Nové dopadové plochy

V poslednom období sme sa venovali dopĺňaniu chýbajúcich dopadových plôch pod herné prvky, kde to vyžadujú aktuálne platné normy.
 
Nové dopadové plochy sa tak objavili v siedmich škôlkach pod deviatimi prvkami a rovnako na siedmich verejných detských ihriskách pod deviatimi prvkami.
Veľká väčšina z nich sa realizovala z gumenej dlažby, na troch úplne rovinatých miestach sme zvolili riečny štrk.