Údrža detského ihriska na Rudohorskej ulici

Od štvrtku 13. apríla prebieha jarná údržba detského ihriska na Rudohorskej ulici.

Jej súčasťou je obnova dopadovej plochy - riečneho štrku, ktorý sa doplní na potrebnú hrúbku.
Tiež sme pristúpili k demontovaniu poškodenej hojdačky z agátového dreva, ktorá sa nahradí reťazovou dvoj-hojdačkou s kovovou konštrukciou.
Detské ihrisko je z tohto dôvodu aktuálne uzatvorené, preto prosíme rodičov o rešpektovanie zákazu vstupu. Predpokladaný koniec prác je v piatok 21. apríla.