Výmena stolnotenisového stola v Sásovej

V pondelok 24. apríla sa nám napriek upršanému počasiu podarilo vymeniť obľúbený stolnotenisový stôl na Magurskej/Kráľovohoľskej ulici.
 
Keďže v danej lokalite sa plánuje revitalizácia v rámci projektov zelených sídlisk, nateraz sa neplánuje výbehová spevnená plocha okolo stola. Stôl sa po ukončení revitalizácie presunie na nové miesto podľa projektu.