úprava bežeckých lyžiarskych tratí

ŠPORT

Bleskovky:

 Nový mailový kontakt: sekretariat@zaaresbb.sk

Lyžiarske bežecké trate

ZAaRES zabezpečuje úpravu bežeckých tratí v Kremnickom pohorí v celkovej dĺžke 114 km. Dohľad nad vykonávanými úpravami zabezpečuje Komisia pre zabezpečenie a koordináciu úpravy bežeckých tratí v Kremnickom pohorí. Bezpečnosť a poskytnutie prvej pomoci priamo na tratiach zabezpečuje Horská služba Kremnické vrchy.

Bežecké trate sú rozdelené do šiestich trás:

Trasa A: Králiky - Chata nad Tajovom - Kordíky

Trasa B: Králiky - Tichá - odbočka na tunel - Kordícka zvážnica - Kordíky

Trasa C: Králiky - Hostinec

Trasa D: Králiky - Malachov - Horné Pršany

Trasa E: Králiky - Skalka

Trasa F: Králiky – športový bežecký areál

Od 01.01.2018 je zriadená dobrovoľná zbierka na podporu úprav tratí, prispievatelia môžu prispievať na číslo účtu 4025314485/7500 (IBAN: SK97 7500 0000 0040 2531 4485) s uvedením VS: 9999, alebo v hotovosti priamo do pokladničky v Areáli zimných športov alebo do pokladne v sídle ZAaRESu, Švermova 45. Všetkým ďakujeme!

 

Stav tratí Králiky a okolie

Trasa A: Králiky - Tajov - Kordíky:
 Z dôvodu ťažby dreva Lesov Slovenskej republiky, bude trasa upravená od Králik po Bandošovo, chatky a následne bude viesť v prípade dostatku snehovej vrstvy cez lúky a bežecký areál na Tajovskú chatu. Upravovať sa tiež bude vrchná Kordícka zvážnica, pričom spodná zvážnica nie je od križovatky prejazdná. Aj tu hľadáme vhodné riešenie na obídenie spomínaného ťažobného úseku. Posledná úprava 07.04.2018.

Trasa B: Králiky - Tichá - odbočka na tunel - Kordícka zvážnica - Kordíky: Posledná úprava 07.04.2018.

Trasa C: Králiky - Hostinec: Posledná úprava 07.04.2018.

Trasa D: Králiky - Malachov: Posledná úprava 07.04.2018.

Trasa E: Králiky - Skalka: Posledná úprava 07.04.2018.

Trasa F: Králiky - športový bežecký areál: Posledná úprava 07.04.2018.Stav tratí Šachtičky - Donovaly


Upravované trasy: 

Po hrebeni: Šachtičky - Žiare - Lúky pod Jelenskou skalou - Salaš na Kráme - Donovaly. Upravené 23.03.2018

Popod Jelenskú skalu: Šachtičky - Sedlo Dolný Šturec - zvážnica popod Jelenskú skalu - Salaš na Kráme - Donovaly. Upravené 23.03.2018