Zase ten neporiadok...

Opäť apelujeme na udržiavanie poriadku na detských ihriskách.
 
Naposledy "zaujalo" ihrisko v parčíku na Slnečnej ulici. Nielen neporiadkom, ale aj strojom na cvičenie. Pripomíname, že žiadne takéto zariadenia do priestoru detských ihrísk nepatria a musia byť odstránené.