Uzatvorenie časti detského ihriska na Rudohorskej

Detské ihrisko na Rudohorskej ulici bude na pár dní z časti uzatvorené z dôvodu vykonávania chemického ošetrenia dvoch stromov - vŕb rakytových.
 
Postrek sa vykonáva voči voške vrbovej. Vošky produkujú sladkú šťavu, ktorá je následne významným zdrojom potravy pre včely. Včely sa na stromoch v poslednom období združovali vo veľkom množstve, čo je vzhľadom na blízkosť detského ihriska nevhodné.
Postrek bude vykonávať dňa 29. septembra v čase 6:00 - 8:00 odborne spôsobilá firma, ktorá aplikuje postrek Pirimor 50 WG. Ihneď po aplikácii postreku budú okolité herné prvky na detskom ihrisku umyté. Ochranná doba úplného vyprchania postreku je 3 - 4 dni, preto bude detské ihrisko uzatvorené do pondelka 2. októbra. Ďakujeme za pochopenie.