Uzatvorenie telocviční od 19.12.2020

Z dôvodu protipandemických opatrení budú telocvične v správe ZAaRESu zatvorené od 19.12.2020 od 5:00 hod. až do odvolania.