Vynovené ihrisko na Pršianskej terase

Koncom apríla sa novej ochrannej siete a nových sietí na futbalových bránach dočkalo multifunkčné ihrosko na Pršianskej terase

Partneri

 Mesto Banská Bystrica