Nové lavičky v uliciach

Začiatkom júna na Severnej ulici a v posledných týždňoch na viacerých miestach po meste pribudlo 20 nových lavičiek, ktoré vyrábajú naši zamestnanci.

Spolu s lavičkami vyrobenými v minulom roku je ich v uliciach už viac ako 60.