Detské ihriská kosíme častejšie

Tento rok sme zahájili vyššiu frekvenciu kosby detských ihrísk.
 
Vďaka schváleným finančným prostriedkom sa podarilo zakúpiť malé nákladné vozidlo, ktoré budú využívať zamestnanci ZAaRESu na odvoz trávy z detských ihrísk. Detské ihriská na území mesta tak budú kosené 6 - 8 krát ročne, kým doteraz to boli 3 - 4 kosby.
Pred príchodom daždivého počasia sme prvýkrát pokosili ihriská: Pršianska terasa, Podhaj 60, Podhaj 39-41, Kalinčiakova, Bernolákova 30, Bernolákova 40, Bernolákova 11, Radvanská 8-10, Radvanská 29, A. Matušku, T. Vansovej.