Obnovené detské ihrisko na Sládkovičovej

Detské ihrisko na Sládkovičovej ulici č. 50 - 52 prešlo začiatkom júna obnovou.
 
Pribudli nové herné prvky z agátového dreva - reťazová hojdačka, trojhrazda, domček s tabuľou na kreslenie, dve herné zostavy so smýkačkami a lezeckými prvkami. Pribudli tiež 4 lavičky a odpadkový kôš.

 

Partneri

 Mesto Banská Bystrica