Štadión

Rozmer hracej plochy: 105 x 68 metrov

Počet šatní: 2 x veľká zápasová, 8 x malá tréningová. Na dve tráningové šatne pripadá spoločné sociálne zariadenie (wc, sprchy).

Osvetlenie: áno, 250 luxov

Zavlažovanie: áno

Kapacita na sedenie:

Tribúna A 832
Tribúna B 494
Sektor hostia 54
VIP + médiá 109
Spolu 1489

 

 

MMŠ Radvaň 3

MMŠ Radvaň 5

MMŠ Radvaň

MMŠ Radvaň 4