V prevádzke sú už všetky detské ihriská

V utorok 26. mája sme poslednými siedmimi ihriskami ukončili úvodnú dezinfekciu detských ihrísk v Banskej Bystrici.

Sú to ihriská:

 - Wolkerova
  - Sadová
  - Jilemnického pri MŠ
  - Sadová
  - Nešporová
  - Švermova 22
  - Švermova 23

Následne sme od Sásovej začali s druhým kolom dezinfekcie. Informácia, kedy bola vykonaná na detskom ihrisku posledná dezinfekcia, je nalepená na každom prevádzkovom poriadku. Z opačnej strany sú nalepené odporúčania pre rodičov podľa úradu verejného zdravotníctva.

IMG_20200522_092220

Partneri

 Mesto Banská Bystrica