Nový stôl na Severnej

Počas septembra sa snažíme postupne vylepšiť podmienky na športovanie na športovom ihrisku na Severnej.

Po výmene zlomenej obruče na basketbalovom koši tu pribudol nový stôl na stolný tenis. Nasledovať bude ešte výmena poškodených sietí na futbalových bránkach.