Telocvičňa Okružná

Od februára 2013 ZAaRES spravuje aj telocvičňu na Okružnej ulici. Od prebratia telocvične organizácia zabezpečila prevádzkyschopnosť telocvične. Dlhodobo telocvičňu využíva SZŠ Narnia na výučbu telesnej výchovy, basktebalové oddiely mládeže, centrá voľného času, ale aj súkromné osoby na futbal, basketbal, či tenis.

Cena prenájmu telocvične: 18 €/hod

Kontakt: 048/285 18 11, 0908 206 150
Email: matej.libic@zaaresbb.sk

telocvičňa-Okružná-800x406