úprava bežeckých lyžiarskych tratí

ŠPORT

Bleskovky:

 Nový mailový kontakt: sekretariat@zaaresbb.sk

Areál zimných športov

Od 01.01.2018 je zriadená dobrovoľná zbierka na podporu úpravy tratí. Prispievatelia môžu prispievať na číslo účtu 4025314485/7500 (IBAN: SK97 7500 0000 0040 2531 4485) s uvedením VS: 9999, alebo v hotovosti priamo do pokladničky v Areáli zimných športov alebo do pokladne v sídle ZAaRESu, Švermova 45. Všetkým ďakujeme !

Areál zimných športov sa podarilo vytvoriť na základe myšlienky riaditeľa ZAaRESu PhDr. Ivana Šaba, po veľkom úspechu umelo zasneženého bežkárskeho okruhu v Kremničke. Na rok 2016 sa našli v rozpočte mesta finančné prostriedky na zakúpenie dvoch snežných kanónov a ostatnej techniky potrebnej na zasnežovanie a tak sa pri prvých mínusových teplotách začal zasnežovať areál plážového kúpaliska. Najskôr však muselo prísť k dohode a ústretovým krokom s majiteľmi a nájomníkmi areálu a pozemkov v areáli, s firmami Aqualand Slovakia s.r.o. a Doprastav a.s.