Výmena piesku na detských ihriskách

S nástupom jari a opätovným otvorením detských ihrísk sme začali s ich postupnou údržbou. Zatiaľ sa podarilo vymeniť piesok na viac ako tridsiatich detských ihriskách na území mesta.
 
Na Slnečnej ulici 13 sme osadili nové pieskovisko s plachtou na prekrývanie. Je to sieťovina, aby mohol piesok „dýchať“ a zároveň aby ňou prešla dažďová voda. O pár dní sem osadíme aj nový odpadkový kôš. Pribudla aj bednička na hračky, ktoré od minulého roku postupne pribúdajú na všetkých ihriskách. Deti si môžu hračky odložiť a udržiavať tak na ihrisku poriadok.
Nové pieskovisko sme osadili aj na Severnej ulici 19, odkiaľ sú aj fotky.
Zoznam ihrísk, kde sa v dňoch 27. - 29. apríla vymieňal piesok:
☑️ Severná 19
☑️ Severná 13
☑️ Bakossova 31
☑️ Bernolákova 30
☑️ Bernolákova 40
☑️ Rakytovce
☑️ THK 36
☑️ Podlavice – dve pieskoviská
☑️ Tulská 90
☑️ Tulská 1-3
☑️ Internátna 49
☑️ Spojová
☑️ Jilemnického - pri materskej škole
☑️ Švermova 23
☑️ Radvanská 10
☑️ Mládežnícka 15
☑️ Mládežnícka 43
☑️ Pieninská 25
☑️ Pieninská 22
☑️ Krivánska 12
☑️ Javornícka
☑️ Strážovská
☑️ Magurská 69
☑️ Ďumbierska
☑️ Gerlachovská 8 -10
☑️ Beskydská
☑️ Tatranská - Sitnianska vnútroblok
☑️ Park pod Pamätníkom SNP
☑️ Tr. SNP - kanál