Detské ihrisko na Rudohorskej je znovu otvorené

V uplynulých dňoch prebehla na detskom ihrisku na Rudohorskej ulici jarná údržba.
 
V rámci nej sa realizovali nasledovné práce:
 - čiastočná výmena a doplnenie dopadovej plochy z riečneho štrku,
- odstránenie starej poškodenej reťazovej hojdačky a jej nahradenie novou hojdačkou s kovovou konštrukciou,
 - výmena opotrebovanej pružinovej hojdačky za novú,
 - náter drevených konštrukcií herných prvkov,
 - navozenie a rozprestretie piesku okolo hernej zostavy.
 
Plánovaná doba realizácie sa z technických príčin o pár dní predĺžila. Nová reťazová hojdačka bude sprístupnená po vyzretí betónových pätiek približne o tri týždne.