Cenník

Cenník MMŠ Radvaň:

  Nový štadión Starý štadión
Hracia plocha 100 €/hodina 20 €/hodina
Šatňa malá 10 €/tréning, zápas  10 €/tréning, zápas
Šatňa veľká 20 €/tréning, zápas 10 €/tréning, zápas
Osvetlenie 20 €/hodina  

 

Príklad (zápas s osvetlením): 2 hodiny hracia plocha + 2 malé štane + osvetlenie 2 hodiny = 200 + 20 + 40 = 260 €

Príklad (tréning 90 minút): 90 minút hracia plocha + 1 malá šatňa = 160 €.

Denný prenájom celého areálu: 2000 €. Každý ďalší deň zľava 50 %.

Cenník je platný od 30. augusta 2022.