Bystrické aleje a stromoradia rozkvitajú

Prinášame vám ďalšie informácie o rozkvitnutých alejách a stromoradiach v Banskej Bystrici o ktoré sa starajú naši zamestnanci.

Pagaštany  konské (Aesculus hippocastanum) nájdeme na ulici Švermova (smerom od kruhového objazdu Lidl ku plážovému kúpalisku) a pagaštany pleťové (Aesculus carnea ´´Briotii´´) sa nachádzajú na tržnici za Barbakanom. Na Námestí Štefana Moyzesa  môžeme vidieť jasene mannové ´´Globosa´´ (Fraxinus ornus ´´Globosa´´). Krásne stromoradie hlohov obyčajných ´´Paul´s Scarlet´´ (Crataegus laevigata ´´Paul´s Scarlet´´) nájdeme v Hornej ulici smerom od pošty ku kinu Hviezda. Na ulici Nové Kalište nájdeme krásnu alej tých istých rozkvitnutých  hlohov.