Cenník

 

Názov položky Suma bez DPH  Celková suma
Prepožičanie obradnej siene Krematória (30min.) 59,25 € 71,10 €
Vystavenie rakvy v rozlúčkovej miestnosti  13,50 € 16,20 €
Obradník  13,50 € 16,20 €
Rečník  11,50 € 13,80 €
Recitácia  8,50 € 10,20 €
Hudba pri obrade - organ  11,25 € 13,50 €
Hudba pri obrade - reprodukovaná  7,00 € 8,40 €
Manipulácia s rakvou  5,75 € 6,90 €
Aranžovanie katafalku 7,25 € 8,70 €
Zapožičanie rakvy (len v prípade uskutočnenia obradu pri urne)  36,50 € 43,80 €
Príplatok za služby mimo pracovnej doby (obrad)  42,00 € 50,40 €
Príplatok za služby v deň pracovného pokoja  111,75 € 134,10 €
Použitie chladiaceho boxu do 24 hodín 7,00 € 8,40 €
Spopolnenie ľudských pozostatkov 88,25 € 105,90 €
Spopolnenie dieťaťa do 10 rokov a potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu 50,50 € 60,60 €
Spopolnenie ľudských ostatkov (exhumácia) 50,50 € 60,60 €
Úprava popola  8,50 € 10,20 €
Urna úradná  5,00 € 6,00 €
Transportný obal a balné 5,25 € 6,30 €
Poštovné  3,90 € 3,90 €
Uskladnenie urny po 6 mesiacoch za každý aj započatý mesiac 1,25 € 1,50 €