úprava bežeckých lyžiarskych tratí

ŠPORT

Bleskovky:

V sobotu 16. februára upravené trate Králiky - Kordícka zvážnica - Kordíky (aj Hrbočky a Tabla po lavínu), Králiky - Skalka, Králiky - Hostinec. V piatok 15. februára upravené trate Králiky - Chata nad Tajovom - Kordíky, Šachtičky - Donovaly a okruh v Areáli zimných športov aj so stopou na klasiku. 

V sobotu 16. februára pokračujeme v Areáli zimných športov s bezplatnou výučbou bežeckého lyžovania pre verejnosť. Kurzy v trvaní 60 minút začínajú o 10:00 a 11:00 a nie sú nijako vekovo obmedzené. Ľubomíra Kalinová, ktorá kurzy viedla doteraz, sa túto sobotu nemôže zúčastniť. Zastúpi ju Miroslava Ladiková. Pre zachovanie kvality výučby je maximálny počet účastníkov kurzu 20. Dopredu však nevieme odhadnúť účasť, preto budú záujemcovia po prekročení kapacity presunutí na nasledujúci kurz. V prípade veľkého záujmu sa bude konať aj tretí kurz o 12:00.

Ľadová plocha je až do odvolania zatvorená!!!

Otváracie hodiny Areálu zimných športov: Pon. - Pia. 7:00 - 19:00, víkendy a sviatky 9:00 - 17:00. Bežecká trať je upravovanná denne.

Areál zimných športov

Bežkársky okruh je upravovaný denne.

V sobotu 16. februára pokračujeme v Areáli zimných športov s bezplatnou výučbou bežeckého lyžovania pre verejnosť. Kurzy v trvaní 60 minút začínajú o 10:00 a 11:00 a nie sú nijako vekovo obmedzené. Ľubomíra Kalinová, ktorá kurzy viedla doteraz, sa túto sobotu nemôže zúčastniť. Zastúpi ju Miroslava Ladiková. Pre zachovanie kvality výučby je maximálny počet účastníkov kurzu 20. Dopredu však nevieme odhadnúť účasť, preto budú záujemcovia po prekročení kapacity presunutí na nasledujúci kurz. V prípade veľkého záujmu sa bude konať aj tretí kurz o 12:00.

Ľadová plocha je až do odvolania zatvorená!!!

Zmena otváracích hodín Areálu zimných športov na Plážovom kúpalisku. Od 11. januára 2019 je  otvorený nasledovne: Pon. - Pia. 7:00 do 19:00, počas víkendov a sviatkov 9:00 - 17:00. 

 

Areál zimných športov sa podarilo vytvoriť na základe myšlienky riaditeľa ZAaRESu PhDr. Ivana Šaba, po veľkom úspechu umelo zasneženého bežkárskeho okruhu v Kremničke. Na rok 2016 sa našli v rozpočte mesta finančné prostriedky na zakúpenie dvoch snežných kanónov a ostatnej techniky potrebnej na zasnežovanie a tak sa pri prvých mínusových teplotách začal zasnežovať areál plážového kúpaliska. Najskôr však muselo prísť k dohode a ústretovým krokom s majiteľmi a nájomníkmi areálu a pozemkov v areáli, s firmami Aqualand Slovakia s.r.o. a Doprastav a.s.

 

 

NÁVŠTEVNÝ PORIADOK

POKYNY PRE NÁVŠTEVNÍKOV PARKU ZIMNÝCH ŠPORTOV

 1. Park zimných športov je sprístupnený verejnosti v čase:

              Pon. – Pia. 7:00 – 19:00

              Víkendy, sviatky: 9:00 – 17:00

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje zmenu otváracích hodín.

 2. Areál Parku zimných športov je sprístupnený bezplatne.

 3. Nevstupujte na bežecké trate bez lyží.

 4. Zákaz vodenia psov.

 5. Zákaz vstupu na jazero.

 6. Nevstupujte na skokanský mostík.

 7. Udržiavajte čistotu.

 8. Každý návštevník je povinný dbať na ochranu a bezpečnosť vlastného zdravia, ako aj ochranu a bezpečnosť ostatných návštevníkov parku zimných športov.

 9. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za zdravie návštevníkov pri vykonávaní športovej činnosti.

 10. Každý návštevník areálu sa zúčastňuje športových a iných aktivít na vlastné nebezpečenstvo.

 11. Vstupom do areálu Parku zimných športov vyjadruje každá osoba – návštevník svoj súhlas s týmto návštevným poriadkom a zaväzuje sa ním riadiť.

 12. Návštevník, ktorý aj napriek upozorneniu nedodržuje návštevný poriadok, bude z areálu vykázaný.

 13. V prípade, ak návštevník neopustí na vyzvanie areál dobrovoľne, môže správca požiadať o zakročenie vlastnej strážnej služby, alebo príslušníkov mestskej polície.

 14. Návštevníci sú povinný dodržiavať výstražné, príkazové, zákazové a informačné tabule, prípadne iné upozornenia.

 15. Prevádzkovateľ nezodpovedá za osobné veci stratené v areáli.

 16. Účelom návštevného poriadku je bezpečnosť a a ochrana zdravia návštevníkov.

 17. Park zimných športov zrealizovala a spravuje mestská príspevková organizácia Záhradnícke a rekreačné služby.

 18. Park zimných športov bol zrealizovaný v spolupráci so spoločnosťami Aqualand, Dixon Resort a Doprastav.

 19. Dodržujte pokyny správcu Areálu zimných športov.

 20. Informácie nájdete aj na stránke zaaresbb.sk.

Tento návštevný poriadok je účinný od 21.12.2016 až do odvolania. Ďakujeme.

Záhradnícke a rekreačné služby, Švermova 45, Banská Bystrica