Jarná kontrola detských ihrísk

V poslednom období postupne realizujeme na všetkých detských ihriskách na území mesta ročnú prevádzkovú kontrolu herných prvkov.
 
Zistené nedostatky sa následne budú priebežne opravovať a odstraňovať.
V niektorých prípadoch však už herný prvok nie je možné zachrániť a musíme ho odstrániť. To bol aj prípad hojdačky na detskom ihrisku na Severnej, ktorej drevená konštrukcia rokmi prehnila, nespĺňala požiadavky na bezpečnosť a preto sme ju museli odstrániť. Podobným prípadom bola aj herná zostava na Ružovej ulici, ktorú sme dnes demontovali.
Niektorým prvkom však vieme životnosť predĺžiť. Napríklad na ihrisku na Sadovej ulici sme herný prvok dočasne demontovali a po výmene poškodeného dreva sa osadí späť.
Postupne budeme hľadať financie na výmenu odstránených prvkov.
Zároveň žiadame občanov o pochopenie, nie je v našom záujme obmedzovať počet herných prvkov na detských ihriskách. Prvoradá je bezpečnosť. V prípade otázok a nejasností je najlepšie obrátiť sa priamo na nás ako na správcu detských ihrísk.