úprava bežeckých lyžiarskych tratí

ŠPORT

Bleskovky:

V nedeľu 17. marca boli upravené trate Králiky - Kordícka zvážnica - Kordíky (aj smer Tunel a smer Tabla po lavínu) a Králiky - Horné Pršany (ratrak sa dostal asi 3 km nad obec)

V sobotu 16. marca boli upravené trate Králiky - Skalka, Králiky - Hostinec, Králiky - Chata nad Tajovom a Šachtičky - Donovaly.

Prosíme bežkárov, ktorí sa popoludní po 16:00 vracajú z bežeckých tratí na Králikoch, aby neprechádzali po čerstvo upravenej zjazdovke, ktorá sa pripravuje na večerné lyžovanie. Ďakujeme za pochopenie.

Informácie pred bežkárskou sezónou 2018/2019

Informácie pred bežkárskou sezónou 2018/2019

Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica zodpovedajú za úpravu bežeckých tratí vo východnej časti Kremnických vrchov. Radi by sme preto informovali o novinkách a zaujímavostiach, ktoré môžu bežkári očakávať v nadchádzajúcej zimnej sezóne.

Počas jesene prebiehali a stále prebiehajú intenzívne prípravy na nadchádzajúcu zimnú sezónu. V teréne sa postupne vykonali dve obhliadky tratí, uskutočnilo sa stretnutie so zástupcami Lesov SR a urbariátov a vykonala sa jesenná údržba tratí. Prebehol tiež pravidelný predsezónny servis ratraku v hodnote približne 4.000 €.

Asi najdôležitejšou informáciou je, že po dvoch rokoch sa opäť bude upravovať Malachovská zvážnica až po Horné Pršany. Obhliadka tejto trate za účasti riaditeľa ZAaRESu Ivana Šaba a Romana Chmelíka, ktorý trate upravuje dala zelenú tomu, aby sa po novej obchádzkovej trase mohol ratrak bezpečne pohybovať. Zosunutá zvážnicu, ktorá bola v minulosti opravená, sa po ďalšom zosuve už neopravovala. Lesy SR sa rozhodli vybudovať novú obchádzkovú zvážnicu. Dotknuté miesto tak bude ratrak v novej sezóne obchádzať. Obchádzka má dĺžku asi 2 km a svojim profilom je dosť náročná - najskôr prudké klesanie, potom strmé stúpanie. Je pravdepodobné, že väčšina bežkárov zoberie bežky do rúk a prejde miestom zosuvu pešo. Ratrak sa teda po prejdení po novej obchádzke vráti a odspodu upraví aj trať smerom k zosuvu, čo je cca 400 metrov. Pokiaľ to snehové podmienky dovolia, trať sa upraví až po lúky pod Hornými Pršanmi.

Počas októbra sa na tratiach v úsekoch Králiky – Skalka, Králiky – Hostinec, a Králiky  - chata nad Tajovom vykonala aj jesenná údržba. Za pomoci traktora sa pokosili a zmulčovali okraje zvážnic, kde miestami výška buriny a náletových drevín dosahovala výšku viac ako jeden meter. Fotky pred a po kosení je možné vidieť v priloženej galérii. Trate sa následne vyzbierali od skál a vypílili sa hrubšie stromy a konáre, ktoré zasahovali do tratí. Počas zimnej sezóny sa tak zjednoduší a skvalitní úprava aj pri menšej snehovej pokrývke. Neskôr bol traktor vypožičaný mestu Kremnica, kde pokosil Severný a Južný okruh a okruhy priamo na Skalke.

Začiatkom novembra sa tiež uskutočnilo pracovné stretnutie so zástupcami obhospodarovateľov lesných pozemkov, na ktorých sa trate upravujú. Verejnosť si musí byť vedomá, že každý meter lesných ciest a zvážnic má svojho majiteľa a záujmy všetkých sa musia rešpektovať a koordinovať. Bez ústretovosti majiteľov a správcov týchto pozemkov by trate nebolo možné upravovať. Zo stretnutia vyplynulo, že na tratiach upravovaných ZAaRESom sa v nadchádzajúcej zimnej sezóne neplánuje žiadna ťažba dreva.

Počas zimných mesiacov bude na Plážovom kúpalisku opäť v prevádzke areál zimných športov s upravovanou bežkárskou trasou. Jej prevádzka však bude závislá od množstva prírodného snehu, resp. od mínusových teplôt vhodných na výrobu dostatočného množstva technického snehu. Cieľom však zostáva pripraviť kvalitnú trať najneskôr do začiatku vianočných sviatkov.

Ing. Matej Libič

Úsek športu 

19.11.2018 14:28