Začala jarná údržba športovísk

Hoci je ešte len február, teplé počasie nám umožňuje začať s niektorými prácami skôr ako zvyčajne.
 
Tak je tomu napríklad aj pri údržbe verejných športovísk na území mesta. Už počas minulého týždňa sme realizovali:
 
➡️ výmenu poškodených ochranných sietí na ihrisku s umelou trávou v Rakytovciach,
➡️ osadenie nových ochranných sietí na ihrisku na Kalinčiakovej ulici,
➡️ výmenu poškodených sietí na futbalových bránkach na Severnej.
 
Údržba športovísk bude pokračovať aj v priebehu marca, ak evidujete vo Vašom okolí nejaké nedostatky, môžete sa na nás obrátiť s podnetom.