úprava bežeckých lyžiarskych tratí

ŠPORT

Bleskovky:

Úprava bežeckých tratí v Kremnických vrchoch je zahájená. Vo štvrtok 13. decembra sa podarilo upraviť trasy Králiky - Skalka, Králiky - Hostinec a Králiky - Chata nad Tajovom.

Zasnežovanie Areálu zimných športov je spustené.

Areál zimných športov

Zasnežovanie areálu je v prevádzke od 13. decembra. Termín otvorenia je závislý od počasia, t.j. dostatočne silných mrazov v nasledujúcich dňoch. 

Od 01.01.2018 je zriadená dobrovoľná zbierka na podporu úpravy tratí. Prispievatelia môžu prispievať na číslo účtu 4025314485/7500 (IBAN: SK97 7500 0000 0040 2531 4485) s uvedením VS: 9999, alebo v hotovosti priamo do pokladničky v Areáli zimných športov alebo do pokladne v sídle ZAaRESu, Švermova 45. Všetkým ďakujeme !

Areál zimných športov sa podarilo vytvoriť na základe myšlienky riaditeľa ZAaRESu PhDr. Ivana Šaba, po veľkom úspechu umelo zasneženého bežkárskeho okruhu v Kremničke. Na rok 2016 sa našli v rozpočte mesta finančné prostriedky na zakúpenie dvoch snežných kanónov a ostatnej techniky potrebnej na zasnežovanie a tak sa pri prvých mínusových teplotách začal zasnežovať areál plážového kúpaliska. Najskôr však muselo prísť k dohode a ústretovým krokom s majiteľmi a nájomníkmi areálu a pozemkov v areáli, s firmami Aqualand Slovakia s.r.o. a Doprastav a.s.