Nové lavičky na Bakossovej ulici

Na žiadosť občanov sme na Bakossovej ulici pred pár dňami osadili 4 lavičky, ktoré budú slúžiť obyvateľom z okolia počas prechádzok do centra mesta po tejto dlhej ulici