Začala pravidelná dezinfekcia pieskovísk

V priebehu roka od začiatku marca do konca novembra sme povinní dvakrát mesačne prehrabať a vydezinfikovať každé pieskovisko.
 
Na území mesta sa ich nachádza vyše 60 a tak sme začiatkom marca začali s prvou dezinfekciou. Do dnešného dňa sa podarilo prejsť pieskoviská v Podlaviciach, Radvani, na Fončorde a postupne prejdeme aj tie v ostatných mestských častiach. Prácu v týchto dňoch trochu komplikuje chladné počasie, keďže hlavne dopoludnia sú niektoré pieskoviská ešte zamrznuté...