Centrum

 • Jegorovova 2 - 8
 • Tr. SNP  - I
 • Tr. SNP - II
 • Park pod pamätníkom
 • Bakossova 31
 • Severná 2
 • Severná 12
 • Severná 20
 • Mestský park
 • T. Vansovej 18
 • Golianova
 • Mičinská
 • Hviezdoslavova 35
 • A. Matušku
 • Na Graniari