Nový pingpongový stôl na Tulskej

V prvej polovici októbra sme na základe dopytu obyvateľov z okolia osadili nový pingpongový stôl na Tulskej ulici.

Okolo stola pribudla aj nová spevnená plocha. Starý stôl sme podľa požiadavky ponechali na pôvodnom mieste.