Neporiadok na detských ihriskách

Apelujeme na rodičov a verejnosť, aby v priestore detských ihrísk na území mesta dodržiavali ich prevádzkový poriadok, neznečisťovali ich a hlavne nefajčili!

Počas obhliadok často nachádzame na ihriskách rôzne druhy znečistenia, od cigaretových ohorkov cez klasické odpadky až po vlhčené utierky, či dokonca použité plienky. Uvedomujeme si, že často dochádza k znečisteniu aj v nočných hodinách, či od neprispôsobivých občanov...
Zároveň apelujeme na to, že ihriská sú určené pre deti a aj keď nejaká činnosť nie je prevádzkovým poriadkom zakázaná, nie je vhodná. Počas jari sme totiž zaznamenali aj opaľovanie sa na štrkovej ploche medzi hernými prvkami detského ihriska