Jarná údržba lavičiek

Počas jarných mesiacov prebiehala na viacerých miestach údržba a obnova lavičiek v podobe ich maľovania, či výmeny poškodených lát.

Udialo sa tak napríklad na Gerlachovskej, Beskydskej, Fatranskej, Tatranskej, Švermovej, THK, Slnečnej atď. Spolu sa obnovilo približne 320 z 1560 lavičiek, ktoré na území mesta spravujeme.