Označenie vstupu na bežecké trate na Šachtičkách

Koncom januára sme bannerom označili vstup na bežecké trate na Šachtičkách, ktorý zároveň upozorňuje na vstup bez bežiek, so psom, či na skútri. Pribudla tiež tabuľa s pravidlami pohybu na bežkách. S tým súvisí aj text nižšie ⬇️⬇️⬇️.
 
???? V posledných dňoch sme zaznamenali v bežkárskych kruhoch diskusiu na tému ničenia bežeckých tratí. Nechceme sa teraz venovať problému skútrov, skôr ide o ničenie tratí tzv. pešiakmi, či psíčkarmi. Takmer denne dostávame otázky, či podnety, aby sme trate lepšie označili rôznymi zákazmi, či dokonca kontrolovali vstup na trate, prípadne pokutovali pohyb bez bežiek. Chceme teda k tejto téme zaujať nejaké stanovisko.
???? Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES) sú príspevkovou organizáciou mesta Banská Bystrica, ktorej jednou z mnohých činností je úprava bežeckých tratí v okolí Banskej Bystrice. V Kremnických vrchoch je to cca 45 km tratí, na Šachtičkách okolo 20 km tratí a k tomu ešte prevádzka zasnežovaného okruhu v Banskej Bystrici. Príprava tratí začína prepilovaním, či kosením zvážnic od októbra a pokračuje ich úpravou zvyčajne do marca. Všetky náklady s tým spojené sú kryté účelovo viazaným príspevkom mesta Banská Bystrica a pohybujú sa v niekoľkých desiatkach tisíc eur ročne. Našou úlohou je teda pripraviť a následne upravovať bežecké trate pokiaľ možno v čo najlepšej kvalite.
???? ZAaRES však nemá kompetencie ani oporu v nejakých zákonoch a nariadeniach, aby kontroloval kto môže a nemôže na trate vstupovať. Časť z nich prechádza po značených turistických trasách a cyklotrasách. ZAaRES môže iba apelovať, aby trate využívali najmä bežkári. Faktom je, že aj pešiaci vedia upravenú trať postupne rozbiť tak, že môže byť následne pre bežkárov nebezpečnejšia a zároveň sa stráca radosť z jazdy na bežkách po trati plnej nerovností.
???? Takže APELUJEME ???? a uvádzame pár dôvodov, prečo by bolo fajn, aby boli bežecké trate využívané prevažne bežkármi. Vyjadrujeme sa iba k strojovo upravovaným trasám, o ktoré sa staráme.
➡️ Úprava tratí stojí nemalé financie, ktoré sú vynakladané na úpravu tratí určených pre bežkárov.
➡️ Pokiaľ by trate neboli upravované a teda utlačené, dovolíme si tvrdiť, že by sa na nich nepohybovalo ani toľko pešiakov. Prechádzku v snehu po kolená vyhľadáva podstatne menej ľudí.
➡️ Ako sme uviedli, v okolí BB upravujeme spolu cca 65 km tratí, z ktorých asi 30 km vedie po značených turistických tratiach. Zároveň sú v okolí stovky kilometrov značených turistických trás a iných neznačených lesných ciest a zvážnic, takže tie 3 mesiace v roku je si z čoho vyberať mimo bežeckých tratí a mohli by slúžiť pre bežkárov. Pokiaľ je to možné, treba si výlet, či prechádzku naplánovať mimo tratí.
➡️ Nikomu pohyb na bežeckých tratiach nezakazujeme. Keď už ideme po upravenej trati, prosíme o pohyb za sebou po opačnej strane, ako je stopa na klasiku. Nie stredom a vedľa seba.
➡️ Psíčkari (aj z radov bežkárov). Psa nevnímame ako problém, ktorý ničí trať. Je to o bezpečnosti. Pohyb psa je nevyspytateľný a tým pre bežkárov, najmä v zjazdoch nebezpečný. Vodítko nie je riešenie, je to ešte väčší problém. Naozaj treba zvážiť pohyb na tratiach so psom.
???? Celé je to o vzájomnom rešpekte. Chceli by sme dosiahnuť, aby sa na tratiach vzájomne neosočovali bežkári, pešiaci, či psíčkari. Aby pešiaci rešpektovali bežkárov a trate pre nich určené a naopak, aby bežkári rešpektovali pohyb pešiakov pokiaľ idú po okraji a nie vo veľkých počtoch. Ďakujeme za pochopenie ????.