Postupne otvárame ihriská na území mesta

Spolu ich máme v správe 79, od štvrtku 21. mája je ich v prevádzke 60.

Momentálne sú dostupné detské ihriská:

 • Žihadielko – THK

 • Park pod pamätníkom SNP

 • Tr. SNP – kanál (Trpaslíci)

 • Rudohorská - pod oporným múrom

 • Radvanská 29 – pri kaštieli

 • Ružová

 • Beskydská

 • Ďumbierska

 • Gerlachovská

 • Starohorská

 • Strážovská

 • Sitnianska/ Tatranská vnútroblok

 • Pieninská 22

 • Pieninská 25

 • Krivánska

 • Tatranská 90-96

 • Rudohorská Experiamus

 • Mateja Bela

 • Magurská 65

 • Magurská za kotolňou

 • Bakossova

 • Severná 2

 • Severná 12 -13

 • Severná 19

 • Tr. SNP „štatistika“

 • Golianova ul. Pri škole

 • Jesenského / Golianova

 • T. Vansovej

 • Poľná ul. 27

 • Slnečná ul.  Parčík

 • Internátna ul. 49-59

 • Mičinská

 • Hviezdoslavova

 • Slnečná 13

 • Slnečná 20

 • Podlavice – 3 ihriská

 • Horné Pršany

 • Internátna 17-21

 • THK  12-16

 • THK 40

 • Kalinčiakova 21

 • Bernolákova 11

 • Bernolákova 30

 • Bernolákova 40

 • Radvanská 29

 • Radvanská 10

 • Rakytovce

 • Tulská 1

 • Tulská 20-24

 • Tulská 35

 • Tulská 55-59

 • Tulská 94 Spiderman

 • Orenburská

 • Moskovská 20

 • Moskovská 48

 • Podhaj 39

 • Podhaj 60

 • Spojová vnútroblok

Na prevádzkovom poriadku každého detského ihriska bude počas mimoriadnej situácie nalepený oznam, kedy bolo dané ihrisko naposledy vydezinfikované.

V dezinfekcii pokračujeme a postupne budeme sprístupňovať aj ďalšie detské ihriská.