Neveďal (1935)  obč.
  14,00 hod.