Výkony organizácie ZAaRES v 42. a 43. týždni

Prinášame podrobný prehľad všetkých výkonov, ktoré urobili zamestnanci ZAaRES-u v priebehu 42. a 43 týždni (12. - 25. októbra 2020).

➡️ Kosenie ulíc: Radvanská, Trieda Hradca Králové, Švermova, Hutná, Wolkerova, Sadová, Gorkého, Nešporova, Jilemnického, Kapitána Nálepku, Sládkovičova, Kráľovohoľská, Pieninská, Martina Rázusa, T. Vansovej
➡️ Kosenie cintorínov: Rímskokatolícky cintorín, Krematórium
➡️ Hrabanie ulíc: Kráľovohoľská, Školská, Azalková, Astrová, Na Graniari, Rímskokatolícky cintorín, Urnový háj
➡️ Orezy: Gaštanová 5, Švermova 23, Jelšový hájik, Kalinčiakova 17, Námestie Ľudovíta Štúra, Spojová, RKC
➡️ Údržba kvetinových záhonov: Námestie SNP, Pod Pamätníkom, Horná ulica, Mestský park, Kazety pri DK