Stredisko Radvaň

Stredisko Radvaň má základňu na Malachovskej ceste.

 

Vedúcim strediska je Alžbeta Štrbová.