Jesenná obnova detských ihrísk

Od utorka 10. októbra začíname na vybraných detských ihriskách na území mesta s postupnou demontážou nevyhovujúcich herných prvkov.
 
Do konca októbra budú nahradené novými prvkami. Počas tohto obdobia môžu byť jednotlivé detské ihriska prechodne celkovo, alebo čiastočne uzatvorené.
 
➡️ DI Ružová - osadenie hernej zostavy so šmýkačkou a jednou hojdačkou namiesto už na jar odstránenej agátovej zostavy.
➡️ DI Slnečná 20 - výmena kombinovanej hernej zostavy namiesto opotrebovanej drevenej zostavy a montáž novej reťazovej hojdačky pre 1 dieťa namiesto opotrebovanej dvojpružinky.
➡️ DI THK 36-40 - výmena kombinovanej hernej zostavy namiesto opotrebovanej drevenej zostavy a výmena jednej reťazovej dvojhojdačky a jedného balančného mostíka namiesto dvoch opotrebovaných dvojhojdačiek.
➡️ DI Bernolákova 40 – výmena novej reťazovej dvojhojdačky namiesto skupinovej hojdačky.
➡️ DI Radvanská 29 – výmena skupinovej hojdačky namiesto nevyhovujúcej skupinovej hojdačky, výmena novej reťazovej hojdačky namiesto nevyhovujúcej reťazovej hojdačky a odstránenie nevyhovujúcej hernej zostavy - nahradenie naplánované na rok 2024.
➡️ DI Tr. SNP II - výmena balančného lezeckého prvku namiesto opotrebovanej dvojhrazdy.
➡️ DI Šalková – výmena novej reťazovej hojdačky namiesto nevyhovujúcej reťazovej hojdačky, výmena opičej dráhy namiesto opotrebovanej preliezky.
➡️ DI Rudohorská - doplnenie reťazovej dvojhojdačky ako výmena za pieskovisko, to v rámci ihriska presunieme.